Odluka o odabiru najpovoljnije ponude – nabava roba i/ili usluga procjenjene vrijednosti do 70.000,00 kn i/ili radova procjenjene vrijednosti do 150.000,00 kn – Geodetska izmjera u mjerili 1:1000 čest.zem. 8781/60 i rubnih dijelova čest.zem. 8781/2 sve ko.o. Babino Polje radi planiranja prometnica, idjnog prostornog planiranja i prijedloga parcelacije

4 ožujka, 2020
Novosti
O javnoj nabavi
U smislu članka 76. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/2016) Dubrovačko-neretvanska županija ne smije potpisivati ugovore o nabavi sa sljedećim gospodarskim subjektom OGIGIJA MARKET d.o.o., Polače 17, 20226 Goveđari, OIB: 63426588001
Made By Ipsum Studio Copyright © 2023 Sva prava pridržana