Općinski načelnik je u dogovoru s Udrugom maslinara Mljet donio meritornu Odluku i raspisao javni poziv za isplatu predmetnih poticaja.

Odluka i Javni poziv slijede:

Odluka o poticaju za maslinovo ulje 2023.

Javni poziv poticaji maslinovoo ulje 2023.2024.

 

Općinsko vijeće Općine Mljet pokrenulo je kandidacijski postupak za izbor Savjeta mladih Općine Mljet raspisujući meritorni Javni poziv.

Javni poziv slijedi:

Javni poziv Savjet mladih

Dana 14. veljače 2024. godine održana je u prostorijama Općine Mljet u Babinom Polju sa početkom u 13:00 sati 25. sjednica Općinskog vijeća Općine Mljet.

Na sjednici je raspravljen dnevni red i doneseni akti kako slijedi: ID Odluka o Proračunu Općine Mljet za 2024. godinu, ID pojedinih Godišnjih programa i planova za 2024. godinu, akti iz oblasti civilne zaštite i druge odluke iz nadležnosti Općinskog vijeća.

Akti koji su raspravljeni i doneseni slijede:

Odluka o donošenju izmjena i dopuna Odluke o donošenju Proračuna Općine Mljet za 2024. godinu – I. izmjene i dopune
Rebalans Proračuna za 2024. godinu

Zaključak o davanju naknadne suglasnosti na nacrt prijedloga Plana javne nabave Općine Mljet za 2024. godinu – I. izmjene i dopune
Zaključak suglasnost Plan javne nabave 2024. - I. ID

Nacrt Plana javne nabave Općine Mljet za 2024. godinu – I. ID
Nacrt ID Plan javne nabave 2024. - I. ID

Program građenja komunalne  infrastrukture iz članka 68. stavak 1. Zakona o komunalnom  gospodarstvu na području Općine Mljet za 2024. godinu – I. izmjene i dopune
Program građenja komunalne infrastrukture za 2024.

Program održavanja komunalne infrastrukture iz članka 72. stavak 1. Zakona o komunalnom  gospodarstvu na području Općine Mljet za 2024. godinu – I. izmjene i dopune
Program održavanja komunalne infrastrukture za 2024.

Odluka o donošenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda Općine Mljet za 2024. godinu
Odluka Plan prirodne nepogode 2024.

 PLAN DJELOVANJA U PODRUČJU PRIRODNIH NEPOGODA OPĆINE MLJET ZA 2024. GODINU
PLAN DJELOVANJA U PODRUČJU PRIRODNIH NEPOGODA OPĆINE MLJET ZA 2024. GODINU - FINAL

Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Općine Mljet za 2023.
Analiza stanja sustava civilne zaštite Općine Mljet za 2023.

Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Mljet za 2024. godinu s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje
Godišnji plan razvoja sustava CZ Općine za 2024.

Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Općine Mljet za razdoblje od 2024. do 2027. godine
Smjernice civilne zaštite Općine Mljet od 2024. - 2027.

Godišnji provedbeni plan unapređenja zaštite od požara na području Općine Mljet za 2024. godinu
Godišnji provedbeni plan unapređenja zaštite od požara Općine Mljet za 2024.

Zaključak o objavi poziva za predlaganje kandidata za članove Savjeta mladih Općinskog vijeća Općine Mljet
Zaključak izbor Savjet mladih

Javni poziv za predlaganje kandidata za članove Savjeta mladih Općinskog vijeća Općine Mljet
Javni poziv Savjet mladih

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o grobljima na području Općine Mljet
ID Odluke o grobljima - III. ID

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju nerazvrstanih cesta na području Općine Mljet
Odluka o utvrđivanju NC - II. ID

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o proglašenju komunalne infrastrukture kao javnog dobra u općoj uporabi u vlasništvu, odnosno suvlasništvu Općine Mljet
Odluka o proglašenju komunalne infrastrukture - II. ID

Zaključak o davanju prethodnog prijedloga za imenovanje Uprave - direktora Voda Mljet d.o.o. Babino polje
Zaključak prijedlog direktora Voda Mljet

Izvješće o prestanku vijećničkog mandata vijećnika Hrvoja Stražičića i početku vijećničkog mandata zamjenika vijećnika Dijane Palunčić Lalić
Izvješće mandat vijećnika Dijana

 

Općinski načelnik je, polazeći od ostvarenja Proračuna Općine Mljet za 2023. godinu i odredbi Provedbenog programa za mandatno razdoblje 2021. – 2025. izradio i donio predmetno Izvješće.

Izvješće se, uz ovu objavu na mrežnoj stranici, dostavlja i nadležnom tijelu, koordinatoru MRRFEU za DNŽ.

Godišnje izvješće o provedbi provedbenog programa za 2023 FINAL

Godišnje izvješće o provedbi Provedbenog plana Općine Mljet za 2023-Prilog

Za dan 14. veljače 2024.godine (srijeda)sazvana je 25. sjednica Općinskog vijeća Općine Mljet koja će se održati u prostorijama Općine Mljet  u Babinom Polju sa početkom u 13:00 sati.

Za sjednicu je predložen dnevni red kako slijedi: donošenje odluke ID Proračuna Općine Mljet za 2024.godinu, ID pojedinih Godišnjih programa i planova za 2024.godinu, akata iz oblasti civilne zaštite i donošenje drugih odluka iz nadležnosti Općinskog vijeća.

Poziv, obrazloženje i prijedlozi akata o kojima se raspravlja i koji se donose slijede:

Poziv za 25. sjednicu Općinskog vijeća

Obrazloženje uz 25. sjednicu OV-a

Zaključak Rebalans Proračuna za 2024. godinu

Zaključak prijedlog Zaključka suglasnost Plan javne nabave 2024. - I. ID

Nacrt ID Plan javne nabave 2024. - I. ID

Zaključak prijedlog Program održavanja komunalne infrastrukture za 2024.

Zaključak prijedlog Program građenja komunalne infrastrukture za 2024.

Zaključak o prijedlogu Odluke Plan prirodne nepogode 2024.

PLAN DJELOVANJA U PODRUČJU PRIRODNIH NEPOGODA OPĆINE MLJET ZA 2024. GODINU - FINAL

Zaključak prijedlog Analize stanja sustava civilne zaštite Općine Mljet za 2023.

Zaključak prijedlog Godišnji plan razvoja sustava CZ Općine za 2024.

Zaključak prijedlog Smjernica civilne zaštite Općine Mljet od 2024. - 2027.

Zaključak prijedlog Godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara Općine Mljet za 2024.

Zaključak o prijedlogu Zaključka izbor Savjet mladih

Zaključak prijedlog Javni poziv Savjet mladih

Javni poziv za dodjelu potpora otočnim udrugama u kulturi 2024.

Javni poziv za dodjelu potpora otočnim udrugama u sportu i rekreaciji 2024.

Javni poziv za podnošenje zamolbi radi odobrenja redovite mjesečne potpore umirovljencima 2024.

Proračun Općine Mljet za 2024. godinu u malom - PUM

Plan savjetovanja s javnošću za 2024. godinu

Made By Ipsum Studio Copyright © 2024 Sva prava pridržana