Plan savjetovanja s javnošću za 2024. godinu

Izvješće o savjetovanju s javnošću nacrt prijedloga Proračun Općine za 2024. godinu

Izvješće o savjetovanju s javnošću nacrt prijedloga Odluke o izvršavanju Proračuna Općine za 2024. godinu

Obavijest o e – savjetovanje o nacrtu prijedloga Plana upravljanja pomorskim dobrom na području
Općine Mljet za razdoblje 2024. – 2028. godine
Obavijest o e-savjetovanju o nacrtu prijedloga Plana upravljanja pomorskim dobrom 2024. - 2028

Nacrt prijedloga Plana upravljanja pomorskim dobrom na području
Općine Mljet za razdoblje 2024. – 2028. godine
Nacrt prijedloga Plana upravljanja pomorskim dobrom 2024. - 2028.docx

Kartografski prikazi uz nacrt prijedloga Plana
Kartografski prikazi uz nacrt prijedloga Plana

OBRAZAC ZA  SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU ZA PRIJEDLOG AKTA: Nacrt prijedloga Plana upravljanja pomorskim dobrom na području
Općine Mljet za razdoblje 2024. – 2028. godine
Obrazac e-savjetovanje o nacrtu prijedloga Plana upravljanja pomorskim dobrom 2024. - 2028

Izvješće savjetovanje Odluka red na pomorskom dobru

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU ZA PRIJEDLOG AKTA:
Nacrt prijedloga Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Mljet za razdoblje 2024. - 2028. godine
Izvješće o provedenoj raspravi o prijedlogu Plana upravljanja pomorskim dobrom 2024. - 2028.

Obavijest o e – savjetovanje o nacrtu prijedloga Odluke o donošenju Proračuna Općine Mljet za 2024. godinu s projekcijama Proračuna Općine Mljet za 2025. i 2026. godinu
Obavijest o e-savjetovanju o nacrtu prijedloga Odluke donošenje Proračuna za 2024.

Nacrt prijedloga Odluke o donošenju Proračuna Općine Mljet za 2024. godinu s projekcijama Proračuna Općine Mljet za 2025. i 2026. godinu
Nacrt prijedloga Odluke donošenje Proračuna za 2024. FINAL

Opći dio Proračuna u posebnom prilogu
Plan proračuna 2024-2026-Opći dio FINAL

Posebni dio Proračuna u posebnom prilogu
Plan proračuna 2024-2026-Posebni dio FINAL

Plan razvojnih programa u posebnom prilogu
Plan proračuna 2024-2026-Razvojni programi FINAL

OBRAZAC ZA  SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU ZA PRIJEDLOG AKTA: Nacrt prijedloga Odluke o donošenju Proračuna Općine Mljet za 2024. godinu s projekcijama Proračuna Općine Mljet za 2025. i 2026. godinu
Obrazac e-savjetovanje o nacrtu prijedloga Odluke donošenje Proračuna za 2024.

Obavijest o e – savjetovanje o nacrtu prijedloga Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Mljet za 2024. godinu
Obavijest o e-savjetovanju o nacrtu prijedloga Odluke izvršavanje Proračuna za 2024.

Nacrt prijedloga Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Mljet za 2024. godinu
Nacrt prijedloga Odluke izvršavanje Proračuna za 2024.

OBRAZAC ZA  SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU ZA PRIJEDLOG AKTA: Nacrt prijedloga Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Mljet za 2024. godinu
Obrazac e-savjetovanje o nacrtu prijedloga Odluke izvršavanje Proračuna za 2024.

Nakon što su doneseni novi zakonski propisi, ali i nakon što je nastala praktična potreba za donošenjem pojedinih akata, revidira se predmetni Plan

Predmetni Plan slijedi:

Plan savjetovanja s javnošću Općine Mljet u 2023. godini – I. izmjene i dopune
Plan ID Plana savjetovanja s javnošću za 2023. godinu

Nakon što je proveden Zakonom propisan predmetni postupak i nakon što su se sva javnopravna tijela izjasnila da nije potrebno provesti predmetnu stratešku procjenu, te nakon što je pribavljeno mišljenje da je provedba cijelokupnog postupka bila u skladu sa Zakonom, Općinski načelnik Općine Mljet donio je meritornu Odluku kojom se predmetni postupak završava.

Predmetna Odluka slijedi:

Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš izmjena i dopuna Urbanističkog  plana uređenja naselja Prožurska Luka (nastavno: ID UPU naselja Prožurska Luka)
Odluka da ne treba SPUO ID UPU naselja Prožurska Luka

Obavijest o e – savjetovanje o nacrtu prijedloga Odluke o redu na pomorskom dobru na području Općine Mljet
Obavijest o e-savjetovanju o nacrtu prijedloga Odluke o redu na pomorskom dobru Općine Mljet

Nacrt prijedloga Odluke o o redu na pomorskom dobru na području Općine Mljet
Nacrt prijedloga Odluka o redu na pomorskom dobru Općine Mljet

OBRAZAC ZA  SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU ZA PRIJEDLOG AKTA: Nacrt prijedloga Odluke o redu na pomorskom dobru na području Općine Mljet
Obrazac e-savjetovanje o nacrtu prijedloga Odluke o redu na pomorskom dobru Općine Mljet

Izvješće savjetovanje Odluka red na pomorskom dobru

Obavijest o e – savjetovanje o nacrtu prijedloga Odluke o visini boda komunalne naknade (B) na području Općine Mljet
Obavijest o e-savjetovanju o nacrtu prijedloga Odluke bod komunalne naknade (B)

Nacrt prijedloga Odluke o visini boda komunalne naknade (B) na području Općine Mljet
Nacrt prijedloga Odluke bod komunalne naknade (B)

OBRAZAC ZA  SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU ZA PRIJEDLOG AKTA: Nacrt prijedloga Odluke o visini boda komunalne naknade (B) na području Općine Mljet
Obrazac e-savjetovanje o nacrtu prijedloga Odluke bod komunalne naknade (B)

Izvješće savjetovanje Odluka bod komunalne naknade B

Made By Ipsum Studio Copyright © 2024 Sva prava pridržana