JAVNA RASPRAVA SUO NOVA CESTA UVALA SUTMIHOLJSKA

2 listopada, 2018

Javna rasprava održat će se od 10. listopada do 08. studenog 2018.godine, s javnim izlaganjem dana 30. listopada 2018.godine.

Oglas slijedi:

Oglas o javnoj raspravi SUO nova cesta Uvala Sutmiholjska

Novosti
O javnoj nabavi
U smislu članka 76. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/2016) Dubrovačko-neretvanska županija ne smije potpisivati ugovore o nabavi sa sljedećim gospodarskim subjektom OGIGIJA MARKET d.o.o., Polače 17, 20226 Goveđari, OIB: 63426588001
Made By Ipsum Studio Copyright © 2023 Sva prava pridržana