Obavijest o uvidu u Nacrt Prijedloga Programa zaštite okoliša DNŽ - oglas

Obavijest o javnom uvidu

Tekst_PZO_DNZ_Final

Izvješće o ispitivanjima kakvoće mora u periodu od 14. do 24. svibnja 2018. godine

Općinsko izborno povjerenstvo objavljuje konačne rezultate izbora za Vijeće mjesnih odbora na području Općine Mljet održanih 20. svibnja 2018. godine.

Konačni rezultati po mjesnim odborima slijede:

Konačni rezultati izbora MO-a 20.05.2018.

Dana 20.svibnja 2018.godine održani su izbori za Vijeće mjesnih odbora na području Općine Mljet.

Općinsko izborno povjerenstvo je temeljem zapisnika biračkih odbora utvrdilo bitne elemente provedenih izbora i utvrdilo privremene rezultate.

Konačni rezultati biti će utvrđeni i objavljeni po proteku rokova za žalbe.

Relevantni dokumenti slijede:

Privremeni rezultati izbora za Vijeće MO-a 20.05.2018.

Pokrenut je postupak za dodjelu javnih priznanja Općine Mljet za 2018.godinu i to zaključkom nadležnog Odbora i javnim pozivom.

Rok za predlaganje je 04.lipnja 2018.godine.

Javni poziv slijedi:

Javni poziv za predlaganje kandidata za javna priznanja Općine 2018. godine

 

 

Sa danom 11. svibnja 2018. godine zaključeni su popisi birača za izbore Vijeća mjesnih odbora na području Općine Mljet na dan 20. svibnja 2018. godine.

Rješenje o zaključenju slijedi:

Rješenje o zaključenju popisa birača izbori za Vijeća MO-a 2018. godine

Općinsko izborno povjerenstvo je unutar svoje nadležnosti donijelo meritorno rješenje kojim je utvrdilo biračka mjesta za izbore za Vijeća mjesnih odbora na dan 20. svibnja 2018. godine.

Rješenje slijedi:

Rješenje utvrđivanje biračkih mjesta izbori MO 2018.

Meritorna objava vezana uz pregled biračkih spiskova za izbore za Vijeće mjesnih odbora na dan 20. svibnja 2018. godine slijedi:

Objava pregled biračkih spiskova za izbore mjesnih odbora 2018.g.

Općinsko vijeće Općine Mljet donijelo je na svojoj 10. sjednici održanoj dana 12. travnja 2018.godine odluku o raspisivanju predmetnih izbora, u skladu sa Statutom Općine Mljet i meritornim aktom.

Izbori će se održati dana 20. svibnja 2018.godine.

Rok za podnošenje kandidacijskih listi je 30. travnja 2018.godine.

predmetn odluka, odnosno njezin izvod za objavu slijedi:

Odluka o raspisivanju izbora za Vijeća mjesnih odbora na području Općine Mljet - izvod za objavu

Dana 1. ožujka 2018. ministrica regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Gabrijela Žalac potpisala je Odluku o odabiru projekata za Program razvoja otoka u 2018.

Cilj Programa za razvoj otoka je stvaranje preduvjeta za održiv gospodarski i društveni razvoj povećanjem kvalitete života na otocima kroz poticanje razvoja otočnih specifičnosti.

Provedba programa odnosi se na naseljene otoke Republike Hrvatske koji se nalaze na području šest jedinica područne (regionalne) samouprave, odnosno šest obalno-otočnih županija (Primorsko-goranska, Ličko-senjska, Zadarska, Šibensko-kninska, Splitsko-dalmatinska i Dubrovačko-neretvanska) kojima otoci teritorijalno i administrativno pripadaju.

Korisnici Programa su jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave koje u svojim administrativnim granicama obuhvaćaju hrvatske naseljene otoke i njima pripadajuće povremeno naseljene i nenaseljene otoke i otočiće te poluotok Pelješac.

Ugovorima koje će  Ministarstvo sklopiti s jedinicama lokalne i područne (regionalna) samouprave u  skladu s donesenom Odlukom, ukupno će se na području otoka i poluotoku Pelješcu, sufinancirati 40 malih kapitalnih projekata za što  se u državnom proračunu  osigurao iznos od 19 milijuna kuna.

Odluku o odabiru projekata za Program razvoja otoka u 2018. možete preuzeti u Dokumentima ili na linku: https://razvoj.gov.hr/djelokrug-1939/regionalni-razvoj/otoci-i-priobalje/razvoj-otoka/program-razvoja-otoka-u-2018/3746

Made By Ipsum Studio Copyright © 2023 Sva prava pridržana