Za 05. travnja 2022. godine u 13:15 sati sazvana je u prostorijama Općine Mljet u Babinom Polju 10. sjednica Općinskog vijeća Općine Mljet.

Na sjednici će se raspraviti i usvojiti akti iz nadležnosti Općinskog vijeća: Odluka o raspisivanju izbora za Vijeća mjesnih odbora i drugi akti potrebni za daljnji rad i postupanje Općine Mljet kao JLS, a iz njegove nadležnosti.  

Poziv i prijedlozi akata, s obrazloženjem slijede:

Poziv-za-10.-sjednicu-Opcinskog-vijecaPreuzmi
Obrazlozenje-uz-predlozene-akte-za-10.-sjednicu-OV-aPreuzmi
Zapisnik-sa-9.-sjednice-OV-aPreuzmi
Zakljucak-prijedlog-Odluka-javne-povrsinePreuzmi
Zakljucak-prijedlog-Odluka-o-raspisivanju-izbora-za-MOPreuzmi
Zakljucak-prijedlog-Odluke-odabir-ponuditelja-zemljiste-Uvala-SutmiholjskaPreuzmi
Zapisnik-8.-sjednica-Povjerenstvo-imovinaPreuzmi

Dana 11. ožujka 2022. godine u 13:45 sati održana je u prostorijama Doma Zabrežje u Babinom Polju 9. sjednica Općinskog vijeća Općine Mljet.

Na sjednici su raspravljeni i usvojeni akti iz nadležnosti Općinskog vijeća: Godišnji obračun Proračuna Općine Mljet za 2021. godinu, izvješća o izvršenju godišnjih programa i planova za 2021. godinu i drugi akti potrebni za daljnji rad i postupanje Općine Mljet kao JLS, a iz njegove nadležnosti.  

Usvojeni akti slijede:

Godišnji obračun Proračuna Općine Mljet za 2021. godinu

God.-obracun-Proracuna-Opcine-Mljet-za-2021.Preuzmi

Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture iz članka 68. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu na području Općine Mljet za 2021. godinu

Izvjesce-Program-gradenja-komunalne-infrastrukture-za-2021.Preuzmi

Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture iz članka 72. stavak 1. Zakona o komunalnom  gospodarstvu na području Općine Mljet za 2021. godinu

Izvjesce-Program-odrzavanja-komunalne-infrastrukture-za-2021.Preuzmi

Izvješće o izvršenju Programa aktivnosti u oblasti različitih komunalnih djelatnosti na području  Općine Mljet za 2021. godinu

Izvjesce-Program-ostale-komunalne-djelatnosti-2021.Preuzmi

Izvješće o izvršenju Programa aktivnosti u oblasti civilne zaštite i vatrogastva na području  Općine Mljet za 2021. godinu

Izvjesce-Program-otocne-CZ-i-vatrogastva-2021.Preuzmi

Izvješće o izvršenju Programa socijalne skrbi i zdravstvene zaštite na području Općine Mljet za 2021. godinu

Izvjesce-Program-otocne-socijalne-skrbi-i-zdravstva-2021.Preuzmi

Izvješće o izvršenju Programa potpora u oblasti otočnog gospodarstva i poljoprivrede na području  Općine Mljet za 2020. godinu

Izvjesce-Program-otocno-gospodarstvo-i-poljoprivreda-2021.Preuzmi

Izvješće o izvršenju Programa predškolskog odgoja na području Općine Mljet za 2021. godinu

Izvjesce-Program-otocnog-predskolskog-odgoja-2021.Preuzmi

Izvješće o izvršenju Programa u oblasti osnovnog školstva, kulture i sporta na području Općine Mljet za 2021. godinu

Izvjesce-Program-skolstvo-kultura-i-sport-2021.Preuzmi

Izvješće o izvršenju Programa utroška sredstava boravišne pristojbe u 2021. godini

Izvjesce-Program-utroska-boravisne-pristojbe-u-2021.Preuzmi

Izvješće o izvršenju Programa utroška sredstava naknade za ozakonjenje za 2021. godinu

Izvjesce-Program-utroska-naknade-za-ozakonjenje-u-2021.Preuzmi

Izvješće o izvršenju Programa financiranja mjesnih odbora na području Općine Mljet za 2021. godinu

Izvjesce-Programa-financiranja-MO-a-2021.Preuzmi

Izvješće o izvršenju Plana upravljanja imovinom Općine Mljet za 2021. godinu

Izvjesce-Plan-upravljanja-imovinom-2021Preuzmi

Odluka o  prihvaćanju Izvješća o radu Općinskog načelnika za razdoblje srpanj - prosinac 2021. godine

Odluka-o-Izvjescu-ON-za-VII.-XII.-2021.Preuzmi

Godišnji plan upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Mljet u 2022. godini

God.-plan-upravljanja-pomorskim-dobrom-u-2022.Preuzmi

Godišnji provedbeni plan unapređenja zaštite od požara na području Općine Mljet za 2022. godinu

Godisnji-provedbeni-plan-unapredenja-zastite-od-pozara-Opcine-Mljet-za-2022.Preuzmi

Odluka o  provedbi izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Općine Mljet

Odluka-o-provedbi-izbora-mjesnih-odboraPreuzmi

Odluka o prodaji građevinske parcele unutar građevinskog područja za gospodarsku izgradnju na dijelu k.č.br. 2092/1  k.o.  Babino Polje, predio Žukovac

Odluka-prodaja-ZukovacPreuzmi

Za 11. ožujka 2022. godine u 13:45 sati sazvana je u prostorijama Doma Zabrežje u Babinom Polju 9. sjednica Općinskog vijeća Općine Mljet.

Na sjednici će se raspraviti i usvojiti akti iz nadležnosti Općinskog vijeća: Godišnji obračun Proračuna Općine Mljet za 2021. godinu, izvješća o izvršenju godišnjih programa i planova za 2021. godinu i drugi akti potrebni za daljnji rad i postupanje Općine Mljet kao JLS, a iz njegove nadležnosti.  

Poziv i prijedlozi akata, s obrazloženjem slijede:

Poziv za 9. sjednicu Općinskog vijeća

Poziv-za-9.-sjednicu-Opcinskog-vijecaPreuzmi

Obrazloženje uz predložene akte za 9. sjednicu Općinskog vijeća

Obrazlozenje-uz-predlozene-akte-za-9.-sjednicu-OV-aPreuzmi

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o donošenju Godišnjeg obračuna Proračuna Općine Mljet za 2021. godinu

Zakljucak-prijedlog-God.-obracun-Proracuna-Opcine-Mljet-za-2021.Preuzmi

Obrasci prijave uz Godišnji obračun za 2021.

Obrasci-uz-Godisnji-obracun-2021.-predaniPreuzmi

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Izvješća o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture iz članka 68. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu na području Općine Mljet za 2021. godinu

Zakljucak-prijedlog-Izvjesce-Program-gradenja-komunalne-infrastrukture-za-2021.Preuzmi

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture iz članka 72. stavak 1. Zakona o komunalnom  gospodarstvu na području Općine Mljet za 2021. godinu

Zakljucak-prijedlog-Izvjesce-Program-odrzavanja-komunalne-infrastrukture-za-2021.Preuzmi

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Izvješća o izvršenju Programa aktivnosti u oblasti različitih komunalnih djelatnosti na području  Općine Mljet za 2021. godinu

Zakljucak-prijedlog-Izvjesce-Program-ostale-komunalne-djelatnosti-2021.Preuzmi

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Izvješća o izvršenju Programa aktivnosti u oblasti civilne zaštite i vatrogastva na području  Općine Mljet za 2021. godinu

Zakljucak-prijedlog-Izvjesce-Program-otocne-CZ-i-vatrogastva-2021.Preuzmi

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Izvješća o izvršenju Programa socijalne skrbi i zdravstvene zaštite na području Općine Mljet za 2021. godinu

Zakljucak-prijedlog-Izvjesce-Program-otocne-socijalne-skrbi-i-zdravstva-2021.Preuzmi

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Izvješća o izvršenju Programa potpora u oblasti otočnog gospodarstva i poljoprivrede na području  Općine Mljet za 2021. godinu

Zakljucak-prijedlog-Izvjesce-Program-otocno-gospodarstvo-i-poljoprivreda-2021.Preuzmi

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Izvješća o izvršenju Programa predškolskog odgoja na području Općine Mljet za 2021. godinu

Zakljucak-prijedlog-Izvjesce-Program-otocnog-predskolskog-odgoja-2021.Preuzmi

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Izvješća o izvršenju Programa u oblasti osnovnog školstva, kulture i sporta na području Općine Mljet za 2021. godinu

Zakljucak-prijedlog-Izvjesce-Program-skolstvo-kultura-i-sport-2021.Preuzmi

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava boravišne pristojbe u 2021. godini

Zakljucak-prijedlog-Izvjesce-Program-utroska-boravisne-pristojbe-u-2021.Preuzmi

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava naknade za ozakonjenje za 2021. godinu

Zakljucak-prijedlog-Izvjesce-Program-utroska-naknade-za-ozakonjenje-u-2021.-1Preuzmi

Kartografski prikaz uz akt o prodaji zemljišta

Sken-oznaka-dijela-2092-1-k.o.-B.-Polje-za-prodajuPreuzmi

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o prodaji građevinske parcele unutar građevinskog područja za gospodarsku izgradnju na dijelu k.č.br. 2092/1  k.o.  Babino Polje, predio Žukovac

Zakljucak-prijedlog-Odluka-prodaja-ZukovacPreuzmi

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o  provedbi izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Općine Mljet

Zakljucak-prijedlog-Odluke-o-provedbi-izbora-mjesnih-odboraPreuzmi

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za području Općine Mljet za 2022. godinu

Zakljucak-prijedlog-Godisnjeg-provedbenog-plana-unapredenja-zastite-od-pozara-Opcine-Mljet-za-2022.-1Preuzmi

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Godišnjeg plana upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Mljet u 2022. godini

Zakljucak-prijedlog-God.-plan-upravljanja-pomorskim-dobrom-u-2022.Preuzmi

Izvješće o radu Općinskog načelnika za razdoblje srpanj - prosinac 2021. godine

Izvjesce-ON-za-razdoblje-VII.-XII.-2021.-1Preuzmi

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o  prihvaćanju Izvješća o radu Općinskog načelnika za razdoblje srpanj - prosinac 2021. godine

Zakljucak-prijedlog-Odluka-o-Izvjescu-ON-za-VII.-XII.-2021.Preuzmi

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Izvješća o izvršenju Plana upravljanja imovinom Općine Mljet za 2021. godinu

Zakljucak-prijedlog-Izvjesce-Plan-upravljanja-imovinom-2021Preuzmi

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Izvješća o izvršenju Programa financiranja mjesnih odborana području Općine Mljet za 2021. godinu

Zakljucak-prijedlog-Izvjesce-Programa-financiranja-MO-a-2021.Preuzmi

Dana 31. siječanja 2022. godine u 13:30 sati održana je u prostorijama Doma Zabrežje u Babinom Polju 8. sjednica Općinskog vijeća Općine Mljet.

Na sjednici su se raspravili i usvojili akti iz nadležnosti Općinskog vijeća: planovi i programi iz oblasti civilne zaštite za 2022. godinu, izvješće o stanju u prostoru Općine Mljet za razdoblje 2014. – 2021. godina, akt o javnoj usluzi zbrinjavanja komunalnog otpada na području Općine Mljet  i drugi akti potrebni za daljnji rad i postupanje Općine Mljet kao JLS, a iz njegove nadležnosti.

Doneseni akti, s  slijede:

Analiza stanja sustava civilne zaštite Općine Mljet za 2021. godinu

Smjernice civilne zaštite Općine Mljet od 2022. - 2025.

Godišnji plan razvoja sustava CZ Općine za 2022.

Odluka Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2022. godinu

PLAN DJELOVANJA U PODRUČJU PRIRODNIH NEPOGODA OPĆINE MLJET ZA 2022. GODINU

Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Mljet

Odluka ukidanje javnog dobra i prijenos u vlasništvo

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o stanju u prostoru 14. - 21.

Izvješće o stanju u prostoru Općine Mljet 2014-2021 - prihvaćeno

Rješenje glavni urednik Službenog glasnika

Za 31. siječanj 2022. godine u 13:30 sati sazvana je u prostorijama Doma Zabrežje u Babinom Polju 8. sjednica Općinskog vijeća Općine Mljet.

Na sjednici će se raspraviti i usvojiti akti iz nadležnosti Općinskog vijeća: planovi i programi iz oblasti civilne zaštite za 2022. godinu, izvješće o stanju u prostoru Općine Mljet za razdoblje 2014. – 2021. godina, akt o javnoj usluzi zbrinjavanja komunalnog otpada na području Općine Mljet  i drugi akti potrebni za daljnji rad i postupanje Općine Mljet kao JLS, a iz njegove nadležnosti.

Poziv, obrazloženje i prijedlozi akata, s obrazloženjem slijede:

Poziv za 8. sjednicu Općinskog vijeća

Obrazloženje uz predložene akte za 8. sjednicu OV-a

Rješenje glavni urednik Službenog glasnika

Zaklljučak prijedlog Odluke ukidanje javnog dobra i prijenos u vlasništvo

Zaključak o prijedlogu Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Mljet

Zaključak o prijedlogu Odluke Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2022. godinu

Zaključak o prijedlogu Zaključka o prihvaćanju Izvješća o stanju u prostoru 14. - 21.

Zaključak prijedlog Analize stanja sustava civilne zaštite Općine Mljet za 2021. godinu

Zaključak prijedlog Godišnji plan razvoja sustava CZ Općine za 2022.

Zaključak prijedlog Smjernica civilne zaštite Općine Mljet od 2022. - 2025.

PLAN DJELOVANJA U PODRUČJU PRIRODNIH NEPOGODA OPĆINE MLJET ZA 2022. GODINU

Izvješće o stanju u prostoru 2014. - 2021. - NACRT

Dana 03. prosinca 2021. godine u 13:45 sati održana je je u prostorijama Doma Zabrežje u Babinom Polju 7. sjednica Općinskog vijeća Općine Mljet.

Na sjednici su raspravljeni i usvojeni akti iz nadležnosti Općinskog vijeća: Proračun Općine Mljet za 2022. godinu, godišnji programi i planovi za 2022. godinu, akti iz oblasti komunalnog gospodarstva i drugi akti potrebni za daljnji rad i postupanje Općine Mljet kao JLS, a iz njegove nadležnosti.

Doneseni akti slijede:

Odluka bod komunalne naknade (B)

Odluka donošenje Proračuna za 2022. godinu FINAL

Odluka kom. djelatnosti Komunalno

Odluka kom. djelatnosti treći

Odluka o financiranju pol. stranaka u 2022.

Odluka o izvršavanju Proračuna 2022.

Odluka o visini paušalnog poreza po krevetu

Odluka utvrđivanje komunalnih djelatnosti

Plan gospodarenja općinskom imovinom u 2022.

Program financiranja MO-a 2021.

Program građenja komunalne infrastrukture za 2022.

Program održavanja komunalne infrastrukture za 2022.

Program ostale komunalne djelatnosti 2022.

Program otočne CZ i vatrogastva 2022.

Program otočne socijalne skrbi i zdravstva 2022.

Program otočno gospodarstvo i poljoprivreda 2022.

Program predškolskog odgoja 2022.

Program rada OV-a za 2022.

Program školstvo, kultura i sport 2022.

Program utroška boravišne pristojbe u 2022.

Program utroška naknade za ozakonjenje u 2022.

Uvodna objava doneseno na 7 sjednici OV-a

Zaključak suglasnost Plan javne nabave

Zaključak suglasnost Pravilnik jednostavne javne nabave

Za 03. prosinca 2021. godine u sati sazvana je u prostorijama Doma Zabrežje u Babinom Polju 7. sjednica Općinskog vijeća Općine Mljet.

Na sjednici će se raspraviti i usvojiti akti iz nadležnosti Općinskog vijeća: Proračun Općine Mljet za 2022. godinu, godišnji programi i planovi za 2022. godinu, akti iz oblasti komunalnog gospodarstva i drugi akti potrebni za daljnji rad i postupanje Općine Mljet kao JLS, a iz njegove nadležnosti.

Poziv, obrazloženje i prijedlozi akata, s obrazloženjem slijede:

Poziv za 7. sjednicu Općinskog vijeća
Poziv za 7. sjednicu Općinskog vijeća

Obrazloženje uz predložene akte za 7. sjednicu Općinskog vijeća
Obrazloženje uz predložene akte za 7. sjednicu OV-a

Odluka o donošenju Proračuna Općine Mljet za 2022. godinu s projekcijama Proračuna za 2023. i 2024. godinu
Zaključak o prijedlogu Odluke donošenje Proračuna za 2022. godinu FINAL

Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Mljet za 2022. godinu
Zaključak o prijedlogu Odluke o izvršavanju Proračuna 2022.

Program građenja komunalne  infrastrukture iz članka 68. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu na području Općine Mljet za 2022. godinu
Zaključak prijedlog Program građenja komunalne infrastrukture za 2022.

Program održavanja komunalne infrastrukture iz članka 72. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu na području Općine Mljet za 2022. godinu
Zaključak prijedlog Program održavanja komunalne infrastrukture za 2022.

Program aktivnost u oblasti različitih komunalnih djelatnosti na području  Općine Mljet za 2022. godinu
Zaključak prijedlog Program ostale komunalne djelatnosti 2022.

Program potpora u oblasti otočnog gospodarstva i poljoprivrede na području  Općine Mljet za 2022. godinu
Zaključak prijedlog Program otočno gospodarstvo i poljoprivreda 2022.

Program u oblasti osnovnog školstva, kulture i sporta na području Općine Mljet za 2022. godinu
Zaključak prijedlog Program školstvo, kultura i sport 2022.

Program socijalne skrbi i zdravstvene zaštite na području Općine Mljet za 2022. godinu
Zaključak prijedlog Program otočne socijalne skrbi i zdravstva 2022.

Program aktivnosti u oblasti civilne zaštite i vatrogastva na području  Općine Mljet za 2022. godinu
Zaključak prijedlog Program otočne CZ i vatrogastva 2022.

Program predškolskog odgoja na području Općine Mljet za 2022. godinu
Zaključak prijedlog Programa predškolskog odgoja 2022.

Program financiranja mjesnih odbora na području Općine Mljet za 2022. godinu
Zaključak o prijedlogu Programa financiranja MO-a 2022.

Program utroška sredstava boravišne pristojbe u 2022. godini
Zaključak o prijedlogu Programa utroška boravišne pristojbe u 2022.

Program utroška sredstava naknade za ozakonjenje za 2022. godinu
Zaključak o prijedlogu Programa utroška naknade za ozakonjenje u 2022.

Plan gospodarenja imovinom u vlasništvu Općine Mljet za 2022. godinu
Zaključak o prijedlogu Plana gospodarenja općinskom imovinom u 2022.

Odluka o financiranju političkih stranaka koje participiraju u Općinskom vijeću Općine Mljet za 2022. godinu
Zaključak o prijedlogu Odluke o financiranju pol. stranaka u 2022.

Odluka o  utvrđivanju pojedinih otočnih aktivnosti koje se smatraju otočnim komunalnim  djelatnostima, a nisu kao
takve utvrđene Zakonom o komunalnom gospodarstvu
Zaključak o prijedlogu Odluke utvrđivanje komunalnih djelatnosti

Odluka o povjeravanju pojedinih komunalnih djelatnosti Komunalno Mljet, trgovačkom društvu u 100%-tnom vlasništvu Općine Mljet u 2022. godini
Zaključak o prijedlogu Odluke kom. djelatnosti Komunalno

Odluka  o povjeravanju pojedinih komunalnih djelatnosti temeljem ugovora o obavljanju komunalnih djelatnosti u 2022. godini
Zaključak o prijedlogu Odluke kom. djelatnosti treći

Odluka o visini paušalnog poreza po krevetu, odnosno po smještajnoj jedinici u kampu za područje Općine Mljet
Zaključak o prijedlogu Odluke o visini paušalnog poreza po krevetu

Odluka o visini boda komunalne naknade (B) na području Općine Mljet
Zaključak o prijedlogu Odluke bod komunalne naknade (B)

Program rada Općinskog vijeća Općine Mljet za razdoblje od 01.01. do 31.12.2022. godine
Zaključak prijedlog Programa rada OV-a za 2022.

Zaključak o davanju suglasnosti na nacrt prijedloga Pravilnika o provedbi jednostavne nabave Općine Mljet
Zaključak suglasnost Pravilnik jednostavne javne nabave

Nacrt prijedloga Pravilnika o provedbi jednostavne nabave Općine Mljet
Nacrt prijedloga Pravilnika o jednostavnim nabavama

Zaključak o davanju suglasnosti na nacrt prijedloga Plana javne nabave Općine Mljet za 2022. godinu
Zaključak suglasnost Plan javne nabave

Nacrt prijedloga Plana javne nabave Općine Mljet za 2022. godinu
Nacrt prijedloga Plana javne nabave 2022.

 

 

Dana 27. listopada 2021. godine u 13:30 sati održana je u prostorijama Doma Zabrežje u Babinom Polju 6. sjednica Općinskog vijeća Općine Mljet.

Na sjednici su raspravljeni i usvojeni akti iz nadležnosti Općinskog vijeća: izmjene i dopune Proračuna Općine Mljet za 2021. godinu – II. izmjene i dopune, izmjene i dopune godišnjih programa za 2021. godinu – II. izmjene i dopune odluka o odabiru ponuditelja za kupnju građevinskog zemljišta na predjelu Uvala Sutmiholjska unutar raspisanog javnog natječaja, odluka o prodaji već predugovorene prodaje poslovnih udjela i drugi akti potrebni za daljnji rad i postupanje Općine Mljet kao JLS, a iz njegove nadležnosti.

Doneseni akti slijede:

Odluka o otpisu cjelokupnog dugovanja JVP Mljet po osnovi danih pozajmica prethodnih godina pretvorbom u bespovratnu potporu
Odluka o otpisu danih pozajmica

Odluka o odabiru ponuditelja za kupnju građevinskih parcela unutar građevinskog područja za stambenu izgradnju u k.o. Babino Polje, predio Uvala Sutmiholjska upisanih u zemljišnoknjižni uložak 1800 k. o. Babino Polje
Odluka odabir ponuditelja zemljište Uvala Sutmiholjska

Odluka o prodaji udjela u trgovačkim društvima Vodovod Dubrovnik d.o.o. Dubrovnik, Sanitat Dubrovnik d.o.o. Dubrovnik, Boninovo d.o.o. Dubrovnik, Čistoća d.o.o. Dubrovnik, Vrtlar d.o.o  Dubrovnik i  Libertas - Dubrovnik d.o.o. Dubrovnik
Odluka prodaja poslovnih udjela

Odluka o donošenju izmjena i dopuna Odluke o donošenju Proračuna Općine Mljet za 2021. godinu – II. izmjene i dopune
Odluka ID Proračuna za 2021. godinu

Program financiranja mjesnih odbora na području Općine Mljet za 2021. godinu – II. izmjene i dopune
ID Program financiranja MO-a 2021.

Program građenja komunalne  infrastrukture iz članka 68. stavak 1. Zakona o komunalnom  gospodarstvu na području Općine Mljet za 2021. godinu – II. izmjene i dopune
ID Program građenja komunalne infrastrukture za 2021.

Program održavanja komunalne infrastrukture iz članka 72. stavak 1. Zakona o komunalnom  gospodarstvu na području Općine Mljet za 2021. godinu – II. izmjene i dopune
ID Program održavanja komunalne infrastrukture za 2021.

Program aktivnosti u oblasti različitih komunalnih djelatnosti na području  Općine Mljet za 2021. godinu – II. izmjene i dopune
ID Program ostale komunalne djelatnosti 2021.

Program aktivnosti u oblasti civilne zaštite i vatrogastva na području  Općine Mljet za 2021. godinu – II. izmjene i dopune
ID Program otočne CZ i vatrogastva 2021.

Program potpora u oblasti otočnog gospodarstva i poljoprivrede na području Općine Mljet za 2021. godinu
ID Program otočno gospodarstvo i poljoprivreda 2021.

Program socijalne skrbi i zdravstvene zaštite na području Općine Mljet za 2021. godinu – II. izmjene i dopune
ID Program otočne socijalne skrbi i zdravstva 2021.

Program u oblasti osnovnog školstva, kulture i sporta na području Općine Mljet za 2021. godinu – II. izmjene i dopune
ID Program školstvo, kultura i sport 2021.

Program predškolskog odgoja na području Općine Mljet za 2021. godinu – II. izmjene i dopune
ID Programa predškolskog odgoja 2021.

Rješenje o imenovanju Povjerenstva za utvrđivanje prijedloga plovidbenog  reda za 2022. godinu
Rješenje o imenovanju Povjerenstva plovidbeni red 2022.

Za 27. listopada 2021. godine u 13:30 sati sazvana je u prostorijama Doma Zabrežje u Babinom Polju
6. sjednica Općinskog vijeća Općine Mljet.

Na sjednici će se raspraviti i usvojiti akti iz nadležnosti Općinskog vijeća: izmjene i dopune Proračuna
Općine Mljet za 2021. godinu – II. izmjene i dopune, izmjene i dopune godišnjih programa za 2021. godinu – II.
izmjene i dopune odluka o odabiru ponuditelja za kupnju građevinskog zemljišta na predjelu
Uvala Sutmiholjska unutar raspisanog javnog natječaja, odluka o prodaji već predugovorene prodaje poslovnih
udjela i drugi akti potrebni za daljnji rad i postupanje Općine Mljet kao JLS, a iz njegove nadležnosti.

Poziv, obrazloženje i prijedlozi akata, s obrazloženjem slijede:

Poziv za 6. sjednicu Općinskog vijeća
Poziv za 6. sjednicu Općinskog vijeća

Obrazloženje uz predložene akte za 6. sjednicu Općinskog vijeća
Obrazloženje uz predložene akte za 6. sjednicu OV-a

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o otpisu cjelokupnog dugovanja JVP Mljet po osnovi
danih pozajmica prethodnih godina pretvorbom u bespovratnu potporu
Zaključak prijedlog Odluke o otpisu danih pozajmica

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o odabiru ponuditelja za kupnju građevinskih parcela
unutar građevinskog područja za stambenu izgradnju u k.o. Babino Polje, predio Uvala Sutmiholjska
upisanih u zemljišnoknjižni uložak 1800 k. o. Babino Polje
Zaključak o prijedlogu Odluke odabir ponuditelja zemljište Uvala Sutmiholjska

Odluke o prodaji udjela u trgovačkim društvima Vodovod Dubrovnik d.o.o. Dubrovnik, Sanitat Dubrovnik d.o.o. Dubrovnik,
Boninovo d.o.o. Dubrovnik, Čistoća d.o.o. Dubrovnik, Vrtlar d.o.o  Dubrovnik i  Libertas - Dubrovnik d.o.o. Dubrovnik
Zaključak o prijedlogu Odluke prodaja poslovnih udjela

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Programa financiranja mjesnih odbora na području Općine Mljet za 2021. godinu – II. izmjene i dopune
Zaključak prijedlog ID Program financiranja MO-a 2021.

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Programa građenja komunalne  infrastrukture iz članka 68. stavak 1. Zakona o komunalnom  gospodarstvu
na području Općine Mljet za 2021. godinu – II. izmjene i dopune
Zaključak prijedlog ID Program građenja komunalne infrastrukture za 2021.

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Programa održavanja komunalne infrastrukture iz članka 72. stavak 1. Zakona o komunalnom  gospodarstvu
na području Općine Mljet za 2021. godinu – II. izmjene i dopune
Zaključak prijedlog ID Program održavanja komunalne infrastrukture za 2021.

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Programa aktivnosti u oblasti različitih komunalnih djelatnosti na području
Općine Mljet za 2021. godinu – II. izmjene i dopune
Zaključak prijedlog ID Program ostale komunalne djelatnosti 2021.

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Programa aktivnosti u oblasti civilne zaštite i vatrogastva na području
Općine Mljet za 2021. godinu – II. izmjene i dopune
Zaključak prijedlog ID Program otočne CZ i vatrogastva 2021.

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Programa socijalne skrbi i zdravstvene zaštite na
području Općine Mljet za 2021. godinu – II. izmjene i dopune
Zaključak prijedlog ID Program otočne socijalne skrbi i zdravstva 2021.

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Programa u oblasti osnovnog školstva, kulture i sporta
na području Općine Mljet za 2021. godinu – II. izmjene i dopune
Zaključak prijedlog ID Program školstvo, kultura i sport 2021.

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Programa predškolskog odgoja na području Općine Mljet
za 2021. godinu – II. izmjene i dopune
Zaključak prijedlog ID Programa predškolskog odgoja 2021. - II. ID

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o donošenju izmjena i dopuna Odluke o donošenju
Proračuna Općine Mljet za 2021. godinu – II. izmjene i dopune
Zaključak prijedlog Odluke ID Proračuna za 2021. godinu

 

 

Dana 28. rujna 2021. godine u 13:30 sati održana je u prostorijama Doma Zabrežje u Babinom Polju 5. sjednica Općinskog vijeća Općine Mljet.

Na sjednici su raspravljeni i usvojeni akti iz nadležnosti Općinskog vijeća: Plan razvoja Općine Mljet do 2027. godine, Odluka o davanju suglasnosti i jamstva za dugoročno zaduživanje Usluge Mljet d.o.o. Babino Polje, Odluka o izradi i donošenju ID UPU naselja Saplunara, Procjena i Plan zaštite od požara, ID općih akata kojima je bilo regulirano privremeno plaćanje obaveza u 2020. godini, Odluka o oslobađanju od plaćanja dijela dospjelih obaveza iz 2020. godine i drugi akti potrebni za daljnji rad i postupanje Općine Mljet kao JLS, a iz njegove nadležnosti.

Doneseni akti slijede:

Odluka o donošenju Plana razvoja Općine Mljet od 2021. do 2027. godine
Odluka o donošenju Plana razvoja do 2027. godine

Plan razvoja Općine Mljet od 2021. do 2027. godine
Plan razvoja Općine Mljet 2021.-2027.

Odluka o izradi izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Saplunara
Odluka o izradi ID UPU Saplunara

Odluka o davanju suglasnosti i jamstva trgovačkom društvu Usluge Mljet d.o.o. Babino Polje za zaduženje kod OTP banka d. d. za potrebe financiranja naknade za vrijednost infrastrukture i nadogradnju benzinske postaje „Sobra“ na dijelu  k. o. Prožura
Odluka o suglasnosti i jamstvu na zaduživanje

Odluka o donošenju Procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija za područje Općine Mljet
Odluka Procjena ugroženosti od požara

Procjena ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija za područje Općine Mljet
Procjena ugroženosti od požara 2021.

Odluka o donošenju  Plana zaštite od požara za područje Općine Mljet
Odluka Plan zaštite od požara

Plana zaštite od požara za područje Općine Mljet
Plan zaštite od požara 2021.

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o korištenju javnih površina u gospodarske svrhe na području Općine Mljet
ID Odluke korištenje javnih površina

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi na području Općine Mljet
ID Odluke o komunalnoj naknadi

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu na području Općine Mljet
ID Odluke o komunalnom doprinosu

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora na području Općine Mljet
ID Odluke zakup poslovnog prostora

Odluka o oslobađanju od plaćanja i otpisu dijela dospjelog duga nastalog 2020. godine
Odluka o otpisu dugovanja 01.04.2021. za 2020.

Odluka o zabrani izvođenja zemljanih radova i radova na izgradnji konstrukcije građevine za 2022. godinu na području Općine Mljet
Odluka o zabrani izvođenja radova 2022.

Odluka o povratu uplaćene kupoprodajne cijene uslijed neispunjenja ugovorne obaveze
Odluka povrat sredstava Ante Kralj

Made By Ipsum Studio Copyright © 2023 Sva prava pridržana