E – SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU o nacrtu prijedloga Odluke o donošenju izmjena i dopuna Odluke o gospodarenju nekretninama u vlasništvu Općine Mljet

26 rujna, 2023

Obavijest o e – savjetovanje o nacrtu prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o gospodarenju nekretninama u vlasništvu Općine Mljet
Obavijest o e-savjetovanju o nacrtu prijedloga ID Odluke upravljanje nekretninama

Nacrt prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o gospodarenju nekretninama u vlasništvu Općine Mljet
Nacrt prijedloga ID Odluke upravljanje nekretninama

OBRAZAC ZA  SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU ZA PRIJEDLOG AKTA: Nacrt prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke Odluke o gospodarenju nekretninama u vlasništvu Općine Mljet
Obrazac e-savjetovanje o nacrtu prijedloga ID Odluke upravljanje nekretninama

Izvješće savjetovanje ID Odluka gospodarenje nekretninama

Made By Ipsum Studio Copyright © 2024 Sva prava pridržana