ANKETA O ZAINTERESIRANOSTI GRAĐANA OPĆINE MLJET ZA IZGRADNJU STANOVA - KUĆA UNUTAR PROGRAMA DRUŠTVENE POTICANE STANOGRADNJE (POS)

29 rujna, 2022

Na traženje Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama (APN) pozivaju se svi građani Općine Mljet da iskažu svoj interes za izgradnju stanova – kuća unutar programa društveno poticane stanogradnje (POS), a radi rješavanja svog neriješenog stambenog pitanja.

Interes se iskazuje popunjavanjem anketnog upitnika.

Anketni upitnik slijedi u nastavku:

Anketni upitnik O rješavanju stambenog pitanja putem programa društveno poticane stanogradnje (POS)

Novosti
O javnoj nabavi
U smislu članka 76. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/2016) Dubrovačko-neretvanska županija ne smije potpisivati ugovore o nabavi sa sljedećim gospodarskim subjektom OGIGIJA MARKET d.o.o., Polače 17, 20226 Goveđari, OIB: 63426588001
Made By Ipsum Studio Copyright © 2023 Sva prava pridržana