Dana 22. svibnja 2024. godine (srijeda) održana je u prostorijama Općine Mljet u Babinom Polju sa početkom u 13:00 sati 27. sjednica Općinskog vijeća Općine Mljet.

Na sjednici su raspravljeni i doneseni akti kako slijedi: Odluka o dodjeli dozvola na pomorskom dobru za 2024. godinu, Odluka o raspisivanju ponovnog javnog natječaja za dodjelu dozvola na pomorskom – nepodijeljenih za 2024. godinu, Zaključakao prikupljanju prijedloga za eventualne buduće izmjene i dopune PPUO Mljet i drugi aki iz nadležnosti Općinskog vijeća.

Doneseni akti  slijede:

 

Odluka o dodjeli dozvola za obavljanje gospodarske djelatnosti na pomorskom dobru na području Općine Mljet za 2024. godinu
Odluka o davanju dozvole na pomorskom dobru za 2024.

Odluka o raspisivanju javnog natječaja za dodjelu dozvola za obavljanje gospodarske djelatnosti na pomorskom dobru na području Općine Mljet za 2024. godinu – ponovni
Odluka javni natječaj novi dozvole pomorsko dobro

Zaključak o  o iniciranju izrade i donošenja izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Mljet, odnosno Prostornog plana uređenja Općine Mljet
Zaključak inicijativa za izradu ID PPUO Mlje

Zaključak o daljnjem načelnom postupanju u realizaciji kapitalnih projekata za koja su ugovorena ili zatražena sredstva EU financiranja
Zaključak o daljnjem postupanju u realizaciji projekata iz sredstava EU

Odluka o izboru savjeta mladih Općine Mljet
Odluka izbor Savjeta mladih

Za dan 22. svibnja 2024. godine (srijeda) sazvana je 27. sjednica Općinskog vijeća Općine Mljet koja će se održati u prostorijama Općine Mljet u Babinom Polju sa početkom u 13:30 sati.

Za sjednicu je predložen dnevni red kako slijedi: donošenje Odluke o dodjeli dozvola na pomorskom dobru za 2024. godinu,  donošenje Odluke o raspisivanju ponovnog javnog natječaja za dodjelu dozvola na pomorskom – nepodijeljenih za 2024. godinu, donošenje zaključka o prikupljanju prijedloga za eventualne buduće izmjene i dopune PPUO Mljet i donošenje drugih odluka iz nadležnosti Općinskog vijeća.

 

Poziv, obrazloženje i prijedlozi akata o kojima se raspravlja i koji se donose  slijede:

Poziv za 27. sjednicu Općinskog vijeća
Poziv za 27. sjednicu Općinskog vijeća

Obrazloženje uz predložene akte za 27. sjednicu Općinskog vijeća
Obrazloženje uz 27. sjednicu OV-a

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o dodjeli dozvola za obavljanje gospodarske djelatnosti na pomorskom
dobru na području Općine Mljet za 2024. godinu
Zaključak prijedlog Odluke o davanju dozvole na pomorskom dobru za 2024.

Zapisnik o otvaranju, pregledu i analizi prispjelih ponuda za dodjelu dozvola za obavljanje gospodarske djelatnosti na pomorskom dobru na području Općine Mljet za 2024. godinu
Zapisnik otvaranje, pregled i analiza ponuda na pomorskom dobru

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o raspisivanju javnog natječaja za dodjelu dozvola za obavljanje gospodarske djelatnosti na pomorskom dobru na području Općine Mljet za 2024. godinu – ponovni
Zaključak prijedlog Odluka javni natječaj novi dozvole pomorsko dobro

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Zaključka o  o iniciranju izrade i donošenja izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Mljet, odnosno Prostornog plana uređenja Općine Mljet
Zaključak prijedlog Zaključka inicijativa za izradu ID PPUO Mlje

 Zaključka o daljnjem načelnom postupanju u realizaciji kapitalnih projekata za koja su ugovorena ili zatražena sredstva EU financiranja
Zaključak prijedlog Zaključka o daljnjem postupanju u realizaciji projekata iz sredstava EU

Dana 19. travnja 2024. godine održana je u prostorijama Općine Mljet u Babinom Polju sa početkom u 13:30 sati 26. sjednica Općinskog vijeća Općine Mljet.

Na sjednici je raspravljen dnevni red i doneseni akti kako slijedi: Godišnji obračun Proračuna Općine Mljet za 2023. godinu,  Izvješća o izvršenju pojedinih Godišnjih programa i planova za 2023. godinu, akti iz oblasti upravljanja pomorskim dobrom i  drugi akti iz nadležnosti Općinskog vijeća.

 

Akti koji su raspravljeni i doneseni slijede:

Odluka o donošenju Godišnjeg obračuna Proračuna Općine Mljet za 2023. godinu
Godišnji obračun 2023.

Odluka o prihvaćanju Izvješća o radu Općinskog načelnika za razdoblje srpanj - prosinac 2023. Godine
Odluka o Izvješću ON za VII. - XII. 2023.

Izvješće o radu Općinskog načelnika za razdoblje 01. srpanj do 31. prosinac 2023. godine
Izvješće ON za razdoblje VII. - XII. 2023.

Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture iz članka 68. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu na području Općine Mljet za 2023. Godinu
Izvješće Program građenja komunalne infrastrukture za 2023.

Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture iz članka 72. stavak 1. Zakona o komunalnom  gospodarstvu na području Općine Mljet za 2023. godinu
Izvješće Program održavanja komunalne infrastrukture za 2023.

Izvješće o izvršenju Programa aktivnosti u oblasti različitih komunalnih djelatnosti na području  Općine Mljet za 2023. Godinu
Izvješće Program ostale komunalne djelatnosti 2023.

Izvješće o izvršenju Programa aktivnosti u oblasti civilne zaštite i vatrogastva na području  Općine Mljet za 2023. godinu
Izvješće Program otočne CZ i vatrogastva 2023.

Izvješće o izvršenju Programa socijalne skrbi i zdravstvene zaštite na području Općine Mljet za 2023. Godinu
Izvješće Program otočne socijalne skrbi i zdravstva 2023.

Izvješće o izvršenju Programa potpora u oblasti otočnog gospodarstva i poljoprivrede na području  Općine Mljet za 2023. Godinu
Izvješće Program otočno gospodarstvo i poljoprivreda 2023.

Izvješće o izvršenju Programa predškolskog odgoja na području Općine Mljet za 2023. Godinu
Izvješće Program otočnog predškolskog odgoja 2023.

Izvješće o izvršenju Programa u oblasti osnovnog školstva, kulture i sporta na području Općine Mljet za 2023. godinu
Izvješće Program školstvo, kultura i sport 2023.

Izvješće o izvršenju Programa utroška sredstava boravišne pristojbe u 2023. godini
Izvješće Program utroška boravišne pristojbe u 2023.

Izvješće o izvršenju Programa utroška sredstava naknade za ozakonjenje za 2023. godinu
Izvješće Program utroška naknade za ozakonjenje u 2023.

Izvješće o izvršenju Programa financiranja mjesnih odbora na području Općine Mljet za 2023. godinu
Izvješće Programa financiranja MO-a 2023.

Izvješće o izvršenju Plana upravljanja imovinom Općine Mljet za 2023. Godinu
Izvješće Plan upravljanja imovinom 2023.

Izmjene i dopune Programa socijalne skrbi i zdravstvene zaštite na području Općine Mljet za 2024. godinu – I. izmjene i dopune
ID Program otočne socijalne skrbi i zdravstva 2024.

Zaključak u svezi izrade, donošenja i primjene Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Mljet
Zaključak pomorsko dobro 2024. godine

Odluka o raspisivanju javnog natječaja za dodjelu dozvola za obavljanje gospodarske djelatnosti na pomorskom dobru na području Općine Mljet za 2024. godinu
Odluka javni natječaj pomorsko dobro

Suglasnost za provedbu projekta unutar intervencije 73.13. Potpora javnoj infrastrukturi u ruralnim područjima iz Strateškog plana zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023. – 2027. godine: Građenje  novoplanirane prometnice u dijelu naselja Babino Polje – predio Uvala Sutmiholjska
Suglasnost na provedbu projekta NC18

Odluka o  plaći i drugim primanjima Općinskog načelnika Općine Mljet koji dužnost obnaša profesionalno
Odluke plaća načelnika

Zaključak o nužnim aktivnostima nadležnih državnih i drugih tijela s javnim ovlastima, a s ciljem
osiguranja demografske obnove i ukupnog održivog razvitka na području Nacionalnog parka
Mljet, s naglaskom na očuvanje prava lokalnog stanovništva
Zaključak status stanovnika NP

 

Za dan 19. travnja 2024. godine (petak) sazvana je 26. sjednica Općinskog vijeća Općine Mljet koja će se održati u prostorijama Općine Mljet u Babinom Polju sa početkom u 13:30 sati.

Za sjednicu je predložen dnevni red kako slijedi: donošenje Godišnjeg obračuna Proračuna Općine Mljet za 2023. godinu,  Izvješća o izvršenju pojedinih Godišnjih programa i planova za 2023. godinu, akata iz oblasti uoravljanja pomorskim dobrom i donošenje drugih odluka iz nadležnosti Općinskog vijeća.

 

Poziv, obrazloženje i prijedlozi akata o kojima se raspravlja i koji se donose  slijede:

Poziv za 26. sjednicu Općinskog vijeća
Poziv za 26. sjednicu Općinskog vijeća

Obrazloženje uz predložene akte za 26. sjednicu Općinskog vijeća
Obrazloženje uz 26. sjednicu OV-a

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o donošenju Godišnjeg obračuna Proračuna Općine Mljet za 2023. godinu
Zaključak prijedlog Godišnji obračun 2023.

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o prihvaćanju Izvješća o radu Općinskog načelnika
za razdoblje srpanj - prosinac 2023. Godine
Zaključak prijedlog Odluka o Izvješću ON za VII. - XII. 2023.

Izvješće o radu Općinskog načelnika za razdoblje 01. srpanj do 31. prosinac 2023. godine
Izvješće ON za razdoblje VII. - XII. 2023.

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Izvješća o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture iz članka 68. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu na području Općine Mljet za 2023. Godinu
Zaključak prijedlog Izvješće Program građenja komunalne infrastrukture za 2023.

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture iz članka 72. stavak 1. Zakona o komunalnom  gospodarstvu na području Općine Mljet za 2023. godinu
Zaključak prijedlog Izvješće Program održavanja komunalne infrastrukture za 2023.

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Izvješća o izvršenju Programa aktivnosti u oblasti različitih komunalnih djelatnosti na području  Općine Mljet za 2023. Godinu
Zaključak prijedlog Izvješće Program ostale komunalne djelatnosti 2023.

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Izvješća o izvršenju Programa aktivnosti u oblasti civilne zaštite i vatrogastva na području  Općine Mljet za 2023. Godinu
Zaključak prijedlog Izvješće Program otočne CZ i vatrogastva 2023.

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Izvješća o izvršenju Programa socijalne skrbi i zdravstvene
zaštite na području Općine Mljet za 2023. Godinu
Zaključak prijedlog Izvješće Program otočne socijalne skrbi i zdravstva 2023.

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Izvješća o izvršenju Programa potpora u oblasti otočnog gospodarstva i poljoprivrede na području  Općine Mljet za 2023. Godinu
Zaključak prijedlog Izvješće Program otočno gospodarstvo i poljoprivreda 2023.

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Izvješća o izvršenju Programa predškolskog odgoja
na području Općine Mljet za 2023. Godinu
Zaključak prijedlog Izvješće Program otočnog predškolskog odgoja 2023.

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Izvješća o izvršenju Programa u oblasti osnovnog školstva, kulture i sporta na području Općine Mljet za 2023. Godinu
Zaključak prijedlog Izvješće Program školstvo, kultura i sport 2023.

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava boravišne pristojbe u 2023. Godini
Zaključak prijedlog Izvješće Program utroška boravišne pristojbe u 2023.

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava naknade
za ozakonjenje za 2023. Godinu
Zaključak prijedlog Izvješće Program utroška naknade za ozakonjenje u 2023.

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Izvješća o izvršenju Programa financiranja mjesnih odbora
na području Općine Mljet za 2023. Godinu
Zaključak prijedlog Izvješće Programa financiranja MO-a 2023.

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Izvješća o izvršenju Plana upravljanja imovinom Općine Mljet za 2023. Godinu
Zaključak prijedlog Izvješće Plan upravljanja imovinom 2023.

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Zaključka o nužnim aktivnostima nadležnih državnih i drugih
tijela s javnim ovlastima, a s ciljem osiguranja demografske obnove i ukupnog održivog razvitka na području Nacionalnog parka Mljet, s naglaskom na očuvanje prava lokalnog stanovništva
Zaključak prijedlog status stanovnika NP

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o  plaći i drugim primanjima Općinskog načelnika Općine Mljet koji dužnost obnaša profesionalno
Zaključak prijedlog Odluke plaća načelnika

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Izmjena i dopuna Programa socijalne skrbi i zdravstvene zaštite na području Općine Mljet za 2024. godinu – I. izmjene i dopune
Zaključak prijedlog ID Program otočne socijalne skrbi i zdravstva 2024.

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Zaključka u svezi izrade, donošenja i primjene Plana
upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Mljet
Zaključak prijedlog Zaključak pomorsko dobro 2024. godine

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o raspisivanju javnog natječaja za dodjelu dozvola za obavljanje gospodarske djelatnosti na pomorskom dobru na području Općine Mljet za 2024. godinu
Zaključak prijedlog Odluke javni natječaj pomorsko dobro

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Suglasnosti za provedbu projekta unutar intervencije 73.13. Potpora javnoj infrastrukturi u ruralnim područjima iz Strateškog plana zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023. – 2027. godine: Građenje  novoplanirane prometnice u dijelu naselja Babino Polje – predio Uvala Sutmiholjska
Zaključak o prijedlogu Suglasnosti na provedbu projekta NC18

Dana 14. veljače 2024. godine održana je u prostorijama Općine Mljet u Babinom Polju sa početkom u 13:00 sati 25. sjednica Općinskog vijeća Općine Mljet.

Na sjednici je raspravljen dnevni red i doneseni akti kako slijedi: ID Odluka o Proračunu Općine Mljet za 2024. godinu, ID pojedinih Godišnjih programa i planova za 2024. godinu, akti iz oblasti civilne zaštite i druge odluke iz nadležnosti Općinskog vijeća.

Akti koji su raspravljeni i doneseni slijede:

Odluka o donošenju izmjena i dopuna Odluke o donošenju Proračuna Općine Mljet za 2024. godinu – I. izmjene i dopune
Rebalans Proračuna za 2024. godinu

Zaključak o davanju naknadne suglasnosti na nacrt prijedloga Plana javne nabave Općine Mljet za 2024. godinu – I. izmjene i dopune
Zaključak suglasnost Plan javne nabave 2024. - I. ID

Nacrt Plana javne nabave Općine Mljet za 2024. godinu – I. ID
Nacrt ID Plan javne nabave 2024. - I. ID

Program građenja komunalne  infrastrukture iz članka 68. stavak 1. Zakona o komunalnom  gospodarstvu na području Općine Mljet za 2024. godinu – I. izmjene i dopune
Program građenja komunalne infrastrukture za 2024.

Program održavanja komunalne infrastrukture iz članka 72. stavak 1. Zakona o komunalnom  gospodarstvu na području Općine Mljet za 2024. godinu – I. izmjene i dopune
Program održavanja komunalne infrastrukture za 2024.

Odluka o donošenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda Općine Mljet za 2024. godinu
Odluka Plan prirodne nepogode 2024.

 PLAN DJELOVANJA U PODRUČJU PRIRODNIH NEPOGODA OPĆINE MLJET ZA 2024. GODINU
PLAN DJELOVANJA U PODRUČJU PRIRODNIH NEPOGODA OPĆINE MLJET ZA 2024. GODINU - FINAL

Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Općine Mljet za 2023.
Analiza stanja sustava civilne zaštite Općine Mljet za 2023.

Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Mljet za 2024. godinu s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje
Godišnji plan razvoja sustava CZ Općine za 2024.

Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Općine Mljet za razdoblje od 2024. do 2027. godine
Smjernice civilne zaštite Općine Mljet od 2024. - 2027.

Godišnji provedbeni plan unapređenja zaštite od požara na području Općine Mljet za 2024. godinu
Godišnji provedbeni plan unapređenja zaštite od požara Općine Mljet za 2024.

Zaključak o objavi poziva za predlaganje kandidata za članove Savjeta mladih Općinskog vijeća Općine Mljet
Zaključak izbor Savjet mladih

Javni poziv za predlaganje kandidata za članove Savjeta mladih Općinskog vijeća Općine Mljet
Javni poziv Savjet mladih

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o grobljima na području Općine Mljet
ID Odluke o grobljima - III. ID

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju nerazvrstanih cesta na području Općine Mljet
Odluka o utvrđivanju NC - II. ID

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o proglašenju komunalne infrastrukture kao javnog dobra u općoj uporabi u vlasništvu, odnosno suvlasništvu Općine Mljet
Odluka o proglašenju komunalne infrastrukture - II. ID

Zaključak o davanju prethodnog prijedloga za imenovanje Uprave - direktora Voda Mljet d.o.o. Babino polje
Zaključak prijedlog direktora Voda Mljet

Izvješće o prestanku vijećničkog mandata vijećnika Hrvoja Stražičića i početku vijećničkog mandata zamjenika vijećnika Dijane Palunčić Lalić
Izvješće mandat vijećnika Dijana

 

Za dan 14. veljače 2024.godine (srijeda)sazvana je 25. sjednica Općinskog vijeća Općine Mljet koja će se održati u prostorijama Općine Mljet  u Babinom Polju sa početkom u 13:00 sati.

Za sjednicu je predložen dnevni red kako slijedi: donošenje odluke ID Proračuna Općine Mljet za 2024.godinu, ID pojedinih Godišnjih programa i planova za 2024.godinu, akata iz oblasti civilne zaštite i donošenje drugih odluka iz nadležnosti Općinskog vijeća.

Poziv, obrazloženje i prijedlozi akata o kojima se raspravlja i koji se donose slijede:

Poziv za 25. sjednicu Općinskog vijeća

Obrazloženje uz 25. sjednicu OV-a

Zaključak Rebalans Proračuna za 2024. godinu

Zaključak prijedlog Zaključka suglasnost Plan javne nabave 2024. - I. ID

Nacrt ID Plan javne nabave 2024. - I. ID

Zaključak prijedlog Program održavanja komunalne infrastrukture za 2024.

Zaključak prijedlog Program građenja komunalne infrastrukture za 2024.

Zaključak o prijedlogu Odluke Plan prirodne nepogode 2024.

PLAN DJELOVANJA U PODRUČJU PRIRODNIH NEPOGODA OPĆINE MLJET ZA 2024. GODINU - FINAL

Zaključak prijedlog Analize stanja sustava civilne zaštite Općine Mljet za 2023.

Zaključak prijedlog Godišnji plan razvoja sustava CZ Općine za 2024.

Zaključak prijedlog Smjernica civilne zaštite Općine Mljet od 2024. - 2027.

Zaključak prijedlog Godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara Općine Mljet za 2024.

Zaključak o prijedlogu Zaključka izbor Savjet mladih

Zaključak prijedlog Javni poziv Savjet mladih

 

Dana 30. prosinca 2023. godine održana je u prostorijama Općine Mljet u Babinom Polju sa početkom u 14:00 sati 24. sjednica Općinskog vijeća Općine Mljet.

Na sjednici je raspravljen dnevni red i donesen akt kako slijedi: Odluka o visini poreznih stopa na dohodak na području Općine Mljet

 

Akt koji je raspravljen i donesen slijedi:

Odluka o visini poreznih stopa na dohodak na području Općine Mljet
Odluka stope poreza na dohodak

Dana 07. prosinca 2023. godine održana je u prostorijama Općine Mljet u Babinom Polju sa početkom u 13:00 sati 23. sjednica Općinskog vijeća Općine Mljet.

Na sjednici je raspravljen dnevni red i doneseni akti kako slijedi: Odluka o Proračunu Općine Mljet za 2024. godinu s projekcijama za 2025. i 2026. godinu, Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Mljet za 2024. godinu, Godišnji programi i planovi za 2024. godinu i drugie odluke iz nadležnosti Općinskog vijeća.

 

Akti koji su raspravljeni i doneseni slijede:

Odluka o donošenju Proračuna Općine Mljet za 2024. godinu s projekcijama Proračuna Općine Mljet za 2025. i 2026. godinu
Odluka Proračun za 2024. godinu

Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Mljet za 2024. godinu
Odluka izvršavanje Proračuna 2024.

Odluka o financiranju političkih stranaka koje participiraju u Općinskom vijeću Općine Mljet za 2024. godinu
Odluka o financiranju pol. stranaka u 2024.

Plan gospodarenja imovinom u vlasništvu Općine Mljet za 2024. godinu
Plan gospodarenja općinskom imovinom u 2024.

Program utroška sredstava boravišne pristojbe u 2024. godini
Program utroška boravišne pristojbe u 2024.

Program utroška sredstava naknade za ozakonjenje za 2024. godinu
Program utroška naknade za ozakonjenje u 2024.

Program predškolskog odgoja na području Općine Mljet za 2024. godinu
Program predškolskog odgoja 2024.

Program potpora u oblasti otočnog gospodarstva i poljoprivrede na području  Općine Mljet za 2024. godinu
Program otočno gospodarstvo i poljoprivreda 2024.

Program aktivnosti u oblasti civilne zaštite i vatrogastva na području  Općine Mljet za 2024. godinu
Program otočne CZ i vatrogastva 2024.

Program u oblasti osnovnog školstva, kulture i sporta na području Općine Mljet za 2024. godinu
Program školstvo, kultura i sport 2024.

Program socijalne skrbi i zdravstvene zaštite na području Općine Mljet za 2024.
Program otočne socijalne skrbi i zdravstva 2024.

Program financiranja mjesnih odbora na području Općine Mljet za 2024. godinu
Program financiranja MO-a 2024.

Program građenja komunalne  infrastrukture iz članka 68. stavak 1. Zakona o komunalnom  gospodarstvu na području Općine Mljet za 2024. godinu
Program građenja komunalne infrastrukture za 2024.

Program održavanja komunalne infrastrukture iz članka 72. stavak 1. Zakona o komunalnom  gospodarstvu na području Općine Mljet za 2024. godinu
Program održavanja komunalne infrastrukture za 2024.

Program aktivnosti u oblasti različitih komunalnih djelatnosti na području  Općine Mljet za 2024. godinu
Program ostale komunalne djelatnosti za 2024.

Odluka o osnivanju Savjeta mladih Općine Mljet
Odluka o osnivanju Savjeta mladih

Program rada Općinskog vijeća Općine Mljet za razdoblje od 01.01. do 31.12.2024. godine
Program rada OV-a za 2024.

Odluka o sklapanju Sporazuma između Grada Dubrovnika, s jedne strane i Općine Mljet s drugim slijednicama bivše Općine Dubrovnik, s druge strane
Odluka Sporazum Grad DBK vs Općina Mljet i drugi

Za dan 07. prosinca 2023. godine (četvrtak) sazvana je 23. sjednica Općinskog vijeća Općine Mljet koja će se održati u prostorijama Općine Mljet u Babinom Polju sa početkom u 13:30 sati.

Za sjednicu je predložen dnevni red kako slijedi: donošenje Odluke o Proračunu Općine Mljet za 2024. godinu s projekcijama za 2025. i 2026. godinu, donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Mljet za 2024. godinu donošenje Godišnjih programa i planova za 2024. godinu i donošenje drugih odluka iz nadležnosti Općinskog vijeća.

Poziv, obrazloženje i prijedlozi akata o kojima se raspravlja i koji se donose  slijede:

Poziv za 23. sjednicu Općinskog vijeća
Poziv za 23. sjednicu Općinskog vijeća

Obrazloženje uz predložene akte za 23. sjednicu Općinskog vijeća
Obrazloženje uz 23. sjednicu OV-a

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o donošenju Proračuna Općine Mljet za 2024. godinu
s projekcijama Proračuna Općine Mljet za 2025. i 2026. godinu
Zaključak o prijedlogu Proračuna za 2024. godinu

Proračun Općine Mljet 2024. - 2026. - Opći dio
Proračun Općine Mljet 2024. - 2026. - Opći dio

Proračun Općine Mljet 2024. - 2026. - Posebni dio
Proračun Općine Mljet 2024. - 2026. - Posebni dio

Proračun Općine Mljet 2024. - 2026. – Razvojni programi
Proračun Općine Mljet 2024. - 2026. - Razvojni programi

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Mljet za 2024. godinu
Zaključak o prijedlogu Odluke izvršavanje Proračuna 2024.

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o financiranju političkih stranaka koje participiraju u
Općinskom vijeću Općine Mljet za 2024. godinu
Zaključak o prijedlogu Odluke o financiranju pol. stranaka u 2024.

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Plana gospodarenja imovinom u vlasništvu Općine Mljet za 2024. godinu
Zaključak o prijedlogu Plana gospodarenja općinskom imovinom u 2024.

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Programa utroška sredstava boravišne pristojbe u 2024. godini
Zaključak o prijedlogu Programa utroška boravišne pristojbe u 2024.

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Programa utroška sredstava naknade za ozakonjenje za 2024. godinu
Zaključak o prijedlogu Programa utroška naknade za ozakonjenje u 2024.

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Programa predškolskog odgoja na području Općine Mljet za 2024. godinu
Zaključak prijedlog Programa predškolskog odgoja 2024.

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Programa potpora u oblasti otočnog gospodarstva i poljoprivrede na području  Općine Mljet za 2024. godinu
Zaključak prijedlog Program otočno gospodarstvo i poljoprivreda 2024.

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Programa aktivnosti u oblasti civilne zaštite i vatrogastva na području  Općine Mljet za 2024. godinu
Zaključak prijedlog Program otočne CZ i vatrogastva 2024.

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Programa u oblasti osnovnog školstva, kulture i sporta na
području Općine Mljet za 2024. godinu
Zaključak prijedlog Program školstvo, kultura i sport 2024.

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Programa socijalne skrbi i zdravstvene zaštite na području
Općine Mljet za 2024. godinu
Zaključak prijedlog Program otočne socijalne skrbi i zdravstva 2024.

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Programa financiranja mjesnih odbora na području
Općine Mljet za 2024. godinu
Zaključak o prijedlogu Programa financiranja MO-a 2024.

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Programa građenja komunalne  infrastrukture iz članka 68. stavak 1. Zakona o komunalnom
gospodarstvu na području Općine Mljet za 2024. godinu
Zaključak prijedlog Program građenja komunalne infrastrukture za 2024.

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Programa održavanja komunalne infrastrukture iz članka
stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu na području Općine Mljet za 2024. godinu
Zaključak prijedlog Program održavanja komunalne infrastrukture za 2024.

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Programa aktivnosti u oblasti različitih komunalnih djelatnosti
na području  Općine Mljet za 2024. godinu
Zaključak prijedlog Program ostale komunalne djelatnosti za 2024.

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o osnivanju Savjeta mladih Općine Mljet
Zaključak o prijedlogu Odluke o osnivanju Savjeta mladih

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Programa rada Općinskog vijeća Općine Mljet za razdoblje od 01.01. do 31.12.2024. godine
Zaključak prijedlog Programa rada OV-a za 2024.

Dana 21. studenog 2023. godine (utorak) održana je u prostorijama Općine Mljet u Babinom Polju sa početkom u 13:30 sati 22. sjednica Općinskog vijeća Općine Mljet.

Na sjednici su raspravljeni i doneseni akti kako slijedi: Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna Općine Mljet za 2023. godinu, izmjene i dopune Godišnjih programa za 2023. godinu, različiti financijski akti koji se za primjenu u narednoj, moraju donijeti u ovoj godini i druge odluke iz nadležnosti Općinskog vijeća.

Donoseni akti slijede:

Odluke o donošenju izmjena i dopuna Odluke o donošenju Proračuna Općine Mljet za 2023. godinu – III. izmjene i dopune
III. ID Proračuna za 2023.

Program financiranja mjesnih odbora na području Općine Mljet za 2023. godinu – II. izmjene i dopune
II. ID Program financiranja MO-a 2023.

Program u oblasti osnovnog školstva, kulture i sporta na području Općine Mljet za 2023. godinu – II. izmjene i dopune
II. ID Program školstvo, kultura i sport 2023.

Program socijalne skrbi i zdravstvene zaštite na području Općine Mljet za 2023. godinu – II. izmjene i dopune
II. ID Program otočne socijalne skrbi i zdravstva 2023.

Program održavanja komunalne infrastrukture iz članka 72. stavak 1. Zakona o komunalnom  gospodarstvu na području
Općine Mljet za 2023. godinu – III. izmjene i dopune
III. ID Program održavanja komunalne infrastrukture za 2023.

Program aktivnosti u oblasti različitih komunalnih djelatnosti na području  Općine Mljet za 2023. godinu – II. izmjene i dopune
II. ID Program ostale komunalne djelatnosti 2023.

Program potpora u oblasti otočnog gospodarstva i poljoprivrede na području  Općine Mljet za 2023. godinu – I. izmjene i dopune
Program otočno gospodarstvo i poljoprivreda 2023. - I. ID

Program predškolskog odgoja na području Općine Mljet za 2023. godinu – I. izmjene i dopune
Program predškolskog odgoja 2023. - I. ID

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke komunalnom doprinosu na području Općine Mljet
ID Odluke o komunalnom doprinosu

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o zabrani izvođenja zemljanih radova i radova na izgradnji
konstrukcije građevine za 2024. godinu na području Općine Mljet
Odluka zabrana radova 2024.

Odluka o redu na pomorskom dobru na području Općine Mljet
Odluka o redu na pomorskom dobru

Zaključak o povratu kupoprodajne cijene s pripadajućom kamatom po ugovoru o kupoprodaji
dijela k.č.br. 3415/1, novoformirana k.č.br. 3415/27 k.o. Korita
Zaključak po zahtjevu Nikše Matuško

Odluka o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Prožurska Luka
Odluka o izradi ID UPU naselja Prožurska Luka

Odluka o lokalnim porezima Općine Mljet
Odluka lokalni porezi

Odluka o visini poreznih stopa poreza na dohodak na području Općine Mljet
Odluka stope poreza na dohodak

Odluka o visini paušalnog poreza za djelatnosti iznajmljivanja i smještaja  u turizmu na području Općine Mljet
Odluka paušal po krevetu

Odluka o visini boda komunalne naknade (B) na području Općine Mljet
Odluka bod komunalne naknade (B)

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o korištenju javnih površina u gospodarske svrhe na području Općine Mljet
ID Odluke korištenje javnih površina

Odluka o donošenju izmjena i dopuna Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora na području Općine Mljet
ID Odluke o zakupu poslovnog prostora

Odluka o donošenju izmjena i dopuna Odluke o gospodarenju nekretninama u vlasništvu Općine Mljet
Odluka upravljanje nekretninama

Made By Ipsum Studio Copyright © 2024 Sva prava pridržana