Odluka pristupanje nabavi GP DV B. Polje

Sukladno odredbama općeg akta i Plana javne nabave, te planiranim i osiguranim sredstvima u Proračunu Općine Mljet, a u skladu s sporazumom o 100%-tnom sufinanciranju, započinje se s postupkom predmetne javne nabave.

Relevantna dokumentacija slijedi:

Zahtjev za dostavu ponude šumska prosjeka Sveti Spas

Made By Ipsum Studio Copyright © 2023 Sva prava pridržana