JAVNA RASPRAVA O PRIJEDLOGU IZMJENA I DOPUNA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA NASELJA PROŽURSKA LUKA ZA JAVNU RASPRAVU

14 ožujka, 2024

Javna rasprava, odnosno javni uvid, o Prijedlogu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Prožurska Luka za javnu raspravu u trajanju od 11 dana održat će se od 18. ožujka 2024. do 28. ožujka 2024. godine.

Prijedlog Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Prožurska Luka za javnu bit će stavljen na javni uvid u trajanju od 11 dana, od 18. ožujka 2024. do 28. ožujka 2024. godine.

Javno izlaganje o Prijedlogu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Prožurska Luka za javnu raspravu održat će se 19. ožujka 2024. godine s početkom u 09:15 sati u prostorijama Doma Zabrežje, adresa: 20225 Babino Polje, Zabrežje 49, a prema aktualnim epidemiološkim mjerama na dan izlaganja.

Javni uvid u Prijedlog Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Prožurska Luka za javnu raspravu omogućava se: u prostorijama Jedinstvenog upravnog odjela Općine Mljet, adresa: 20225 Babino Polje, Zabrežje 2, svakim radnim danom od 8:30 do 11:30 sati, na mrežnoj stranici Općine Mljet (www.opcinamljet.com.hr) i u informacijskom sustavu prostornog uređenja.

Mišljenja, prijedlozi i primjedbe koja se dostavljaju putem pošte ili predajom u pisarnicu Općine

Mljet mogu se dostaviti odnosno predati najkasnije do 28. ožujka 2024. godine.

Obavijest o javnoj raspravi i Prijedlog Plana slijede:

Objava javne rasprave ID UPU Prožurska Luka

Prijedlog ID UPU Prožurska Luka za javnu raspravu – Grafika

Prijedlog ID UPU Prožurska Luka za javnu raspravu – Tekst

Prijedlog ID UPU Prožurska Luka za javnu raspravu – Sažetak

Made By Ipsum Studio Copyright © 2024 Sva prava pridržana