E – SAVJETOVANJE O NACRTU PRIJEDLOGA PRORAČUNA OPĆINE MLJET ZA 2022. GODINU S PROJEKCIJAMA PRORAČUNA OPĆINE MLJET ZA 2023. I 2024. GODINU I NACRTU PRIJEDLOGA ODLUKE O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA OPĆINE MLJET ZA 2022. GODINU

20 listopada, 2021

Obavijest o e – savjetovanje o nacrtu prijedloga Proračuna Općine Mljet za 2022. godinu s projekcijama Proračuna
Općine Mljet za 2023. i 2024. godinu i nacrtu prijedloga Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Mljet za 2022. godinu
Obavijest-o-e-savjetovanju-o-nacrtu-prijedloga-Proračuna-za-2022.-godinu

Nacrt prijedloga Proračuna za 2022. godinu s projekcijama za 2023. i 2024. – Opći dio
Proračun-2022-2024-Opći-dio-var.1-za-e-savjetovanje

Nacrt prijedloga Proračuna za 2022. godinu s projekcijama za 2023. i 2024. – Posebni dio
Proračun-2022-2024.-Posebni-dio-var.1-za-e-savjetovanje

Nacrt prijedloga Proračuna za 2022. godinu s projekcijama za 2023. i 2024. – Plan razvojnih projekata
Proračun-2022.-2024.-Plan-razvojnih-programa-var.1-za-e-savjetovanje

Nacrt prijedloga Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Mljet za 2022. godinu
Nacrt-prijedloga-Odluke-o-izvršavanju-Proračuna-2022.

Obrazloženje nacrta prijedloga Proračuna Općine Mljet za 2022. godinu s projekcijama Proračuna Općine Mljet
za 2023. i 2024. godinu i Obrazloženje nacrta prijedloga Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Mljet za 2022. godinu
Obrazloženje-uz-nacrt-prijedloga-Proračuna-za-2022.-godinu

OBRAZAC ZA  SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU ZA PRIJEDLOG AKTA:
Nacrt prijedloga Proračuna Općine Mljet za 2022. godinu s projekcijama  proračuna za 2023. i 2024. godinu
i nacrt prijedloga Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Mljet za 2022. godinu
Obrazac-e-savjetovanje-o-nacrtu-prijedloga-Proračuna-za-2022.-godinu

Made By Ipsum Studio Copyright © 2024 Sva prava pridržana