ODABIR IZVOĐAČA RADOVA NA SANACIJI NJC SAPLUNARA – UVALA BLACE

29 listopada, 2018

Nakon provedenog postupka jednostavne javne nabave i otvaranja, pregleda i analize pristiglih ponuda, na preporuku ovlaštenih predstavnika naručitelja, donesena je od strane Općinskog načelnika meritorna Odluka o odabiru najpovoljnije ponude kojom je kao izvođač odabran Stermasi d.o.o. Saplunara, OIB: 73347504418, a za cijenu od 99.450,00 kn + PDV = 124.312,50 kn.

Zapisnik i Odluka slijede:

Zapisnik i odluka o odabiru radova sanacije ceste Saplunara – Uvala Blace

Made By Ipsum Studio Copyright © 2024 Sva prava pridržana