Kontakti

Općina Mljet

Općina Mljet,
20 225 Babino Polje, Zabrežje 2
Tel: ++385 (0)20 74 52 55
Fax: ++385 (0)20 74 53 90
E-mail: opcina@opcinamljet.com.hr

Đivo Market dipl.ing (HDZ), Općinski načelnik
Tel: ++385 (0)20 745255, Fax: ++385 (0)20 745390 
Mob: ++385 (0)992821414
E-mail: nacelnik@opcinamljet.com.hr

Nikola Kralj (Hss) – zamjenik općinskog načelnika
Tel: ++385 (0)20 745255, Fax: ++385 (0)20 745390 
Mob: ++385 (0)989823449
E-mail: zamjeniknacelnika@opcinamljet.com.hr

Dragec Levak, pročelnik JUO
Tel: ++385 (0)20 74 53 91
E-mail: procelnik@opcinamljet.com.hr

Davor Dabelić, viši referent – komunalni poslovi
Tel: ++385 (0)20 74 53 94
E-mail: komunalno@opcinamljet.com.hr

Petar Matana, viši referent – knjigovodstveno-računovodstveni poslovi
Tel: ++385 (0)20 74 53 93
E-mail: racunovodstvo@opcinamljet.com.hr

Antonia Nusskern Lazo, referent – komunalni redar
Tel: ++385 (0)20 74 52 55
E-mail: komunalniredar@opcinamljet.com.hr

Nedjeljka Matana, referent za uredsko poslovanje
Tel: ++385 (0)20 74 53 91
E-mail: administrator@opcinamljet.com.hr

 
Vaša pitanja i prijedlozi

Ime i prezime *
E-mail *
Poruka *
 
Kontrolni kod *
Molimo da upišete kontrolni kod za potvrdu
 
 
 
Općinska tijela


Novosti


Akti općine Mljet