Postupajući sukladno odredbama meritornih zakonskih propisa i odredbama Statuta i općih akata Općine Mljet, Općinski načelnik donio je propisano Polugodišnje izvješće o izvršenju Provedbenog programa Općine Mljet za mandatno razdoblje  od 2021. do 2025. godine, a za izvještajno razdoblje 01. siječanj do 30. lipanj 2022. godine.

Izvješće je sastavljeno u skladu s obaveznim Uputama i sadrži tekstualni i financijski tablični dio.

Izvješće se objavljuje na mrežnoj stranici i dostavlja regionalnom županijskom koordinatoru za strateško planiranje pri DUNEA-i.

Meritorni doneseni akti slijede:

Odluka-o-donesenom-izvjescu-o-izvrsenju-Provedbenog-programa-Opcine-Mljet

Polugodisnje-izvjesce-o-provedbi-Provedbenog-programa-Opcine-Mljet-za-2022-FINAL

Prilog-1.-Tablicni-prikaz-polugodisnjeg-izvjesca-o-provedbi-PP-Opcine-Mljet-FINAL

Made By Ipsum Studio Copyright © 2024 Sva prava pridržana