ODGOVORNO-LJETOVANJE_compressed

ENJOY-YOUR-VACATION-RESPONSIBLY-RCZ_compressed

Sken-priznanje-proracunska-transparentnost-2023.

Odluka-o-prihvatu-ponude-unutarnjeg-uredenja-visenamjenskog-putnickog-terminala-Zaglavac-Sobra-1 (1)

Javni-poziv-za-javni-uvid-u-postupku-evidentiranja-LC-69072-u-katastru-i-zemljisniku (1)

Dana 13.06.2023. godine na našim mrežnim stranicama - www.npklmvodovod.hr - http://www.npklmvodovod.hr/javni-poziv-za-sudjelovanje-u-postupku-savjetovanja-s-javnoscu/ objavljen je naslovni javni poziv.
Savjetovanje traje 30 dana, dakle do 13.07.2023. godine, te se u tom roku mogu stavljati primjedbe na predloženu Odluku.

Postojeća Odluka o cijeni vodnih usluga donesena na skupštini Društva u lipnju 2022. godine mijenja se u dijelu (točke II. i VI.) koji se odnosi na područje pružanja usluga javne odvodnje. Do sada je to bilo samo područje Općine Lastovo (dio), a prema predmetnoj Odluci u buduće to će biti i područje Općine Mljet (dio) zato jer su se tamo stvorili tehnički uvjeti za spajanje krajnjih korisnika na sustav javne odvodnje. Stoga je sukladno zakonskim odredbama prethodno potrebno provesti postupak savjetovanja s javnošću, kako bi nakon toga Skupština Društva mogla donijeti Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o cijeni vodnih usluga i pročišćen tekst postojeće Odluke.

Odluka-pročišćeni-tekst-ID-UPU-SutmiholjskaPreuzmi
Odluka-pročišćeni-tekst-ID-UPU-SaplunaraPreuzmi

Dana 06. lipnja 2023. godine  održana je u prostorijama Općine Mljet u Babinom Polju sa početkom u 13:30 sati 19. sjednica Općinskog vijeća Općine Mljet.

Na sjednici su raspravljeni i doneseni kako slijedi: odluke o dodjeli javnih priznanja Općine Mljet za 2023. godinu,  odluke vezane uz izradu pročišćenih tekstova prostornih planova i odluka vezana uz zamjenu HRK u EUR. Raspravljeni i doneseni akti slijede:

Odluka o davanju ovlaštenja za utvrđivanje pročišćenog teksta Odredbi za provođenje i grafičkog dijela Urbanističkog plana uređenja dijela naselja Babino Polje - „Uvala Sutmiholjska 2“

Odluka-ovlastenje-za-izradu-prociscenog-teksta-ID-UPU-SutmiholjskaPreuzmi

Odluka o davanju ovlaštenja za utvrđivanje pročišćenog teksta Odredbi za provođenje i grafičkog dijela Urbanističkog plana uređenja naselja Saplunara

Odluka-ovlastenje-za-izradu-prociscenog-teksta-ID-UPU-SaplunaraPreuzmi

Odluka o načinu usklađenja pojedinih iznosa u hrvatskim kunama s iznosima u eurima u važećim općim aktima i važećim planovima i programima Općine Mljet prilikom primjene njihovih odredbi

Odluka-HRK-u-EURPreuzmi

Odluka o  dodjeli  javnog priznanja – nagrada Općine Mljet za životno djelo Ivici Čumbeliću – Bambi

Odluka-priznanje-ziv.-djelo-2023.Preuzmi

Odluka o  dodjeli javnog priznanja – proglašenja Ivice Krmeka počasnim građaninom Općine Mljet

Odluka-pocasni-gradanin-2023.Preuzmi

Za dan 06. lipnja 2023. godine (utorak) sazvana je 19. sjednica Općinskog vijeća Općine Mljet koja će se održati u prostorijama Općine Mljet u Babinom Polju sa početkom u 13:30 sati.

Za sjednicu je predložen dnevni red kako slijedi: donošenje odluka o dodjeli javnih priznanja Općine Mljet za 2023. godinu i donošenje odluka vezanih uz izradu pročišćenih tekstova prostornih planova

Poziv, obrazloženje i prijedlozi akata o kojima se raspravlja i koji se donose (osim akata o dodjeli javnih priznanja čiji će prijedlozi biti podijeljeni na samoj sjednici) slijede:

Poziv za 19. sjednicu Općinskog vijeća:

Poziv-za-19.-sjednicu-Opcinskog-vijecaPreuzmi

Obrazloženje uz  predložene akte za 19. sjednicu OV-a

Obrazlozenje-uz-predlozene-akte-za-19.-sjednicu-OV-aPreuzmi

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o davanju ovlaštenja za utvrđivanje pročišćenog teksta Odredbi za provođenje i grafičkog dijela Urbanističkog plana uređenja dijela naselja Babino Polje - „Uvala Sutmiholjska 2“

Zakljucak-Odluka-ovlastenje-za-izradu-prociscenog-teksta-ID-UPU-SutmiholjskaPreuzmi

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o davanju ovlaštenja za utvrđivanje pročišćenog teksta Odredbi za provođenje i grafičkog dijela Urbanističkog plana uređenja naselja Saplunara

Zakljucak-Odluka-ovlastenje-za-izradu-prociscenog-teksta-ID-UPU-SaplunaraPreuzmi

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o načinu usklađenja pojedinih iznosa u hrvatskim kunama s iznosima u eurima u važećim općim aktima i važećim planovima i programima Općine Mljet prilikom primjene njihovih odredbi

Zakljucak-prijedlog-Odluke-HRK-u-EURPreuzmi
Made By Ipsum Studio Copyright © 2024 Sva prava pridržana