E – SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU o nacrtu prijedloga Odluke o korištenju javnih površina u gospodarske svrhe na području Općine Mljet

26 rujna, 2023

Obavijest o e – savjetovanje o nacrtu prijedloga Odluke o korištenju javnih površina u gospodarske svrhe na području Općine Mljet
Obavijest o e-savjetovanju o nacrtu prijedloga ID Odluke upravljanje nekretninama Obavijest o e-savjetovanju o nacrtu prijedloga ID Odluke korištenje javnih površina

Nacrt prijedloga Odluke o korištenju javnih površina u gospodarske svrhe na području Općine Mljet
Nacrt prijedloga ID Odluke korištenje javnih površina

OBRAZAC ZA  SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU ZA PRIJEDLOG AKTA:
Nacrt prijedloga Odluke o korištenju javnih površina u gospodarske svrhe na području Općine Mljet
Obrazac e-savjetovanje o nacrtu prijedloga ID Odluke korištenje javnih površina

Izvješće savjetovanje ID Odluka korištenje javnih površina

Made By Ipsum Studio Copyright © 2024 Sva prava pridržana