Općina Mljet

Ova internet stranica Općine Mljet izrađena je i stavljena u funkciju kao ispunjavanje obveze propisane pojedinim zakonskim propisima, ali prvenstveno s namjerom da se javnosti omogući pravo na pristup informacijama bitnim za ukupni otočni, održivi razvitak, ali i za funkcioniranje Općine Mljet kao jedinice lokalne samouprave, polazeći od potrebe osiguranja transparentnosti svakog, pa i ovog javnog servisa.

Naime, držimo da ovo jest nominalno internet stranica Općine Mljet kao jedinice lokalne samouprave, ali ona je prvenstveno internet stranica građana Općine Mljet i drugih subjekata koji su, ili žele biti, u bilo kakvoj vezi s njom i ovim otokom, biserom prirodne i kulturne baštine. 

Vizija i misija Općine Mljet


Novosti

 
 
Dokumenti


Javna nabava


Službeni glasnik


Dokumenti


 
Vizija i misija Općine Mljet
 

Službenik za informiranje

Osoba zadužena za nepravilnosti

Javna nabava

 

Trgovačka društva i javne ustanove u vlasništvu Općine Mljet

Javna vatrogasna postrojba Mljet PDF

Komunalno Mljet d.o.o. PDF