Dana 30. kolovoza 2023. godine održana je 21. sjednica Općinskog vijeća Općine Mljet u prostorijama Općine Mljet u Babinom Polju sa početkom u 13:00 sati.

Na sjednici je raspravljen dnevni red i doneseni su akti kako slijedi: Odluka o Polugodišnjem obračunu Proračuna za 2023. godinu i o Polugodišnjem izvješću Općinskog načelnika za 2023. godinu, Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna Općine Mljet za 2023. godinu, izmjene i dopune Godišnjih programa za 2023. godinu i druge odluke iz nadležnosti Općinskog vijeća.

 

Doneseni  akti slijede:

Odluka o donošenju Polugodišnjeg obračuna Proračuna Općine Mljet za razdoblje 01. siječnja do 30. lipnja 2023. Godine
Odluka Polugodišnji obračun I. - VI. 2023.

Izvješće o radu Općinskog načelnika za razdoblje siječanj - lipanj 2023. godine
Izvješće ON za razdoblje I. - VI. 2023.

Odluka o prihvaćanju Izvješća o radu Općinskog načelnika za razdoblje siječanj - lipanj 2023. godine
Odluka o Izvješću ON za I. - VI. 2023.

Odluka o donošenju izmjena i dopuna Odluke o donošenju Proračuna Općine Mljet za 2023. godinu – II. izmjene i dopune
Odluka ID Proračuna za 2023. - II. ID

Program održavanja komunalne infrastrukture iz članka 72. stavak 1. Zakona o komunalnom  gospodarstvu na području Općine Mljet za 2023. godinu – II. izmjene i dopune
II. ID Program održavanja komunalne infrastrukture za 2023.

Program financiranja mjesnih odbora na području Općine Mljet za 2023. godinu – I. izmjene i dopune
I. ID Program financiranja MO-a 2023.

Program aktivnosti u oblasti različitih komunalnih djelatnosti na području  Općine Mljet za 2023. godinu – I. izmjene i dopune
I. ID Program ostale komunalne djelatnosti 2023.

Program socijalne skrbi i zdravstvene zaštite na području Općine Mljet za 2023. godinu – I. izmjene i dopune
I. ID Program otočne socijalne skrbi i zdravstva 2023.

Program u oblasti osnovnog školstva, kulture i sporta na području Općine Mljet za 2023. godinu – I. izmjene i dopune
I. ID Program školstvo, kultura i sport 2023.

Zaključak o primanju na znanje Izvješća o poslovanju Usluge Mljet d.o.o. Babino Polje za 2022. godinu
Zaključak prihvat Izvješća Usluge Mljet d.o.o. Babino Polje za 2022. godinu

Zaključak o primanju na znanje Izvješća o poslovanju Voda Mljet d.o.o. Babino Polje za 2022. godinu
Zaključak prihvat Izvješća Voda Mljet d.o.o. Babino Polje za 2022. godinu

Zaključak o primanju na znanje Izvješća o poslovanju Komunalno Mljet d.o.o. Babino Polje za 2022. godinu
Zaključak prihvat Izvješća Komunalno Mljet d.o.o. Babino Polje za 2022. godinu

Odluka o donošenju izmjena i dopuna Odluke o utvrđivanju nerazvrstanih cesta na području Općine Mljet
Odluka o utvrđivanju NC - I. ID

Odluka o donošenju izmjena i dopuna Odluke o proglašenju komunalne infrastrukture kao javnog dobra u općoj uporabi u vlasništvu,
odnosno suvlasništvu Općine Mljet
Odluka o proglašenju komunalne infrastrukture

Odluka u svezi kupoprodaje nekretnine k.č.br. 1046/3 z.ul. 1505 k.o. Goveđari po pravu prvokupa
Odluka prvokup Daniel Žderić OV

Odluka u svezi kupoprodaje nekretnine k.č.br. 1456/1 z.ul. 1608 k.o. Goveđari po pravu prvokupa
Odluka prvokup Snježana Vojvoda OV

Za dan 30. kolovoza 2023. godine (srijeda) sazvana je 21. sjednica Općinskog vijeća Općine Mljet koja će se održati u prostorijama Općine Mljet u Babinom Polju sa početkom u 13:00 sati.

Za sjednicu je predložen dnevni red kako slijedi: donošenje odluka o Polugodišnjem obračunu Proračuna za 2023. godinu i o Polugodišnjem izvješću Općinskog načelnika za 2023. godinu, donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Općine Mljet za 2023. godinu, donošenje izmjena i dopuna Godišnjih programa za 2023. godinu i donošenje drugih odluka iz nadležnosti Općinskog vijeća.

Poziv, obrazloženje i prijedlozi akata o kojima se raspravlja i koji se donose (osim akata o dodjeli javnih priznanja čiji će prijedlozi biti podijeljeni na samoj sjednici) slijede:

 

Poziv za 21. sjednicu Općinskog vijeća
Poziv za 21. sjednicu Općinskog vijeća

Obrazloženje uz  predložene akte za 21. sjednicu OV-a
Obrazloženje uz predložene akte za 21. sjednicu OV-a

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o donošenju Polugodišnjeg obračuna Proračuna Općine Mljet za razdoblje 01. siječnja do 30. lipnja 2023. Godine
Zaključak prijedlog Odluka Polugodišnji obračun I. - VI. 2023.

Izvješće o radu Općinskog načelnika za razdoblje siječanj - lipanj 2023. godine
Izvješće ON za razdoblje I. - VI. 2023.

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o prihvaćanju Izvješća o radu Općinskog načelnika
za razdoblje siječanj - lipanj 2023. Godine
Zaključak prijedlog Odluka o Izvješću ON za I. - VI. 2023.

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o donošenju izmjena i dopuna Odluke o donošenju Proračuna Općine Mljet
za 2023. godinu – II. izmjene i dopune
Zaključak prijedlog Odluke ID Proračuna za 2023. - II. ID

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Programa održavanja komunalne infrastrukture iz članka 72. stavak 1. Zakona o komunalnom  gospodarstvu na
području Općine Mljet za 2023. godinu – II. izmjene i dopune
Zaključak II. ID Program održavanja komunalne infrastrukture za 2023.

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Programa financiranja mjesnih odbora na području Općine Mljet za 2023. godinu – I. izmjene i dopune
Zaključak I. ID Program financiranja MO-a 2023.

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Programa aktivnosti u oblasti različitih komunalnih djelatnosti na području  Općine Mljet za 2023. godinu – I. izmjene i dopune
Zaključak I. ID Program ostale komunalne djelatnosti 2023.

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Programa socijalne skrbi i zdravstvene zaštite na području Općine Mljet za 2023. godinu – I. izmjene i dopune
Zaključak I. ID Program otočne socijalne skrbi i zdravstva 2023.

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Programa u oblasti osnovnog školstva, kulture i sporta na području Općine Mljet za 2023. godinu – I. izmjene i dopune
Zaključak I. ID Program školstvo, kultura i sport 2023.

GFI-2022-USLUGE MLJET-JO
GFI-2022-USLUGE MLJET-JO

BILJEŠKE-USLUGE MLJET-2022
BILJEŠKE-USLUGE MLJET-2022

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Zaključka o primanju na znanje Izvješća o poslovanju
Usluge Mljet d.o.o. Babino Polje za 2022. godinu
Zaključak Zaključak prihvat Izvješća Usluge Mljet d.o.o. Babino Polje za 2022. godinu

GFI-2022-VODA MLJET-JO
GFI-2022-VODA MLJET-JO

BILJEŠKE-VODA MLJET-2022
BILJEŠKE-VODA MLJET-2022

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Zaključka o primanju na znanje Izvješća o poslovanju
Voda Mljet d.o.o. Babino Polje za 2022. godinu
Zaključak Zaključak prihvat Izvješća Voda Mljet d.o.o. Babino Polje za 2022. godinu

GFI-2022-KOMUNALNO MLJET-JO
GFI-2022-KOMUNALNO MLJET-JO

BILJEŠKE-KOMUNALNO MLJET-2022
BILJEŠKE-KOMUNALNO MLJET-2022

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Zaključka o primanju na znanje Izvješća o poslovanju
Komunalno Mljet d.o.o. Babino Polje za 2022. godinu
Zaključak Zaključak prihvat Izvješća Komunalno Mljet d.o.o. Babino Polje za 2022. godinu

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o donošenju izmjena i dopuna Odluke o utvrđivanju
nerazvrstanih cesta na području Općine Mljet
Zaključak prijedlog Odluke o utvrđivanju NC - I. ID

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o donošenju izmjena i dopuna Odluke o proglašenju komunalne infrastrukture kao javnog dobra u općoj uporabi u vlasništvu, odnosno suvlasništvu Općine Mljet
Zaključak prijedlog Odluke o proglašenju komunalne infrastrukture

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke u svezi kupoprodaje nekretnine k.č.br. 1046/3 z.ul. 1505
k.o. Goveđari po pravu prvokupa
Zaključak prijedlog Odluke prvokup Daniel Žderić OV

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke u svezi kupoprodaje nekretnine k.č.br. 1456/1 z.ul. 1608 k.o. Goveđari po pravu prvokupa
Zaključak prijedlog Odluke prvokup Snježana Vojvoda OV

 

Dana 06. lipnja 2023. godine  održana je u prostorijama Općine Mljet u Babinom Polju sa početkom u 13:30 sati 19. sjednica Općinskog vijeća Općine Mljet.

Na sjednici su raspravljeni i doneseni kako slijedi: odluke o dodjeli javnih priznanja Općine Mljet za 2023. godinu,  odluke vezane uz izradu pročišćenih tekstova prostornih planova i odluka vezana uz zamjenu HRK u EUR. Raspravljeni i doneseni akti slijede:

Odluka o davanju ovlaštenja za utvrđivanje pročišćenog teksta Odredbi za provođenje i grafičkog dijela Urbanističkog plana uređenja dijela naselja Babino Polje - „Uvala Sutmiholjska 2“

Odluka-ovlastenje-za-izradu-prociscenog-teksta-ID-UPU-SutmiholjskaPreuzmi

Odluka o davanju ovlaštenja za utvrđivanje pročišćenog teksta Odredbi za provođenje i grafičkog dijela Urbanističkog plana uređenja naselja Saplunara

Odluka-ovlastenje-za-izradu-prociscenog-teksta-ID-UPU-SaplunaraPreuzmi

Odluka o načinu usklađenja pojedinih iznosa u hrvatskim kunama s iznosima u eurima u važećim općim aktima i važećim planovima i programima Općine Mljet prilikom primjene njihovih odredbi

Odluka-HRK-u-EURPreuzmi

Odluka o  dodjeli  javnog priznanja – nagrada Općine Mljet za životno djelo Ivici Čumbeliću – Bambi

Odluka-priznanje-ziv.-djelo-2023.Preuzmi

Odluka o  dodjeli javnog priznanja – proglašenja Ivice Krmeka počasnim građaninom Općine Mljet

Odluka-pocasni-gradanin-2023.Preuzmi

Za dan 06. lipnja 2023. godine (utorak) sazvana je 19. sjednica Općinskog vijeća Općine Mljet koja će se održati u prostorijama Općine Mljet u Babinom Polju sa početkom u 13:30 sati.

Za sjednicu je predložen dnevni red kako slijedi: donošenje odluka o dodjeli javnih priznanja Općine Mljet za 2023. godinu i donošenje odluka vezanih uz izradu pročišćenih tekstova prostornih planova

Poziv, obrazloženje i prijedlozi akata o kojima se raspravlja i koji se donose (osim akata o dodjeli javnih priznanja čiji će prijedlozi biti podijeljeni na samoj sjednici) slijede:

Poziv za 19. sjednicu Općinskog vijeća:

Poziv-za-19.-sjednicu-Opcinskog-vijecaPreuzmi

Obrazloženje uz  predložene akte za 19. sjednicu OV-a

Obrazlozenje-uz-predlozene-akte-za-19.-sjednicu-OV-aPreuzmi

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o davanju ovlaštenja za utvrđivanje pročišćenog teksta Odredbi za provođenje i grafičkog dijela Urbanističkog plana uređenja dijela naselja Babino Polje - „Uvala Sutmiholjska 2“

Zakljucak-Odluka-ovlastenje-za-izradu-prociscenog-teksta-ID-UPU-SutmiholjskaPreuzmi

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o davanju ovlaštenja za utvrđivanje pročišćenog teksta Odredbi za provođenje i grafičkog dijela Urbanističkog plana uređenja naselja Saplunara

Zakljucak-Odluka-ovlastenje-za-izradu-prociscenog-teksta-ID-UPU-SaplunaraPreuzmi

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o načinu usklađenja pojedinih iznosa u hrvatskim kunama s iznosima u eurima u važećim općim aktima i važećim planovima i programima Općine Mljet prilikom primjene njihovih odredbi

Zakljucak-prijedlog-Odluke-HRK-u-EURPreuzmi

Dana 02. svibnja 2023. godine u prostorijama Općine Mljet u Babinom Polju sa početkom u 13:30 sati održana je 18. sjednica Općinskog vijeća Općine Mljet.

Na sjednici su raspravljeni i doneseni akti kako slijedi: Rebalans Proračuna Općine Mljet za 2023. godinu s pratećim izmijenjenim aktima i Urbanistički planovi uređenja za koje je provedena ukupna zakonom propisana procedura i dobivena konačna suglasnost Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine.

Doneseni akti slijede:

Odluka o donošenju izmjena i dopuna Odluke o donošenju Proračuna Općine Mljet za 2023. godinu – I. izmjene i dopune

Odluka ID Proračuna za 2023.Preuzmi

Zaključak o davanju naknadne suglasnosti na nacrt prijedloga Plana javne nabave Općine Mljet za 2023. godinu – II. izmjene i dopune

Zaključak suglasnost Plan javne nabave 2023. - II. IDPreuzmi

Program održavanja komunalne infrastrukture iz članka72. stavak 1. Zakona o komunalnom  gospodarstvu na području Općine Mljet za 2023. godinu – I. izmjene i dopune

ID-Program-odrzavanja-komunalne-infrastrukture-za-2023.Preuzmi

Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja „GZ Žukovac“

Odluka-donosenje-UPU-ZukovacPreuzmi

Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja naselja Saplunara

Odluka-ID-UPU-SaplunaraPreuzmi

Odluka o donošenju Izmjena i dopuna Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja dijela naselja Babino Polje – Uvala Sutmiholjska 2

Odluka-ID-UPU-SutmiholjskaPreuzmi

Odluka o agrotehničkim mjerama, mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina  na poljoprivrednom zemljištu i mjerama zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu na području Općine Mljet

Odluka-agrotehnicke-mjerePreuzmi

Za dan 02. svibnja 2023. godine (utorak) sazvana je 18. sjednica Općinskog vijeća Općine Mljet koja će se održati u prostorijama Općine Mljet u Babinom Polju sa početkom u 13:00 sati.

Za sjednicu je predložen dnevni red kako slijedi: Rebalans Proračuna Općine Mljet za 2023. godinu s pratećim izmijenjenim aktima i donošenje Urbanističkih planova uređenja za koje je provedena ukupna zakonom propisana procefura i dobivena konačna suglasnost Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine.

Poziv, obrazloženje i prijedlozi akata o kojima se raspravlja i koji se donose s relevantnim prilozima slijede:

Poziv za 18. sjednicu Općinskog vijeća

Poziv-za-18.-sjednicu-Opcinskog-vijecaPreuzmi

Obrazloženje uz  predložene akte za 18. sjednicu OV-a

Obrazloženje uz predložene akte za 18. sjednicu OV-aPreuzmi

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o donošenju izmjena i dopuna Odluke o donošenju Proračuna Općine Mljet za 2023. godinu – I. izmjene i dopune

Zakljucak-prijedlog-Odluke-ID-Proracuna-za-2023.Preuzmi

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Zaklučka o davanju naknadne suglasnosti na nacrt prijedloga Plana javne nabave Općine Mljet za 2023. godinu – II. izmjene i dopune

Zaključak suglasnost Plan javne nabave 2023.Preuzmi

PLAN JAVNE NABAVE OPĆINE MLJET ZA 2023. GODINU – II. IZMJENE I DOPUNE

ID-Plan-javne-nabave-2023.-II.-IDPreuzmi

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Programa održavanja komunalne infrastrukture iz članka 72. stavak 1. Zakona o komunalnom  gospodarstvu na području Općine Mljet za 2023. godinu – I. izmjene i dopune

Zakljucak-ID-Program-odrzavanja-komunalne-infrastrukture-za-2023.Preuzmi

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja „GZ Žukovac“

Zakljucak-prijedlog-Odluke-donosenje-UPU-ZukovacPreuzmi

UPU Žukovac 250_2212_kp_grafika

UPU-Zukovac-250_2212_kp_grafikaPreuzmi

UPU Žukovac 250_2212_kp_tekst

UPU-Zukovac-250_2212_kp_tekstPreuzmi

Općina Mljet_suglasnost UPU GZ Žukovac

Opcina-Mljet_suglasnost-UPU-GZ-ZukovacPreuzmi

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Odluke o
donošenju Urbanističkog plana uređenja naselja Saplunara

Zakljucak-prijedlok-Odluke-ID-UPU-SaplunaraPreuzmi


ID UPU Saplunara 263_2304_kp+++_grafika

ID-UPU-Saplunara-263_2304_kp_grafikaPreuzmi

ID UPU Saplunara 263_2304_kp+++_tekst

ID-UPU-Saplunara-263_2304_kp_tekstPreuzmi

Općina Mljet_suglasnost ID UPU naselja Saplunara

Opcina-Mljet_suglasnost-ID-UPU-naselja-SaplunaraPreuzmi

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja dijela naselja Babino Polje – Uvala Sutmiholjska 2

Zakljucak-prijedlok-Odluke-ID-UPU-SutmiholjskaPreuzmi

ID UPU Sutmiholjska 262_2304_kp++_grafika

ID-UPU-Sutmiholjska-262_2304_kp_grafikaPreuzmi

ID UPU Sutmiholjska 262_2304_kp++_tekst

ID-UPU-Sutmiholjska-262_2304_kp_tekstPreuzmi

Općina Mljet_suglasnsot  naselja Babino polje uvala Sutmiholjska

Opcina-Mljet_suglasnsot-naselja-Babino-polje-uvala-SutmiholjskaPreuzmi

ODRŽANA 1. KONSTITUIRAJUĆA SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MLJET

Dana 02. ožujka 2023. godine u 14:00 sati održana je u prostorijama Općine Mljet u Babinom Polju 17. sjednica Općinskog vijeća Općine Mljet.

Na sjednici su raspravljeni i usvojeni akti iz nadležnosti Općinskog vijeća: Godišnji obračun Proračuna Općine Mljet za 2022. godinu, izvješća o izvršenju godišnjih programa i planova za 2022. godinu, izvješće općinskog načelnika za drugo polugodište 2022. godine, akti o izradi prostorno – planske dokumentacije i drugi akti potrebni za daljnji rad i postupanje Općine Mljet kao JLS, a iz njegove nadležnosti.  

Raspravljeni su i doneseni akti kako slijedi:

Odluka o donošenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda Općine Mljet za 2023. godinu

Odluka-Plan-prirodne-nepogode-2023.Preuzmi

Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda Općine Mljet za 2023. Godinu

PLAN-DJELOVANJA-U-PODRUCJU-PRIRODNIH-NEPOGODA-OPCINE-MLJET-ZA-2023.-GODINU-FINAL-1Preuzmi

Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Općine Mljet za 2022. godinu

Analiza-stanja-sustava-civilne-zastite-Opcine-Mljet-za-2023.Preuzmi

Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Mljet za 2023. godinu s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje

Godisnji-plan-razvoja-sustava-CZ-Opcine-za-2023.Preuzmi

Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Općine Mljet za razdoblje od 2023. do 2026. godine

Smjernice-civilne-zastite-Opcine-Mljet-od-2023.-2026.Preuzmi

Godišnji provedbeni plan unapređenja zaštite od požara na području Općine Mljet za 2023. godinu

Godisnji-provedbeni-plan-unapredenja-zastite-od-pozara-Opcine-Mljet-za-2023.Preuzmi

Izvješće o izvršenju Plana upravljanja imovinom Općine Mljet za 2022. godinu

Izvjesce-Plan-upravljanja-imovinom-2022Preuzmi

Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture iz članka 68. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu na području Općine Mljet za 2022. godinu

Izvjesce-Program-gradenja-komunalne-infrastrukture-za-2022.Preuzmi

Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture iz članka 72. stavak 1. Zakona o komunalnom  gospodarstvu na području Općine Mljet za 2022. godinu

Izvjesce-Program-odrzavanja-komunalne-infrastrukture-za-2022.Preuzmi

Izvješće o izvršenju Programa aktivnosti u oblasti različitih komunalnih djelatnosti na području  Općine Mljet za 2022. godinu

Izvjesce-Program-ostale-komunalne-djelatnosti-2022.Preuzmi

Izvješće o izvršenju Programa aktivnosti u oblasti civilne zaštite i vatrogastva na području  Općine Mljet za 2022. godinu

Izvjesce-Program-otocne-CZ-i-vatrogastva-2022.Preuzmi

Izvješće o izvršenju Programa socijalne skrbi i zdravstvene zaštite na području Općine Mljet za 2022. godinu

Izvjesce-Program-otocne-socijalne-skrbi-i-zdravstva-2022.Preuzmi

Izvješće o izvršenju Programa potpora u oblasti otočnog gospodarstva i poljoprivrede na području  Općine Mljet za 2022. godinu

Izvjesce-Program-otocno-gospodarstvo-i-poljoprivreda-2022.Preuzmi

Izvješće o izvršenju Programa predškolskog odgoja na području Općine Mljet za 2022. godinu

Izvjesce-Program-otocnog-predskolskog-odgoja-2022.Preuzmi

Izvješće o izvršenju Programa u oblasti osnovnog školstva, kulture i sporta na području Općine Mljet za 2022. godinu

Izvjesce-Program-skolstvo-kultura-i-sport-2022.Preuzmi

Izvješće o izvršenju Programa utroška sredstava boravišne pristojbe u 2022. godini

Izvjesce-Program-utroska-boravisne-pristojbe-u-2022.Preuzmi

Izvješće o izvršenju Programa utroška sredstava naknade za ozakonjenje za 2022. godinu

Izvjesce-Program-utroska-naknade-za-ozakonjenje-u-2022.Preuzmi

Izvješće o izvršenju Programa financiranja mjesnih odbora na području Općine Mljet za 2022. godinu

Izvjesce-Programa-financiranja-MO-a-2022.Preuzmi

Odluka o prihvaćanju Izvješća o radu Općinskog načelnika za razdoblje srpanj - prosinac 2022. godine

Odluka-o-Izvjescu-ON-za-VII.-XII.-2022.Preuzmi

Izvješće o radu Općinskog načelnika za razdoblje srpanj - prosinac 2022. godine

Izvjesce-ON-za-razdoblje-VII.-XII.-2022.-1Preuzmi

Odluka o donošenju Godišnjeg obračuna Proračuna Općine Mljet za 2022. godinu

God.-obracun-Proracuna-Opcine-Mljet-za-2022.Preuzmi

Odluka o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Sobra

Odluka-o-izradi-ID-UPU-SobraPreuzmi

Godišnji plan upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Mljet u 2023. godini

God.-plan-upravljanja-pomorskim-dobrom-u-2023.Preuzmi

Za 02. ožujka 2023. godine u 14:00 sati sazvana je u prostorijama Općine Mljet u Babinom Polju 17. sjednica Općinskog vijeća Općine Mljet.

Na sjednici će se raspraviti i usvojiti akti iz nadležnosti Općinskog vijeća: Godišnji obračun Proračuna Općine Mljet za 2022. godinu, izvješća o izvršenju godišnjih programa i planova za 2022. godinu, izvješće općinskog načelnika za drugo polugodište 2022. godine, akti o izradi prostorno – planske dokumentacije i drugi akti potrebni za daljnji rad i postupanje Općine Mljet kao JLS, a iz njegove nadležnosti.  

Poziv i prijedlozi akata, s obrazloženjem slijede:

Poziv za 17. sjednicu Općinskog vijeća

Poziv za 17. sjednicu Općinskog vijećaPreuzmi

Obrazloženje uz predložene akte za 17. sjednicu Općinskog vijeća

Obrazloženje uz predložene akte za 17. sjednicu OV-aPreuzmi

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o donošenju Godišnjeg obračuna Proračuna Općine Mljet za 2022. godinu

Zaključak prijedlog God. obračun Proračuna Općine Mljet za 2022.Preuzmi

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Izvješća o izvršenju Plana upravljanja imovinom Općine Mljet za 2022. godinu

Zaključak prijedlog Izvješće Plan upravljanja imovinom 2022Preuzmi

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Izvješća o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture iz članka 68. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu na području Općine Mljet za 2022. godinu

Zaključak prijedlog Izvješće Program građenja komunalne infrastrukture za 2022.Preuzmi

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture iz članka 72. stavak 1. Zakona o komunalnom  gospodarstvu na području Općine Mljet za 2022. godinu

Zaključak prijedlog Izvješće Program održavanja komunalne infrastrukture za 2022.Preuzmi

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Izvješća o izvršenju Programa aktivnosti u oblasti različitih komunalnih djelatnosti na području  Općine Mljet za 2022. godinu

Zaključak prijedlog Izvješće Program ostale komunalne djelatnosti 2022.Preuzmi

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Izvješća o izvršenju Programa aktivnosti u oblasti civilne zaštite i vatrogastva na području  Općine Mljet za 2022. godinu

Zaključak prijedlog Izvješće Program otočne CZ i vatrogastva 2022.Preuzmi

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Izvješća o izvršenju Programa socijalne skrbi i zdravstvene
zaštite na području Općine Mljet za 2022. godinu

Zaključak prijedlog Izvješće Program otočne socijalne skrbi i zdravstva 2022.Preuzmi

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Izvješća o izvršenju Programa potpora u oblasti otočnog gospodarstva i poljoprivrede na području  Općine Mljet za 2022. godinu

Zakljucak-prijedlog-Izvjesce-Program-otocno-gospodarstvo-i-poljoprivreda-2022.Preuzmi

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Izvješća o izvršenju Programa predškolskog odgoja
na području Općine Mljet za 2022. godinu

Zakljucak-prijedlog-Izvjesce-Program-otocnog-predskolskog-odgoja-2022.Preuzmi

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Izvješća o izvršenju Programa u oblasti osnovnog školstva, kulture i sporta na području Općine Mljet za 2022. godinu

Zakljucak-prijedlog-Izvjesce-Program-skolstvo-kultura-i-sport-2022.Preuzmi

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava boravišne pristojbe u 2022. godini

Zakljucak-prijedlog-Izvjesce-Program-utroska-boravisne-pristojbe-u-2022.Preuzmi

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava naknade za ozakonjenje za 2022. godinu

Zakljucak-prijedlog-Izvjesce-Program-utroska-naknade-za-ozakonjenje-u-2022.Preuzmi

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Izvješća o izvršenju Programa financiranja mjesnih odbora na području Općine Mljet za 2022. godinu

Zakljucak-prijedlog-Izvjesce-Programa-financiranja-MO-a-2022.Preuzmi

Izvješće o radu Općinskog načelnika za razdoblje srpanj - prosinac 2022. godine

Izvjesce-ON-za-razdoblje-VII.-XII.-2022.Preuzmi

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o prihvaćanju Izvješća o radu Općinskog načelnika za razdoblje srpanj - prosinac 2022. godine

Zakljucak-prijedlog-Odluka-o-Izvjescu-ON-za-VII.-XII.-2022.-1Preuzmi

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o donošenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda Općine Mljet za 2023. godinu

Zakljucak-o-prijedlogu-Odluke-Plan-prirodne-nepogode-2023.Preuzmi

Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda Općine Mljet za 2023. Godinu

PLAN-DJELOVANJA-U-PODRUCJU-PRIRODNIH-NEPOGODA-OPCINE-MLJET-ZA-2023.-GODINU-FINALPreuzmi

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Analize stanja sustava civilne zaštite na području Općine Mljet za 2022. godinu

Zakljucak-prijedlog-Analize-stanja-sustava-civilne-zastite-Opcine-Mljet-za-2023.Preuzmi

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Mljet za 2023. godinu s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje

Zakljucak-prijedlog-Godisnji-plan-razvoja-sustava-CZ-Opcine-za-2023.Preuzmi

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Općine Mljet za razdoblje od 2023. do 2026. godine

Zakljucak-prijedlog-Smjernica-civilne-zastite-Opcine-Mljet-od-2023.-2026.Preuzmi

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara na području Općine Mljet za 2023. godinu

Zakljucak-prijedlog-Godisnjeg-provedbenog-plana-unapredenja-zastite-od-pozara-Opcine-Mljet-za-2023.Preuzmi

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o izradi Ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Mljet

Zakljucak-o-prijedlogu-Odluke-o-izradi-CID-PPUO-Mljet-FINALPreuzmi

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Sobra

Zakljucak-o-prijedlogu-Odluke-o-izradi-ID-UPU-Sobra-FINALPreuzmi

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Godišnjeg plana upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Mljet u 2023. godini

Zakljucak-prijedlog-God.-plan-upravljanja-pomorskim-dobrom-u-2023.Preuzmi

Dana 02. prosinca 2022. godine u 13:30 sati održana je u prostorijama Općine Mljet u Babinom Polju 16. sjednica Općinskog vijeća Općine Mljet.

Na sjednici su raspravljeni i usvojeni akti iz nadležnosti Općinskog vijeća vezani uz Rebalans Proračuna za 2022. godinu,  Proračun za 2023. godinu s projekcijama za 2024. i 2025. godinu i drugi aktualni akti iz nadležnosti Općinskog vijeća.

Usvojeni akti slijede:

Odluka o donošenju izmjena i dopuna Odluke o donošenju Proračuna Općine Mljet za 2022. godinu – II. izmjene i dopune

Odluka-ID-Proracuna-za-2022.-godinu-II.-IDPreuzmi

Program utroška sredstava boravišne pristojbe u 2022. godini – I. izmjene i dopune

ID Program boravišna 2022. - I. IDPreuzmi

Program građenja komunalne  infrastrukture iz članka 68. stavak 1. Zakona o komunalnom  gospodarstvu na području Općine Mljet za 2022. godinu – II. izmjene i dopune

ID Program građenja komunalne infrastrukture za 2022. - II IDPreuzmi

Program održavanja komunalne infrastrukture iz članka 72. stavak 1. Zakona o komunalnom  gospodarstvu na području Općine Mljet za 2022. godinu – II. izmjene i dopune

ID Program održavanja komunalne infrastrukture za 2022. - II. IDPreuzmi

Program aktivnosti u oblasti različitih komunalnih djelatnosti na području  Općine Mljet za 2022. godinu – II. izmjene i dopune

ID Program ostale komunalne djelatnosti 2022. - II. IDPreuzmi

Program aktivnosti u oblasti civilne zaštite i vatrogastva na području  Općine Mljet za 2022. godinu – II. izmjene i dopune

ID-Program-otocne-CZ-i-vatrogastva-2022.-II.-IDPreuzmi

Program socijalne skrbi i zdravstvene zaštite na području Općine Mljet za 2022. godinu – II. izmjene i dopune

ID-Program-otocne-socijalne-skrbi-i-zdravstva-2022.-II.-IDPreuzmi

Program potpora u oblasti otočnog gospodarstva i poljoprivrede na području  Općine Mljet za 2022. godinu – II. izmjene i dopune

ID-Program-otocno-gospodarstvo-i-poljoprivreda-2022.-II.-IDPreuzmi

Program u oblasti osnovnog školstva, kulture i sporta na području Općine Mljet za 2022. godinu – II. izmjene i dopune

ID-Program-skolstvo-kultura-i-sport-2022.-II.-IDPreuzmi

Program predškolskog odgoja na području Općine Mljet za 2022. godinu – II. izmjene i dopune

ID-Programa-predskolskog-odgoja-2022.-II.-IDPreuzmi

Nacrt prijedloga Plana javne nabave Općine Mljet za 2022. godinu – V. izmjene i dopune

Nacrt-Plana-javne-nabave-za-2022.-V.-IDPreuzmi

Zaključak o davanju suglasnosti na nacrt prijedloga Plana javne nabave Općine Mljet za 2022. godinu – V. izmjene i dopune

Zakljucak-suglasnost-na-Plan-javne-nabave-2022.-V.-IDPreuzmi

Odluka o donošenju Proračuna Općine Mljet za 2023. godinu i projekcije Proračuna Općine Mljet za 2024. i 2025. godinu

Odluka-donosenje-Proracuna-za-2023.-godinuPreuzmi

Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Mljet za 2023. godinu

Odluka-o-izvrsavanju-Proracuna-2023.Preuzmi

Odluka o financiranju političkih stranaka koje participiraju u Općinskom vijeću Općine Mljet za 2023. godinu

Odluka-o-financiranju-pol.-stranaka-u-2023.Preuzmi

Plan gospodarenja imovinom u vlasništvu Općine Mljet za 2023. godinu

Plan-gospodarenja-opcinskom-imovinom-u-2023.Preuzmi

Program financiranja mjesnih odbora na području Općine Mljet za 2023. godinu

Program-financiranja-MO-a-2023.Preuzmi

Program utroška sredstava boravišne pristojbe u 2023. godini

Program-utroska-boravisne-pristojbe-u-2023.Preuzmi

Program utroška sredstava naknade za ozakonjenje za 2023. godinu

Program-utroska-naknade-za-ozakonjenje-u-2023.Preuzmi

Program građenja komunalne  infrastrukture iz članka 68. stavak 1. Zakona o komunalnom  gospodarstvu na području Općine Mljet za 2023. godinu

Program-gradenja-komunalne-infrastrukture-za-2023.Preuzmi

Program održavanja komunalne infrastrukture iz članka 72. stavak 1. Zakona o komunalnom  gospodarstvu na području Općine Mljet za 2023. Godinu

Program-odrzavanja-komunalne-infrastrukture-za-2023.Preuzmi

Program aktivnosti u oblasti različitih komunalnih djelatnosti na području  Općine Mljet za 2023. godinu

Program-ostale-komunalne-djelatnosti-2023.Preuzmi

Program aktivnosti u oblasti civilne zaštite i vatrogastva na području  Općine Mljet za 2023. godinu

Program-otocne-CZ-i-vatrogastva-2023.Preuzmi

Program socijalne skrbi i zdravstvene zaštite na području Općine Mljet za 2023. godinu

Program-otocne-socijalne-skrbi-i-zdravstva-2023.Preuzmi

Program potpora u oblasti otočnog gospodarstva i poljoprivrede na području  Općine Mljet za 2023. godinu

Program-otocno-gospodarstvo-i-poljoprivreda-2023.Preuzmi

Program u oblasti osnovnog školstva, kulture i sporta na području Općine Mljet za 2023. godinu

Program-skolstvo-kultura-i-sport-2023.Preuzmi

Program predškolskog odgoja na području Općine Mljet za 2023. godinu

Program-predskolskog-odgoja-2023.Preuzmi

Nacrt prijedloga Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o jednostavnoj nabavi Općine Mljet

Nacrt-prijedloga-ID-Pravilnika-o-jednostavnim-nabavamaPreuzmi

Zaključak o davanju suglasnosti na nacrt prijedloga Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi jednostavne nabave Općine Mljet

Zakljucak-ID-Pravilnika-o-jednostavnoj-nabaviPreuzmi

Nacrt Plana javne nabave Općine Mljet za 2023. godinu

Nacrt-prijedloga-Plana-javne-nabave-2023.Preuzmi

Zaključak o davanju suglasnosti na nacrt prijedloga Plana javne nabave Općine Mljet za 2023. godinu

Zakljucak-suglasnost-na-Plan-javne-nabave-2023.Preuzmi

Odluka o visini paušalnog poreza po krevetu, odnosno po smještajnoj jedinici u kampu za područje Općine Mljet

Odluka-o-visini-pausalnog-poreza-po-krevetuPreuzmi

Program rada Općinskog vijeća Općine Mljet za razdoblje od 01.01. do 31.12.2023. godine

Program-rada-OV-a-za-2023.Preuzmi

Odluka o utvrđivanju nerazvrstanih cesta na području Općine Mljet

Odluka-o-utvrdivanju-NCPreuzmi

Odluka o proglašenju komunalne infrastrukture kao javnog dobra u općoj uporabi u vlasništvu, odnosno suvlasništvu Općine Mljet

Odluka-o-proglasenju-komunalne-infrastrukturePreuzmi

Odluka o  izmjenama i dopunama Odluke o plaći i drugim primanjima Općinskog načelnika Općine Mljet koji dužnost obnaša profesionalno

ID-Odluke-placa-NacelnikaPreuzmi

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu i djelokrugu općinske uprave Općine Mljet

ID-Odluke-o-ustroju-opcinske-upravePreuzmi

Odluka o  izmjenama i dopunama Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Mljet

ID-Odluke-o-koeficijentima-zaposlenikaPreuzmi

Zaključak o prijedlogu imenovanja mrtvozornika za područje Općine Mljet

Zakljucak-za-imenovanje-mrtvozornikaPreuzmi
Made By Ipsum Studio Copyright © 2023 Sva prava pridržana