E – SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU o nacrtu prijedloga Odluke o korištenju javnih površina u gospodarske svrhe na području Općine Mljet

26 rujna, 2023

Obavijest o e – savjetovanje o nacrtu prijedloga Odluke o korištenju javnih površina u gospodarske svrhe na području Općine Mljet
Obavijest o e-savjetovanju o nacrtu prijedloga ID Odluke upravljanje nekretninama Obavijest o e-savjetovanju o nacrtu prijedloga ID Odluke korištenje javnih površina

Nacrt prijedloga Odluke o korištenju javnih površina u gospodarske svrhe na području Općine Mljet
Nacrt prijedloga ID Odluke korištenje javnih površina

OBRAZAC ZA  SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU ZA PRIJEDLOG AKTA:
Nacrt prijedloga Odluke o korištenju javnih površina u gospodarske svrhe na području Općine Mljet
Obrazac e-savjetovanje o nacrtu prijedloga ID Odluke korištenje javnih površina

Izvješće savjetovanje ID Odluka korištenje javnih površina

Novosti
O javnoj nabavi
U smislu članka 76. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/2016) Dubrovačko-neretvanska županija ne smije potpisivati ugovore o nabavi sa sljedećim gospodarskim subjektom OGIGIJA MARKET d.o.o., Polače 17, 20226 Goveđari, OIB: 63426588001
Made By Ipsum Studio Copyright © 2023 Sva prava pridržana