E – SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU o nacrtu prijedloga Odluke o donošenju Proračuna Općine Mljet za 2024. godinu s projekcijama Proračuna Općine Mljet za 2025. i 2026. godinu

27 listopada, 2023

Obavijest o e – savjetovanje o nacrtu prijedloga Odluke o donošenju Proračuna Općine Mljet za 2024. godinu s projekcijama Proračuna Općine Mljet za 2025. i 2026. godinu
Obavijest o e-savjetovanju o nacrtu prijedloga Odluke donošenje Proračuna za 2024.

Nacrt prijedloga Odluke o donošenju Proračuna Općine Mljet za 2024. godinu s projekcijama Proračuna Općine Mljet za 2025. i 2026. godinu
Nacrt prijedloga Odluke donošenje Proračuna za 2024. FINAL

Opći dio Proračuna u posebnom prilogu
Plan proračuna 2024-2026-Opći dio FINAL

Posebni dio Proračuna u posebnom prilogu
Plan proračuna 2024-2026-Posebni dio FINAL

Plan razvojnih programa u posebnom prilogu
Plan proračuna 2024-2026-Razvojni programi FINAL

OBRAZAC ZA  SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU ZA PRIJEDLOG AKTA: Nacrt prijedloga Odluke o donošenju Proračuna Općine Mljet za 2024. godinu s projekcijama Proračuna Općine Mljet za 2025. i 2026. godinu
Obrazac e-savjetovanje o nacrtu prijedloga Odluke donošenje Proračuna za 2024.

Made By Ipsum Studio Copyright © 2024 Sva prava pridržana