E – SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU o nacrtu prijedloga Odluke o visini boda komunalne naknade (B) na području Općine Mljet

26 rujna, 2023

Obavijest o e – savjetovanje o nacrtu prijedloga Odluke o visini boda komunalne naknade (B) na području Općine Mljet
Obavijest o e-savjetovanju o nacrtu prijedloga Odluke bod komunalne naknade (B)

Nacrt prijedloga Odluke o visini boda komunalne naknade (B) na području Općine Mljet
Nacrt prijedloga Odluke bod komunalne naknade (B)

OBRAZAC ZA  SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU ZA PRIJEDLOG AKTA: Nacrt prijedloga Odluke o visini boda komunalne naknade (B) na području Općine Mljet
Obrazac e-savjetovanje o nacrtu prijedloga Odluke bod komunalne naknade (B)

Izvješće savjetovanje Odluka bod komunalne naknade B

Made By Ipsum Studio Copyright © 2024 Sva prava pridržana