Obavijest o e – savjetovanje o nacrtu prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o gospodarenju nekretninama u vlasništvu Općine Mljet
Obavijest o e-savjetovanju o nacrtu prijedloga ID Odluke upravljanje nekretninama

Nacrt prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o gospodarenju nekretninama u vlasništvu Općine Mljet
Nacrt prijedloga ID Odluke upravljanje nekretninama

OBRAZAC ZA  SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU ZA PRIJEDLOG AKTA: Nacrt prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke Odluke o gospodarenju nekretninama u vlasništvu Općine Mljet
Obrazac e-savjetovanje o nacrtu prijedloga ID Odluke upravljanje nekretninama

Izvješće savjetovanje ID Odluka gospodarenje nekretninama

Obavijest o e – savjetovanje o nacrtu prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora na području Općine Mljet
Obavijest o e-savjetovanju o nacrtu prijedloga Odluke zakup poslovnog prostor

Nacrt prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama o izmjenama i dopunama Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora na području Općine Mljet
Nacrt prijedloga Odluke zakup poslovnog prostor

OBRAZAC ZA  SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU ZA PRIJEDLOG AKTA: Nacrt prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora na području Općine Mljet
Obrazac e-savjetovanje o nacrtu prijedloga Odluke zakup poslovnog prostor

Izvješće savjetovanje ID Odluka zakup poslovnog prostora

Obavijest o e – savjetovanje o nacrtu prijedloga Odluke o zabrani izvođenja zemljanih radova i radova na izgradnji konstrukcije građevine za 2024. godinu na području Općine Mljet
Obavijest o e-savjetovanju o nacrtu prijedloga Odluke zabrana radova 2024.

Nacrt prijedloga Odluke o zabrani izvođenja zemljanih radova i radova na izgradnji konstrukcije građevine za 2024. godinu na području Općine Mljet
Nacrt prijedloga Odluke zabrana radova 2024.

OBRAZAC ZA  SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU ZA PRIJEDLOG AKTA: Nacrt prijedloga Odluke o o zabrani izvođenja zemljanih radova i radova na izgradnji konstrukcije građevine za 2024. godinu na području Općine Mljet
Obrazac e-savjetovanje o nacrtu prijedloga Odluke zabrana radova 2024.

Izvješće savjetovanje Odluka građevinski radovi 2024. godine

Obavijest o e – savjetovanje o nacrtu prijedloga Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Mljet
Obavijest o e-savjetovanju o nacrtu prijedloga ID Pravilnika unutarnji red

Nacrt prijedloga Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Mljet
Nacrt prijedlog ID Pravilnika unutarnji red

OBRAZAC ZA  SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU ZA PRIJEDLOG AKTA: Nacrt prijedloga Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Mljet
Obrazac e-savjetovanje o nacrtu prijedloga ID Pravilnika unutarnji red

Izvješće savjetovanje ID OPravilnika unutarnji red JUO

Javni-poziv-za-javni-uvid-u-postupku-evidentiranja-LC-69072-u-katastru-i-zemljisniku (1)

Dana 13.06.2023. godine na našim mrežnim stranicama - www.npklmvodovod.hr - http://www.npklmvodovod.hr/javni-poziv-za-sudjelovanje-u-postupku-savjetovanja-s-javnoscu/ objavljen je naslovni javni poziv.
Savjetovanje traje 30 dana, dakle do 13.07.2023. godine, te se u tom roku mogu stavljati primjedbe na predloženu Odluku.

Postojeća Odluka o cijeni vodnih usluga donesena na skupštini Društva u lipnju 2022. godine mijenja se u dijelu (točke II. i VI.) koji se odnosi na područje pružanja usluga javne odvodnje. Do sada je to bilo samo područje Općine Lastovo (dio), a prema predmetnoj Odluci u buduće to će biti i područje Općine Mljet (dio) zato jer su se tamo stvorili tehnički uvjeti za spajanje krajnjih korisnika na sustav javne odvodnje. Stoga je sukladno zakonskim odredbama prethodno potrebno provesti postupak savjetovanja s javnošću, kako bi nakon toga Skupština Društva mogla donijeti Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o cijeni vodnih usluga i pročišćen tekst postojeće Odluke.

E – SAVJETOVANJE O NACRTU PRIJEDLOGA PRORAČUNA OPĆINE MLJET ZA 2023. GODINU S PROJEKCIJAMA PRORAČUNA OPĆINE MLJET ZA 2024. I 2025. GODINU I NACRTU PRIJEDLOGA ODLUKE O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA OPĆINE MLJET ZA 2023. GODINU

JAVNI UVID U ELABORATE EVIDENTIRANJA NERAZVRSTANIH CESTA U SAPLUNARI

Javni poziv za uvid u elaborat evidentiranja NC 8 k.o. Babino Polje

Javni poziv za uvid u elaborat evidentiranja NC 17 k.o. Goveđari

Made By Ipsum Studio Copyright © 2023 Sva prava pridržana