ID-Odluke-o-koeficijentima-zaposlenika

ID-Odluke-o-ustroju-opcinske-uprave

ID-Odluke-placa-Nacelnika

Dana 02. lipnja 2021. godine, a nakon održanih lokalnih izbora 2021. godine i utvrđivanja konačnih rezultata za izbor članova Općinskog vijeća Općine Mljet održana je 1. konstituirajuća sjednica Općinskog vijeća Općine Mljet.

Sjednica je održana uz poštivanje procedure propisane Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakonom o lokalnim izborima, Statutom Općine Mljet i Poslovnikom Općinskog vijeća Općine Mljet.

Na sjednici je izabran predsjednik Općinskog vijeća čime se Općinsko vijeće smatra konstituiranim.

Na sjednici su izabrana i radna tijela Općinskog vijeća u skladu s Statutom Općine Mljet i Poslovnikom Općinskog vijeća Općine Mljet, te posebnim propisima.

Doneseni akti slijede:

Rješenje-o-izboru-Mandatnog-odbora-OV-a

Zaključak-verifikacija-mandata-u-OV-u

Rješenje-o-izboru-Odbora-za-izbor-OV-a

Odluka-o-izboru-predsjednika-OV-a

Odluka-o-izboru-prvog-potpredsjednika-OV-a

Odluka-o-izboru-drugog-potpredsjednika-OV-a

Rješenje-izbor-Odbora-za-Statut-OV-a

Rješenje-o-izboru-Odbora-za-Proračun

Rješenje-o-izboru-Odbora-za-zaštitu-okoliša-OV-a

Rješenje-o-izboru-Odbora-za-društvene-djelatnosti-OV-a

Rješenje-o-izboru-Odbora-za-imena-naselja-OV-a

Rješenje-o-izboru-Odbora-za-predstavke-OV-a

Odluka-i-Rješenje-o-izboru-Povjerenstva-za-imovinu-OV-a

Odluka-i-rješenje-o-izboru-Odbora-za-javna-priznanja-OV-a

Odluka-i-Rješenje-o-izboru-Vijeća-za-koncesijska-odobrenja

Odluka-i-Rješenje-o-izboru-Vijeća-za-zaštitu-potrošača

Statut-Općine-Mljet-1

Izvješče-o-provedenom-savjetovnju-sa-zainteresiranom-javnošću-za-nacrt-prijedloga-Statuta-Općine-Mljet

Odluka-o-osnovici-plaće-službenika-JUO-uslijed-COVID-19-2020.

Odluka-o-lokalnim-porezima

Statutarna-odluka-o-ID-Statuta-Općine-Mljet

Pravilnik-o-izmjenama-i-dopunama-Pravilnika-o-unutarnjem-redu-JUO-Općine-Mljet

Made By Ipsum Studio Copyright © 2024 Sva prava pridržana