Odluka o odabiru najpovoljnije ponude Nabava roba i/ili usluga procijenjene vrijednosti od 80.000,00 kn do 200.000,00 kn i/ili radova procijenjene vrijednosti od 200.000,00 kn do 500.000,00 kn Saniranje lokalne ceste kroz Babino Polje u dijelu uz Dom Zadublje uz uređenje javnog parkirališta – izgradnja potpornog zida Zadublje

5 listopada, 2022
Novosti
O javnoj nabavi
U smislu članka 76. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/2016) Dubrovačko-neretvanska županija ne smije potpisivati ugovore o nabavi sa sljedećim gospodarskim subjektom OGIGIJA MARKET d.o.o., Polače 17, 20226 Goveđari, OIB: 63426588001
Made By Ipsum Studio Copyright © 2023 Sva prava pridržana