ODLUKA O PRIHVATU PONUDE Nabava roba i usluga procijenjene vrijednosti od 20.000,00 kn do 70.000,00 kn i/ili radova do 150.000,00 kn -Izrada elaborata za potrebe procjene komunalne infrastrukture (nerazvrstane ceste, javni parkinzi, groblja i javna rasvjeta)

1 rujna, 2020
Made By Ipsum Studio Copyright © 2024 Sva prava pridržana