E – SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU o nacrtu prijedloga Odluke o zabrani izvođenja zemljanih radova i radova na izgradnji konstrukcije građevine za 2024. godinu na području Općine Mljet

26 rujna, 2023

Obavijest o e – savjetovanje o nacrtu prijedloga Odluke o zabrani izvođenja zemljanih radova i radova na izgradnji konstrukcije građevine za 2024. godinu na području Općine Mljet
Obavijest o e-savjetovanju o nacrtu prijedloga Odluke zabrana radova 2024.

Nacrt prijedloga Odluke o zabrani izvođenja zemljanih radova i radova na izgradnji konstrukcije građevine za 2024. godinu na području Općine Mljet
Nacrt prijedloga Odluke zabrana radova 2024.

OBRAZAC ZA  SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU ZA PRIJEDLOG AKTA: Nacrt prijedloga Odluke o o zabrani izvođenja zemljanih radova i radova na izgradnji konstrukcije građevine za 2024. godinu na području Općine Mljet
Obrazac e-savjetovanje o nacrtu prijedloga Odluke zabrana radova 2024.

Izvješće savjetovanje Odluka građevinski radovi 2024. godine

Made By Ipsum Studio Copyright © 2024 Sva prava pridržana