JAVNA NABAVA RADOVA NA SANACIJI NJC SAPLUNARA – UVALA BLACE

18 listopada, 2018

Odlkom o pristupanju predmetnoj javnoj nabavi i pozivom za dostavu ponude započeta je predmetna javna nabava.

Poziv s dokumentacijom za nadmetanje upućen je trojici potencijalnih ponuditeljha.

Poziv i dokumentacija slijede:

Poziv i dokumentacija za nadmetanje sanacija ceste Uvala Blace

Made By Ipsum Studio Copyright © 2024 Sva prava pridržana