ODLUKA O PRIHVATU PONUDE - Nabava roba i/ili usluga procijenjene vrijednosti od 2.650,00 EUR do 11.000,00 EUR i/ili radova procijenjene vrijednosti od 2.650,00 EUR do 26.000,00 EUR - Izrada idejnog projekta za pribavljanje posebnih uvjeta i uvjeta priključenja javnopravnih tijela i provjeru pedagoškog standarda za izgradnju dječjeg vrtića u Babinom Polju

24 srpnja, 2023
Made By Ipsum Studio Copyright © 2024 Sva prava pridržana