Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš Ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Mljet

6 travnja, 2022
Novosti
O javnoj nabavi
U smislu članka 76. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/2016) Dubrovačko-neretvanska županija ne smije potpisivati ugovore o nabavi sa sljedećim gospodarskim subjektom OGIGIJA MARKET d.o.o., Polače 17, 20226 Goveđari, OIB: 63426588001
Made By Ipsum Studio Copyright © 2023 Sva prava pridržana