ODABIR IZVOĐAČA RADOVA NA SANACIJI NJC SAPLUNARA – UVALA BLACE

29 listopada, 2018

Nakon provedenog postupka jednostavne javne nabave i otvaranja, pregleda i analize pristiglih ponuda, na preporuku ovlaštenih predstavnika naručitelja, donesena je od strane Općinskog načelnika meritorna Odluka o odabiru najpovoljnije ponude kojom je kao izvođač odabran Stermasi d.o.o. Saplunara, OIB: 73347504418, a za cijenu od 99.450,00 kn + PDV = 124.312,50 kn.

Zapisnik i Odluka slijede:

Zapisnik i odluka o odabiru radova sanacije ceste Saplunara – Uvala Blace

Novosti
O javnoj nabavi
U smislu članka 76. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/2016) Dubrovačko-neretvanska županija ne smije potpisivati ugovore o nabavi sa sljedećim gospodarskim subjektom OGIGIJA MARKET d.o.o., Polače 17, 20226 Goveđari, OIB: 63426588001
Made By Ipsum Studio Copyright © 2023 Sva prava pridržana