JAVNA NABAVA RADOVA NA SANACIJI NJC SAPLUNARA – UVALA BLACE

18 listopada, 2018

Odlkom o pristupanju predmetnoj javnoj nabavi i pozivom za dostavu ponude započeta je predmetna javna nabava.

Poziv s dokumentacijom za nadmetanje upućen je trojici potencijalnih ponuditeljha.

Poziv i dokumentacija slijede:

Poziv i dokumentacija za nadmetanje sanacija ceste Uvala Blace

Novosti
O javnoj nabavi
U smislu članka 76. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/2016) Dubrovačko-neretvanska županija ne smije potpisivati ugovore o nabavi sa sljedećim gospodarskim subjektom OGIGIJA MARKET d.o.o., Polače 17, 20226 Goveđari, OIB: 63426588001
Made By Ipsum Studio Copyright © 2023 Sva prava pridržana