ZATVORENI POSTUPCI

Zahtjev za ponudu PPŠPP Maransko polje

24 srpnja, 2023
Zahtjev-za-ponudu-PPSPP-Maransko-polje

Zahtjev za ponudu PPŠPP Blatsko polje

24 srpnja, 2023
Zahtjev-za-ponudu-PPSPP-Blatsko-polje

Sken zahtjeva za dostavu ponude dokumentacija nabave vrtić

24 srpnja, 2023
Sken-zahtjeva-za-dostavu-ponude-dokumentacija-nabave-vrtic

Zahtjev za ponudu izrade idejnog projekta dječjeg vrtića B. Polje

24 srpnja, 2023
Zahtjev-za-ponudu-izrade-idejnog-projekta-djecjeg-vrtica-B.-Polje

Zahtjev za ponudu izrade geotehnički elaborat dječjeg vrtića B. Polje

24 srpnja, 2023
Zahtjev-za-ponudu-izrade-geotehnicki-elaborat-djecjeg-vrtica-B.-Polje

Zahtjev za ponudu izrade geodetskih podloga dječjeg vrtića B. Polje

24 srpnja, 2023
Zahtjev-za-ponudu-izrade-geodetskih-podloga-djecjeg-vrtica-B.-Polje

Sken poziva za dostavu ponude -upravljanje projektom izgradnja i opremanje DV B. Polje

24 srpnja, 2023
Sken-poziva-za-dostavu-ponude-upravljanje-projektom-izgradnja-i-opremanje-DV-B.-Polje

Sken poziva za dostavu ponude -izrada Studije izvedivosti DV B. Polje

24 srpnja, 2023
Sken-poziva-za-dostavu-ponude-izrada-Studije-izvedivosti-DV-B.-Polje

Poziv za dostavu ponude izrade elaborata ID UPU naselja Sobra

24 srpnja, 2023
Poziv-za-dostavu-ponude-izrade-elaborata-ID-UPU-naselja-Sobra

Odluka o prihvatu ponude uređenja parkinga groblja Svet Vid Korita

27 ožujka, 2023
Odluka o prihvatu ponude uređenja parkinga groblja Svet Vid Korita

Odluka o odabiru ponude sanacije i uređenja dijelova NC-16

27 ožujka, 2023
Odluka o odabiru ponude sanacije i uređenja dijelova NC-16

ZAHTJEV ZA DOSTAVU PONUDE ZA RADOVE UREĐENJA PARKINGA ISPRED GROBLJA SVETI VID U KORITIMA

27 veljače, 2023
Sukladno odredbama općeg akta i Plana javne nabave, te planiranim i osiguranim sredstvima u Proračunu Općine Mljet započinje se s postupkom predmetne javne nabave. Relevantna dokumentacija slijedi: Odluka-pristupanje-nabavi-uredenje-parking-sv.-Vid Zahtjev-za-dostavu-ponude-uredenje-parking-sv.-Vid
Made By Ipsum Studio Copyright © 2024 Sva prava pridržana