Javni natječaja za dodjelu dozvola za obavljanje gospodarske djelatnosti na pomorskom dobru na području Općine Mljet za 2024. godinu

22 travnja, 2024

Općinsko vijeće Općine Mljet je, sukladno odredbama . Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine«, br. 83/23.), članka 37. stavak 1. točka 23. Statuta Općine Mljet (“Službeni glasnik Općine Mljet“, broj 2/21 i 5/21-ispr.) i točke 7. Zaključka u svezi izrade, donošenja i primjene Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Mljet, uz shodnu primjenu odredbi Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama, odredbi Pravilnika o sadržaju Plana upravljanja pomorskim dobrom („Narodne novine“ broj 150/23) i odredbi Uredbe o vrstama djelatnosti i visini manimalne naknade za dodjelu dozvola na pomorskom dobru („Narodne novine“ broj 16/24), donijelo Odluku o raspisivanju javnog natječaja za dodjelu dozvola za obavljanje gospodarske djelatnosti na pomorskom dobru na području Općine Mljet za 2024. godinu.

Odluka se objavljuje na mrežnoj stranici Općine Mljet i oglasnoj ploči Općine Mljet, a obavijest o Odluci u Slobodnoj Dalmaciji i oglasnim pločama po naseljima.

 

Predmetna Odluka slijedi:

Odluka o raspisivanju javnog natječaja za dodjelu dozvola za obavljanje gospodarske djelatnosti na pomorskom dobru na području Općine Mljet za 2024. godinu
Odluka o raspisivanju javnog natječaja za dodjelu dozvola na pomorskom dobru Općine Mljet

 

 

Made By Ipsum Studio Copyright © 2024 Sva prava pridržana