Javna rasprava o Nacrtu Plana gospodarenja otpadom Općine Mljet za razdoblje od 2018. do 2022.godine (47/2018-PAO)

8 ožujka, 2018
Novosti
O javnoj nabavi
U smislu članka 76. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/2016) Dubrovačko-neretvanska županija ne smije potpisivati ugovore o nabavi sa sljedećim gospodarskim subjektom OGIGIJA MARKET d.o.o., Polače 17, 20226 Goveđari, OIB: 63426588001
Made By Ipsum Studio Copyright © 2024 Sva prava pridržana