Javna nabava

-

 
Temeljem članka 13. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 90/11 i 83/13) Općina Mljet ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi sa slijedećim gospodarskim subjektima (u svojstvu ponuditelja, člana zajednice ponuditelja ili podizvoditelja odabranom ponuditelju): OGIGIJA MARKET d.o.o., 20 226 Goveđari, Polače 17, OIB: 63426588001
 


Općinska tijela


Novosti


Akti općine Mljet