Dana 14. veljače 2024. godine održana je u prostorijama Općine Mljet u Babinom Polju sa početkom u 13:00 sati 25. sjednica Općinskog vijeća Općine Mljet.

Na sjednici je raspravljen dnevni red i doneseni akti kako slijedi: ID Odluka o Proračunu Općine Mljet za 2024. godinu, ID pojedinih Godišnjih programa i planova za 2024. godinu, akti iz oblasti civilne zaštite i druge odluke iz nadležnosti Općinskog vijeća.

Akti koji su raspravljeni i doneseni slijede:

Odluka o donošenju izmjena i dopuna Odluke o donošenju Proračuna Općine Mljet za 2024. godinu – I. izmjene i dopune
Rebalans Proračuna za 2024. godinu

Zaključak o davanju naknadne suglasnosti na nacrt prijedloga Plana javne nabave Općine Mljet za 2024. godinu – I. izmjene i dopune
Zaključak suglasnost Plan javne nabave 2024. - I. ID

Nacrt Plana javne nabave Općine Mljet za 2024. godinu – I. ID
Nacrt ID Plan javne nabave 2024. - I. ID

Program građenja komunalne  infrastrukture iz članka 68. stavak 1. Zakona o komunalnom  gospodarstvu na području Općine Mljet za 2024. godinu – I. izmjene i dopune
Program građenja komunalne infrastrukture za 2024.

Program održavanja komunalne infrastrukture iz članka 72. stavak 1. Zakona o komunalnom  gospodarstvu na području Općine Mljet za 2024. godinu – I. izmjene i dopune
Program održavanja komunalne infrastrukture za 2024.

Odluka o donošenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda Općine Mljet za 2024. godinu
Odluka Plan prirodne nepogode 2024.

 PLAN DJELOVANJA U PODRUČJU PRIRODNIH NEPOGODA OPĆINE MLJET ZA 2024. GODINU
PLAN DJELOVANJA U PODRUČJU PRIRODNIH NEPOGODA OPĆINE MLJET ZA 2024. GODINU - FINAL

Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Općine Mljet za 2023.
Analiza stanja sustava civilne zaštite Općine Mljet za 2023.

Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Mljet za 2024. godinu s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje
Godišnji plan razvoja sustava CZ Općine za 2024.

Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Općine Mljet za razdoblje od 2024. do 2027. godine
Smjernice civilne zaštite Općine Mljet od 2024. - 2027.

Godišnji provedbeni plan unapređenja zaštite od požara na području Općine Mljet za 2024. godinu
Godišnji provedbeni plan unapređenja zaštite od požara Općine Mljet za 2024.

Zaključak o objavi poziva za predlaganje kandidata za članove Savjeta mladih Općinskog vijeća Općine Mljet
Zaključak izbor Savjet mladih

Javni poziv za predlaganje kandidata za članove Savjeta mladih Općinskog vijeća Općine Mljet
Javni poziv Savjet mladih

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o grobljima na području Općine Mljet
ID Odluke o grobljima - III. ID

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju nerazvrstanih cesta na području Općine Mljet
Odluka o utvrđivanju NC - II. ID

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o proglašenju komunalne infrastrukture kao javnog dobra u općoj uporabi u vlasništvu, odnosno suvlasništvu Općine Mljet
Odluka o proglašenju komunalne infrastrukture - II. ID

Zaključak o davanju prethodnog prijedloga za imenovanje Uprave - direktora Voda Mljet d.o.o. Babino polje
Zaključak prijedlog direktora Voda Mljet

Izvješće o prestanku vijećničkog mandata vijećnika Hrvoja Stražičića i početku vijećničkog mandata zamjenika vijećnika Dijane Palunčić Lalić
Izvješće mandat vijećnika Dijana

 

Za dan 14. veljače 2024.godine (srijeda)sazvana je 25. sjednica Općinskog vijeća Općine Mljet koja će se održati u prostorijama Općine Mljet  u Babinom Polju sa početkom u 13:00 sati.

Za sjednicu je predložen dnevni red kako slijedi: donošenje odluke ID Proračuna Općine Mljet za 2024.godinu, ID pojedinih Godišnjih programa i planova za 2024.godinu, akata iz oblasti civilne zaštite i donošenje drugih odluka iz nadležnosti Općinskog vijeća.

Poziv, obrazloženje i prijedlozi akata o kojima se raspravlja i koji se donose slijede:

Poziv za 25. sjednicu Općinskog vijeća

Obrazloženje uz 25. sjednicu OV-a

Zaključak Rebalans Proračuna za 2024. godinu

Zaključak prijedlog Zaključka suglasnost Plan javne nabave 2024. - I. ID

Nacrt ID Plan javne nabave 2024. - I. ID

Zaključak prijedlog Program održavanja komunalne infrastrukture za 2024.

Zaključak prijedlog Program građenja komunalne infrastrukture za 2024.

Zaključak o prijedlogu Odluke Plan prirodne nepogode 2024.

PLAN DJELOVANJA U PODRUČJU PRIRODNIH NEPOGODA OPĆINE MLJET ZA 2024. GODINU - FINAL

Zaključak prijedlog Analize stanja sustava civilne zaštite Općine Mljet za 2023.

Zaključak prijedlog Godišnji plan razvoja sustava CZ Općine za 2024.

Zaključak prijedlog Smjernica civilne zaštite Općine Mljet od 2024. - 2027.

Zaključak prijedlog Godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara Općine Mljet za 2024.

Zaključak o prijedlogu Zaključka izbor Savjet mladih

Zaključak prijedlog Javni poziv Savjet mladih

 

Dana 30. prosinca 2023. godine održana je u prostorijama Općine Mljet u Babinom Polju sa početkom u 14:00 sati 24. sjednica Općinskog vijeća Općine Mljet.

Na sjednici je raspravljen dnevni red i donesen akt kako slijedi: Odluka o visini poreznih stopa na dohodak na području Općine Mljet

 

Akt koji je raspravljen i donesen slijedi:

Odluka o visini poreznih stopa na dohodak na području Općine Mljet
Odluka stope poreza na dohodak

Dana 07. prosinca 2023. godine održana je u prostorijama Općine Mljet u Babinom Polju sa početkom u 13:00 sati 23. sjednica Općinskog vijeća Općine Mljet.

Na sjednici je raspravljen dnevni red i doneseni akti kako slijedi: Odluka o Proračunu Općine Mljet za 2024. godinu s projekcijama za 2025. i 2026. godinu, Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Mljet za 2024. godinu, Godišnji programi i planovi za 2024. godinu i drugie odluke iz nadležnosti Općinskog vijeća.

 

Akti koji su raspravljeni i doneseni slijede:

Odluka o donošenju Proračuna Općine Mljet za 2024. godinu s projekcijama Proračuna Općine Mljet za 2025. i 2026. godinu
Odluka Proračun za 2024. godinu

Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Mljet za 2024. godinu
Odluka izvršavanje Proračuna 2024.

Odluka o financiranju političkih stranaka koje participiraju u Općinskom vijeću Općine Mljet za 2024. godinu
Odluka o financiranju pol. stranaka u 2024.

Plan gospodarenja imovinom u vlasništvu Općine Mljet za 2024. godinu
Plan gospodarenja općinskom imovinom u 2024.

Program utroška sredstava boravišne pristojbe u 2024. godini
Program utroška boravišne pristojbe u 2024.

Program utroška sredstava naknade za ozakonjenje za 2024. godinu
Program utroška naknade za ozakonjenje u 2024.

Program predškolskog odgoja na području Općine Mljet za 2024. godinu
Program predškolskog odgoja 2024.

Program potpora u oblasti otočnog gospodarstva i poljoprivrede na području  Općine Mljet za 2024. godinu
Program otočno gospodarstvo i poljoprivreda 2024.

Program aktivnosti u oblasti civilne zaštite i vatrogastva na području  Općine Mljet za 2024. godinu
Program otočne CZ i vatrogastva 2024.

Program u oblasti osnovnog školstva, kulture i sporta na području Općine Mljet za 2024. godinu
Program školstvo, kultura i sport 2024.

Program socijalne skrbi i zdravstvene zaštite na području Općine Mljet za 2024.
Program otočne socijalne skrbi i zdravstva 2024.

Program financiranja mjesnih odbora na području Općine Mljet za 2024. godinu
Program financiranja MO-a 2024.

Program građenja komunalne  infrastrukture iz članka 68. stavak 1. Zakona o komunalnom  gospodarstvu na području Općine Mljet za 2024. godinu
Program građenja komunalne infrastrukture za 2024.

Program održavanja komunalne infrastrukture iz članka 72. stavak 1. Zakona o komunalnom  gospodarstvu na području Općine Mljet za 2024. godinu
Program održavanja komunalne infrastrukture za 2024.

Program aktivnosti u oblasti različitih komunalnih djelatnosti na području  Općine Mljet za 2024. godinu
Program ostale komunalne djelatnosti za 2024.

Odluka o osnivanju Savjeta mladih Općine Mljet
Odluka o osnivanju Savjeta mladih

Program rada Općinskog vijeća Općine Mljet za razdoblje od 01.01. do 31.12.2024. godine
Program rada OV-a za 2024.

Odluka o sklapanju Sporazuma između Grada Dubrovnika, s jedne strane i Općine Mljet s drugim slijednicama bivše Općine Dubrovnik, s druge strane
Odluka Sporazum Grad DBK vs Općina Mljet i drugi

Za dan 07. prosinca 2023. godine (četvrtak) sazvana je 23. sjednica Općinskog vijeća Općine Mljet koja će se održati u prostorijama Općine Mljet u Babinom Polju sa početkom u 13:30 sati.

Za sjednicu je predložen dnevni red kako slijedi: donošenje Odluke o Proračunu Općine Mljet za 2024. godinu s projekcijama za 2025. i 2026. godinu, donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Mljet za 2024. godinu donošenje Godišnjih programa i planova za 2024. godinu i donošenje drugih odluka iz nadležnosti Općinskog vijeća.

Poziv, obrazloženje i prijedlozi akata o kojima se raspravlja i koji se donose  slijede:

Poziv za 23. sjednicu Općinskog vijeća
Poziv za 23. sjednicu Općinskog vijeća

Obrazloženje uz predložene akte za 23. sjednicu Općinskog vijeća
Obrazloženje uz 23. sjednicu OV-a

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o donošenju Proračuna Općine Mljet za 2024. godinu
s projekcijama Proračuna Općine Mljet za 2025. i 2026. godinu
Zaključak o prijedlogu Proračuna za 2024. godinu

Proračun Općine Mljet 2024. - 2026. - Opći dio
Proračun Općine Mljet 2024. - 2026. - Opći dio

Proračun Općine Mljet 2024. - 2026. - Posebni dio
Proračun Općine Mljet 2024. - 2026. - Posebni dio

Proračun Općine Mljet 2024. - 2026. – Razvojni programi
Proračun Općine Mljet 2024. - 2026. - Razvojni programi

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Mljet za 2024. godinu
Zaključak o prijedlogu Odluke izvršavanje Proračuna 2024.

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o financiranju političkih stranaka koje participiraju u
Općinskom vijeću Općine Mljet za 2024. godinu
Zaključak o prijedlogu Odluke o financiranju pol. stranaka u 2024.

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Plana gospodarenja imovinom u vlasništvu Općine Mljet za 2024. godinu
Zaključak o prijedlogu Plana gospodarenja općinskom imovinom u 2024.

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Programa utroška sredstava boravišne pristojbe u 2024. godini
Zaključak o prijedlogu Programa utroška boravišne pristojbe u 2024.

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Programa utroška sredstava naknade za ozakonjenje za 2024. godinu
Zaključak o prijedlogu Programa utroška naknade za ozakonjenje u 2024.

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Programa predškolskog odgoja na području Općine Mljet za 2024. godinu
Zaključak prijedlog Programa predškolskog odgoja 2024.

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Programa potpora u oblasti otočnog gospodarstva i poljoprivrede na području  Općine Mljet za 2024. godinu
Zaključak prijedlog Program otočno gospodarstvo i poljoprivreda 2024.

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Programa aktivnosti u oblasti civilne zaštite i vatrogastva na području  Općine Mljet za 2024. godinu
Zaključak prijedlog Program otočne CZ i vatrogastva 2024.

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Programa u oblasti osnovnog školstva, kulture i sporta na
području Općine Mljet za 2024. godinu
Zaključak prijedlog Program školstvo, kultura i sport 2024.

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Programa socijalne skrbi i zdravstvene zaštite na području
Općine Mljet za 2024. godinu
Zaključak prijedlog Program otočne socijalne skrbi i zdravstva 2024.

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Programa financiranja mjesnih odbora na području
Općine Mljet za 2024. godinu
Zaključak o prijedlogu Programa financiranja MO-a 2024.

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Programa građenja komunalne  infrastrukture iz članka 68. stavak 1. Zakona o komunalnom
gospodarstvu na području Općine Mljet za 2024. godinu
Zaključak prijedlog Program građenja komunalne infrastrukture za 2024.

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Programa održavanja komunalne infrastrukture iz članka
stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu na području Općine Mljet za 2024. godinu
Zaključak prijedlog Program održavanja komunalne infrastrukture za 2024.

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Programa aktivnosti u oblasti različitih komunalnih djelatnosti
na području  Općine Mljet za 2024. godinu
Zaključak prijedlog Program ostale komunalne djelatnosti za 2024.

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o osnivanju Savjeta mladih Općine Mljet
Zaključak o prijedlogu Odluke o osnivanju Savjeta mladih

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Programa rada Općinskog vijeća Općine Mljet za razdoblje od 01.01. do 31.12.2024. godine
Zaključak prijedlog Programa rada OV-a za 2024.

Dana 21. studenog 2023. godine (utorak) održana je u prostorijama Općine Mljet u Babinom Polju sa početkom u 13:30 sati 22. sjednica Općinskog vijeća Općine Mljet.

Na sjednici su raspravljeni i doneseni akti kako slijedi: Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna Općine Mljet za 2023. godinu, izmjene i dopune Godišnjih programa za 2023. godinu, različiti financijski akti koji se za primjenu u narednoj, moraju donijeti u ovoj godini i druge odluke iz nadležnosti Općinskog vijeća.

Donoseni akti slijede:

Odluke o donošenju izmjena i dopuna Odluke o donošenju Proračuna Općine Mljet za 2023. godinu – III. izmjene i dopune
III. ID Proračuna za 2023.

Program financiranja mjesnih odbora na području Općine Mljet za 2023. godinu – II. izmjene i dopune
II. ID Program financiranja MO-a 2023.

Program u oblasti osnovnog školstva, kulture i sporta na području Općine Mljet za 2023. godinu – II. izmjene i dopune
II. ID Program školstvo, kultura i sport 2023.

Program socijalne skrbi i zdravstvene zaštite na području Općine Mljet za 2023. godinu – II. izmjene i dopune
II. ID Program otočne socijalne skrbi i zdravstva 2023.

Program održavanja komunalne infrastrukture iz članka 72. stavak 1. Zakona o komunalnom  gospodarstvu na području
Općine Mljet za 2023. godinu – III. izmjene i dopune
III. ID Program održavanja komunalne infrastrukture za 2023.

Program aktivnosti u oblasti različitih komunalnih djelatnosti na području  Općine Mljet za 2023. godinu – II. izmjene i dopune
II. ID Program ostale komunalne djelatnosti 2023.

Program potpora u oblasti otočnog gospodarstva i poljoprivrede na području  Općine Mljet za 2023. godinu – I. izmjene i dopune
Program otočno gospodarstvo i poljoprivreda 2023. - I. ID

Program predškolskog odgoja na području Općine Mljet za 2023. godinu – I. izmjene i dopune
Program predškolskog odgoja 2023. - I. ID

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke komunalnom doprinosu na području Općine Mljet
ID Odluke o komunalnom doprinosu

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o zabrani izvođenja zemljanih radova i radova na izgradnji
konstrukcije građevine za 2024. godinu na području Općine Mljet
Odluka zabrana radova 2024.

Odluka o redu na pomorskom dobru na području Općine Mljet
Odluka o redu na pomorskom dobru

Zaključak o povratu kupoprodajne cijene s pripadajućom kamatom po ugovoru o kupoprodaji
dijela k.č.br. 3415/1, novoformirana k.č.br. 3415/27 k.o. Korita
Zaključak po zahtjevu Nikše Matuško

Odluka o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Prožurska Luka
Odluka o izradi ID UPU naselja Prožurska Luka

Odluka o lokalnim porezima Općine Mljet
Odluka lokalni porezi

Odluka o visini poreznih stopa poreza na dohodak na području Općine Mljet
Odluka stope poreza na dohodak

Odluka o visini paušalnog poreza za djelatnosti iznajmljivanja i smještaja  u turizmu na području Općine Mljet
Odluka paušal po krevetu

Odluka o visini boda komunalne naknade (B) na području Općine Mljet
Odluka bod komunalne naknade (B)

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o korištenju javnih površina u gospodarske svrhe na području Općine Mljet
ID Odluke korištenje javnih površina

Odluka o donošenju izmjena i dopuna Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora na području Općine Mljet
ID Odluke o zakupu poslovnog prostora

Odluka o donošenju izmjena i dopuna Odluke o gospodarenju nekretninama u vlasništvu Općine Mljet
Odluka upravljanje nekretninama

Za dan studenog 21. studenog 2023. godine (utorak) sazvana je 22. sjednica Općinskog vijeća Općine Mljet koja će se održati u prostorijama Općine Mljet u Babinom Polju sa početkom u sati.

Za sjednicu je predložen dnevni red kako slijedi: donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Općine Mljet za 2023. godinu, donošenje izmjena i dopuna Godišnjih programa za 2023. godinu, donošenje različitih financijskih akata koji se za primjenu u narednoj, moraju donijeti u ovoj godini i donošenje drugih odluka iz nadležnosti Općinskog vijeća.

Poziv, obrazloženje i prijedlozi akata o kojima se raspravlja i koji se donose slijede:

Poziv za 22. sjednicu Općinskog vijeća
Poziv za 22. sjednicu Općinskog vijeća

Obrazloženje uz  predložene akte za 22. sjednicu OV-a
Obrazloženje uz predložene akte za 22. sjednicu OV-a

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o donošenju izmjena i dopuna Odluke o donošenju Proračuna Općine Mljet za 2023. godinu – III. izmjene i dopune
Zaključak prijedlog ID Proračuna za 2023.

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Programa financiranja mjesnih odbora na području
Općine Mljet za 2023. godinu – II. izmjene i dopune
Zaključak II. ID Program financiranja MO-a 2023.

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Programa u oblasti osnovnog školstva, kulture i sporta na području Općine Mljet za 2023. godinu – II. izmjene i dopune
Zaključak II. ID Program školstvo, kultura i sport 2023.

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Programa socijalne skrbi i zdravstvene zaštite na području Općine Mljet za 2023. godinu – II. izmjene i dopune
Zaključak II. ID Program otočne socijalne skrbi i zdravstva 2023.

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Programa održavanja komunalne infrastrukture iz članka 72 stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu na području
Općine Mljet za 2023. godinu – III. izmjene i dopune
Zaključak III. ID Program održavanja komunalne infrastrukture za 2023.

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Programa aktivnosti u oblasti različitih komunalnih djelatnosti na području  Općine Mljet za 2023. godinu – II. izmjene i dopune
Zaključak II. ID Program ostale komunalne djelatnosti 2023.

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Programa potpora u oblasti otočnog gospodarstva i poljoprivrede na području  Općine Mljet za 2023. godinu – I. izmjene i dopune
Zaključak prijedlog Program otočno gospodarstvo i poljoprivreda 2023. - I. ID

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Programa predškolskog odgoja na području Općine Mljet za 2023. godinu – I. izmjene i dopune
Zaključak prijedlog Programa predškolskog odgoja 2023. - I. ID

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke komunalnom doprinosu na području Općine Mljet
Zaključak o prijedlogu ID Odluke o komunalnom doprinosu

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o zabrani izvođenja zemljanih radova i radova na izgradnji konstrukcije građevine za 2024. godinu na području Općine Mljet
Zaključak o prijedlogu Odluke zabrana radova 2024.

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o redu na pomorskom dobru na području Općine Mljet
Zaključak o prijedlogu Odluke o redu na pomorskom dobru

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Zaključka o povratu kupoprodajne cijene s pripadajućom kamatom po
ugovoru o kupoprodaji dijela k.č.br. 3415/1, novoformirana k.č.br. 3415/27 k.o. Korita
Zaključak o prijedlogu Zaključka po zahtjevu Nikše Matuško

Zaključak o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Prožurska Luka
Zaključak prijedlog Odluke o izradi ID UPU naselja Prožurska Luka

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o lokalnim porezima Općine Mljet
Zaključak prijedlog Odluka lokalni porezi

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o visini poreznih stopa poreza na dohodak na području Općine Mljet
Zaključak prijedlog Odluka stope poreza na dohodak

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o visini paušalnog poreza za djelatnosti iznajmljivanja i smještaja  u turizmu na području Općine Mljet
Zaključak prijedlog Odluka paušal po krevetu

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o visini boda komunalne naknade (B) na području Općine Mljet
Zaključak o prijedlogu Odluke bod komunalne naknade (B)

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o korištenju javnih površina u gospodarske svrhe na području Općine Mljet
Zaključak o prijedlogu ID Odluke korištenje javnih površina

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Mljet
Zaključak o prijedlogu ID Pravilnik o unutarnjem redu

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o donošenju izmjena i dopuna Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora na području Općine Mljet
Zaključak prijedlog ID Odluke o zakupu poslovnog prostora

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o donošenju izmjena i dopuna Odluke o gospodarenju nekretninama u vlasništvu Općine Mljet
Zaključak prijedlog Odluka upravljanje nekretninama

Dana 30. kolovoza 2023. godine održana je 21. sjednica Općinskog vijeća Općine Mljet u prostorijama Općine Mljet u Babinom Polju sa početkom u 13:00 sati.

Na sjednici je raspravljen dnevni red i doneseni su akti kako slijedi: Odluka o Polugodišnjem obračunu Proračuna za 2023. godinu i o Polugodišnjem izvješću Općinskog načelnika za 2023. godinu, Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna Općine Mljet za 2023. godinu, izmjene i dopune Godišnjih programa za 2023. godinu i druge odluke iz nadležnosti Općinskog vijeća.

 

Doneseni  akti slijede:

Odluka o donošenju Polugodišnjeg obračuna Proračuna Općine Mljet za razdoblje 01. siječnja do 30. lipnja 2023. Godine
Odluka Polugodišnji obračun I. - VI. 2023.

Izvješće o radu Općinskog načelnika za razdoblje siječanj - lipanj 2023. godine
Izvješće ON za razdoblje I. - VI. 2023.

Odluka o prihvaćanju Izvješća o radu Općinskog načelnika za razdoblje siječanj - lipanj 2023. godine
Odluka o Izvješću ON za I. - VI. 2023.

Odluka o donošenju izmjena i dopuna Odluke o donošenju Proračuna Općine Mljet za 2023. godinu – II. izmjene i dopune
Odluka ID Proračuna za 2023. - II. ID

Program održavanja komunalne infrastrukture iz članka 72. stavak 1. Zakona o komunalnom  gospodarstvu na području Općine Mljet za 2023. godinu – II. izmjene i dopune
II. ID Program održavanja komunalne infrastrukture za 2023.

Program financiranja mjesnih odbora na području Općine Mljet za 2023. godinu – I. izmjene i dopune
I. ID Program financiranja MO-a 2023.

Program aktivnosti u oblasti različitih komunalnih djelatnosti na području  Općine Mljet za 2023. godinu – I. izmjene i dopune
I. ID Program ostale komunalne djelatnosti 2023.

Program socijalne skrbi i zdravstvene zaštite na području Općine Mljet za 2023. godinu – I. izmjene i dopune
I. ID Program otočne socijalne skrbi i zdravstva 2023.

Program u oblasti osnovnog školstva, kulture i sporta na području Općine Mljet za 2023. godinu – I. izmjene i dopune
I. ID Program školstvo, kultura i sport 2023.

Zaključak o primanju na znanje Izvješća o poslovanju Usluge Mljet d.o.o. Babino Polje za 2022. godinu
Zaključak prihvat Izvješća Usluge Mljet d.o.o. Babino Polje za 2022. godinu

Zaključak o primanju na znanje Izvješća o poslovanju Voda Mljet d.o.o. Babino Polje za 2022. godinu
Zaključak prihvat Izvješća Voda Mljet d.o.o. Babino Polje za 2022. godinu

Zaključak o primanju na znanje Izvješća o poslovanju Komunalno Mljet d.o.o. Babino Polje za 2022. godinu
Zaključak prihvat Izvješća Komunalno Mljet d.o.o. Babino Polje za 2022. godinu

Odluka o donošenju izmjena i dopuna Odluke o utvrđivanju nerazvrstanih cesta na području Općine Mljet
Odluka o utvrđivanju NC - I. ID

Odluka o donošenju izmjena i dopuna Odluke o proglašenju komunalne infrastrukture kao javnog dobra u općoj uporabi u vlasništvu,
odnosno suvlasništvu Općine Mljet
Odluka o proglašenju komunalne infrastrukture

Odluka u svezi kupoprodaje nekretnine k.č.br. 1046/3 z.ul. 1505 k.o. Goveđari po pravu prvokupa
Odluka prvokup Daniel Žderić OV

Odluka u svezi kupoprodaje nekretnine k.č.br. 1456/1 z.ul. 1608 k.o. Goveđari po pravu prvokupa
Odluka prvokup Snježana Vojvoda OV

Za dan 30. kolovoza 2023. godine (srijeda) sazvana je 21. sjednica Općinskog vijeća Općine Mljet koja će se održati u prostorijama Općine Mljet u Babinom Polju sa početkom u 13:00 sati.

Za sjednicu je predložen dnevni red kako slijedi: donošenje odluka o Polugodišnjem obračunu Proračuna za 2023. godinu i o Polugodišnjem izvješću Općinskog načelnika za 2023. godinu, donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Općine Mljet za 2023. godinu, donošenje izmjena i dopuna Godišnjih programa za 2023. godinu i donošenje drugih odluka iz nadležnosti Općinskog vijeća.

Poziv, obrazloženje i prijedlozi akata o kojima se raspravlja i koji se donose (osim akata o dodjeli javnih priznanja čiji će prijedlozi biti podijeljeni na samoj sjednici) slijede:

 

Poziv za 21. sjednicu Općinskog vijeća
Poziv za 21. sjednicu Općinskog vijeća

Obrazloženje uz  predložene akte za 21. sjednicu OV-a
Obrazloženje uz predložene akte za 21. sjednicu OV-a

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o donošenju Polugodišnjeg obračuna Proračuna Općine Mljet za razdoblje 01. siječnja do 30. lipnja 2023. Godine
Zaključak prijedlog Odluka Polugodišnji obračun I. - VI. 2023.

Izvješće o radu Općinskog načelnika za razdoblje siječanj - lipanj 2023. godine
Izvješće ON za razdoblje I. - VI. 2023.

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o prihvaćanju Izvješća o radu Općinskog načelnika
za razdoblje siječanj - lipanj 2023. Godine
Zaključak prijedlog Odluka o Izvješću ON za I. - VI. 2023.

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o donošenju izmjena i dopuna Odluke o donošenju Proračuna Općine Mljet
za 2023. godinu – II. izmjene i dopune
Zaključak prijedlog Odluke ID Proračuna za 2023. - II. ID

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Programa održavanja komunalne infrastrukture iz članka 72. stavak 1. Zakona o komunalnom  gospodarstvu na
području Općine Mljet za 2023. godinu – II. izmjene i dopune
Zaključak II. ID Program održavanja komunalne infrastrukture za 2023.

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Programa financiranja mjesnih odbora na području Općine Mljet za 2023. godinu – I. izmjene i dopune
Zaključak I. ID Program financiranja MO-a 2023.

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Programa aktivnosti u oblasti različitih komunalnih djelatnosti na području  Općine Mljet za 2023. godinu – I. izmjene i dopune
Zaključak I. ID Program ostale komunalne djelatnosti 2023.

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Programa socijalne skrbi i zdravstvene zaštite na području Općine Mljet za 2023. godinu – I. izmjene i dopune
Zaključak I. ID Program otočne socijalne skrbi i zdravstva 2023.

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Programa u oblasti osnovnog školstva, kulture i sporta na području Općine Mljet za 2023. godinu – I. izmjene i dopune
Zaključak I. ID Program školstvo, kultura i sport 2023.

GFI-2022-USLUGE MLJET-JO
GFI-2022-USLUGE MLJET-JO

BILJEŠKE-USLUGE MLJET-2022
BILJEŠKE-USLUGE MLJET-2022

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Zaključka o primanju na znanje Izvješća o poslovanju
Usluge Mljet d.o.o. Babino Polje za 2022. godinu
Zaključak Zaključak prihvat Izvješća Usluge Mljet d.o.o. Babino Polje za 2022. godinu

GFI-2022-VODA MLJET-JO
GFI-2022-VODA MLJET-JO

BILJEŠKE-VODA MLJET-2022
BILJEŠKE-VODA MLJET-2022

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Zaključka o primanju na znanje Izvješća o poslovanju
Voda Mljet d.o.o. Babino Polje za 2022. godinu
Zaključak Zaključak prihvat Izvješća Voda Mljet d.o.o. Babino Polje za 2022. godinu

GFI-2022-KOMUNALNO MLJET-JO
GFI-2022-KOMUNALNO MLJET-JO

BILJEŠKE-KOMUNALNO MLJET-2022
BILJEŠKE-KOMUNALNO MLJET-2022

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Zaključka o primanju na znanje Izvješća o poslovanju
Komunalno Mljet d.o.o. Babino Polje za 2022. godinu
Zaključak Zaključak prihvat Izvješća Komunalno Mljet d.o.o. Babino Polje za 2022. godinu

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o donošenju izmjena i dopuna Odluke o utvrđivanju
nerazvrstanih cesta na području Općine Mljet
Zaključak prijedlog Odluke o utvrđivanju NC - I. ID

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o donošenju izmjena i dopuna Odluke o proglašenju komunalne infrastrukture kao javnog dobra u općoj uporabi u vlasništvu, odnosno suvlasništvu Općine Mljet
Zaključak prijedlog Odluke o proglašenju komunalne infrastrukture

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke u svezi kupoprodaje nekretnine k.č.br. 1046/3 z.ul. 1505
k.o. Goveđari po pravu prvokupa
Zaključak prijedlog Odluke prvokup Daniel Žderić OV

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke u svezi kupoprodaje nekretnine k.č.br. 1456/1 z.ul. 1608 k.o. Goveđari po pravu prvokupa
Zaključak prijedlog Odluke prvokup Snježana Vojvoda OV

 

Dana 06. lipnja 2023. godine  održana je u prostorijama Općine Mljet u Babinom Polju sa početkom u 13:30 sati 19. sjednica Općinskog vijeća Općine Mljet.

Na sjednici su raspravljeni i doneseni kako slijedi: odluke o dodjeli javnih priznanja Općine Mljet za 2023. godinu,  odluke vezane uz izradu pročišćenih tekstova prostornih planova i odluka vezana uz zamjenu HRK u EUR. Raspravljeni i doneseni akti slijede:

Odluka o davanju ovlaštenja za utvrđivanje pročišćenog teksta Odredbi za provođenje i grafičkog dijela Urbanističkog plana uređenja dijela naselja Babino Polje - „Uvala Sutmiholjska 2“

Odluka-ovlastenje-za-izradu-prociscenog-teksta-ID-UPU-SutmiholjskaPreuzmi

Odluka o davanju ovlaštenja za utvrđivanje pročišćenog teksta Odredbi za provođenje i grafičkog dijela Urbanističkog plana uređenja naselja Saplunara

Odluka-ovlastenje-za-izradu-prociscenog-teksta-ID-UPU-SaplunaraPreuzmi

Odluka o načinu usklađenja pojedinih iznosa u hrvatskim kunama s iznosima u eurima u važećim općim aktima i važećim planovima i programima Općine Mljet prilikom primjene njihovih odredbi

Odluka-HRK-u-EURPreuzmi

Odluka o  dodjeli  javnog priznanja – nagrada Općine Mljet za životno djelo Ivici Čumbeliću – Bambi

Odluka-priznanje-ziv.-djelo-2023.Preuzmi

Odluka o  dodjeli javnog priznanja – proglašenja Ivice Krmeka počasnim građaninom Općine Mljet

Odluka-pocasni-gradanin-2023.Preuzmi
Made By Ipsum Studio Copyright © 2024 Sva prava pridržana