ZATVORENI POSTUPCI

POZIV ZA DOSTAVU PONUDE ZA RADOVE UREĐENJA MJESNE ULICE U NASELJU B. POLJE, PREDIO ZABREŽJE – MATANSKA ULICA

12 rujna, 2022
Sukladno odredbama općeg akta i Plana javne nabave, te planiranim i osiguranim sredstvima u Proračunu Općine Mljet započinje se s postupkom predmetne javne nabave. Relevantna dokumentacija slijedi: Odluka pristupanje nabavi uređenje ceste B. Polje Zahtjev za dostavu ponude uređenje ceste B. Polje

POZIV ZA DOSTAVU PONUDE ZA RADOVE SANACIJE LOKALNE CESTE KROZ BABINO POLJE – POTPORNI ZID ZADUBLJE

7 rujna, 2022
Nakon što je Općini Mljet dogovorila sufinanciranje predmetnih radova s Županijskom upravom za ceste Dubrovačko-neretvanske županije, te nakon izrađenog glavnog – izvedbenog projekta i pripadajućeg ponudbenog troškovnika, sukladno odredbama općeg akta i Plana javne nabave, te planiranim i osiguranim sredstvima u Proračunu Općine Mljet započinje se s postupkom predmetne javne nabave koja se objavljuje u […]

Odluka o prihvatu ponude – idejno rješenje i okvirni troškovnik dječjeg vrtića

23 lipnja, 2022
Odluka o prihvatu ponude – idejno rješenje i okvirni troškovnik dječjeg vrtića

Zahtjev za dostavu ponude – idejno rješenje i okvirni troškovnik dječjeg vrtića

23 lipnja, 2022
Zahtjev za dostavu ponude – idejno rješenje i okvirni troškovnik dječjeg vrtića

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude sanacije i uređenja nerazvrstanih cesta

23 lipnja, 2022
Odluka o odabiru najpovoljnije ponude sanacije i uređenja nerazvrstanih cesta

POZIV ZA DOSTAVU PONUDE ZA RADOVE SANACIJE I UREĐENJA POJEDINIH NERAZVRSTANIH CESTA NA PODRUČJU OPĆINE MLJET

6 lipnja, 2022
Nakon što je Općini Mljet odobreno sufinanciranje predmetnih radova od strane Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije, sukladno odredbama općeg akta i Plana javne nabave, te planiranim i osiguranim sredstvima u Proračunu Općine Mljet započinje se s postupkom predmetne javne nabave. Poziv za dostavu ponude sa svom relevantnom dokumentacijom slijedi: POZIV ZA DOSTAVU PONUDE […]

Sken zapisnika i odluke o odabiru evidentiranje NC24

27 travnja, 2022
Sken zapisnika i odluke o odabiru evidentiranje NC24

Sken Odluke o prihvatu ponude evidentiranje NC17

27 travnja, 2022
Sken Odluke o prihvatu ponude evidentiranje NC17

Sken Odluke o prihvatu ponude evidentiranje NC14

27 travnja, 2022
Sken Odluke o prihvatu ponude evidentiranje NC14

Zahtjev za dostavu ponude izrade elaborata evidentiranja NC17

25 travnja, 2022
Zahtjev za dostavu ponude izrade elaborata evidentiranja NC17

Zahtjev za dostavu ponude izrade elaborata evidentiranja NC14

25 travnja, 2022
Zahtjev za dostavu ponude izrade elaborata evidentiranja NC14

Poziv na dostavu ponude izrade elaborata evidentiranja NC24

25 travnja, 2022
Poziv na dostavu ponude izrade elaborata evidentiranja NC24

Nabava komunalne opreme uz sufinanciranje FZOEU

30 studenoga, 2021
Narudžbenica broj 113-2021 komunalna oprema Tehnix Odluka odabir komunalna oprema FZOEU

Odluka o prihvatu ponude izrada parcelacionih elaborata za djelove čest.zem. 2302/1 k.o. Babino Polje

29 studenoga, 2021
Sken Odluke i narudžbenice za redigiranje parcelacionih elaborata č.z. 2302-1
Made By Ipsum Studio Copyright © 2023 Sva prava pridržana