Općinsko vijeće Općine Mljet je, sukladno odredbama . Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine«, br. 83/23.), članka 37. stavak 1. točka 23. Statuta Općine Mljet (“Službeni glasnik Općine Mljet“, broj 2/21 i 5/21-ispr.) i točke 7. Zaključka u svezi izrade, donošenja i primjene Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Mljet, uz shodnu primjenu odredbi Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama, odredbi Pravilnika o sadržaju Plana upravljanja pomorskim dobrom („Narodne novine“ broj 150/23) i odredbi Uredbe o vrstama djelatnosti i visini manimalne naknade za dodjelu dozvola na pomorskom dobru („Narodne novine“ broj 16/24), donijelo Odluku o raspisivanju javnog natječaja za dodjelu dozvola za obavljanje gospodarske djelatnosti na pomorskom dobru na području Općine Mljet za 2024. godinu.

Odluka se objavljuje na mrežnoj stranici Općine Mljet i oglasnoj ploči Općine Mljet, a obavijest o Odluci u Slobodnoj Dalmaciji i oglasnim pločama po naseljima.

 

Predmetna Odluka slijedi:

Odluka o raspisivanju javnog natječaja za dodjelu dozvola za obavljanje gospodarske djelatnosti na pomorskom dobru na području Općine Mljet za 2024. godinu
Odluka o raspisivanju javnog natječaja za dodjelu dozvola na pomorskom dobru Općine Mljet

 

 

Odbor za javna priznanja Općinskog vijeća Općine Mljet je, sukladno odredbama Statuta Općine Mljet i odredbama Odluke o javnim priznanjima Općine Mljet pokrenuo inicijativu za započinjanje s postupkom dodjele javnih priznanja Općine Mljet za 2024. godinu, temeljem koje je Općinski načelnik Općine Mljet uputio meritorni javni poziv za predlaganje kandidata.  .

Odluka se objavljuje na mrežnoj stranici Općine Mljet i oglasnoj ploči Općine Mljet, te u Dubrovačkom listu.

 

Predmetni Javni poziv slijedi:

 

Javni poziv za predlaganje kandidata za dodjelu javnih priznanja Općine Mljet za 2024. godinu
Javni poziv za predlaganje kandidata za javna priznanja Općine Mljet za 2024.

Javni poziv nositeljima prava na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištem

Poštovani,

obavještavamo Vas da je dana 29. ožujka 2024. godine Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije objavilo Javni poziv za dodjelu potpore male vrijednosti otočnim gospodarskim subjektima za troškove prijevoza vode plovilom vodonoscem i/ili autocisternom (za troškove nastale u 2023. godini), dostupan s pripadajućom dokumentacijom putem poveznice https://razvoj.gov.hr/o-ministarstvu/djelokrug-1939/otoci/sufinanciranje-troskova-prijevoza-vode-za-otoke/opskrba-otocnih-gospodarskih-subjekata-vodom/5079 ,  gdje se nalaze sve potrebne informacije.

Javni poziv otvoren je do  26. travnja 2024. godine.

Sve dodatne informacije moguće je zatražiti putem adrese elektroničke pošte voda.otocni-gs@mrrfeu.hr  . 

Uprava za otoke /Directorate for Islands

Sektor za provedbu, praćenje i koordinaciju politike razvoja otoka i podršku regionalnoj i lokalnoj razini/ Sector for

Implementation, Monitoring and Coordination of Island Development Policy and Supporting to the Regional and Local Level

Služba za podršku regionalnoj i lokalnoj razini / Service for Supporting to the Regional and Local Level

Općinski načelnik je u dogovoru s Udrugom maslinara Mljet donio meritornu Odluku i raspisao javni poziv za isplatu predmetnih poticaja.

Odluka i Javni poziv slijede:

Odluka o poticaju za maslinovo ulje 2023.

Javni poziv poticaji maslinovoo ulje 2023.2024.

 

Općinsko vijeće Općine Mljet pokrenulo je kandidacijski postupak za izbor Savjeta mladih Općine Mljet raspisujući meritorni Javni poziv.

Javni poziv slijedi:

Javni poziv Savjet mladih

Javni poziv za dodjelu potpora otočnim udrugama u kulturi 2024.

Javni poziv za dodjelu potpora otočnim udrugama u sportu i rekreaciji 2024.

Javni poziv za podnošenje zamolbi radi odobrenja redovite mjesečne potpore umirovljencima 2024.

https://www.opcinamljet.com.hr/documents/javni-natjecaj-za-prodaju-gradevinskog-zemljista-za-gospodarsku-namjenu-na-predjelu-zukovac-oznake-k-c-br-2092-1-k-o-b-polje/

Made By Ipsum Studio Copyright © 2024 Sva prava pridržana