ODLUKA O PRIHVATU PONUDE Nabava roba i usluga procijenjene vrijednosti od 20.000,00 kn do 70.000,00 kn i/ili radova do 150.000,00 kn – Izrada svih potrebnih geodetskih podloga za potrebe ishođenja lokacijske dozvole za uređenje obale u naselju Prožurska Luka

1 rujna, 2020
Made By Ipsum Studio Copyright © 2024 Sva prava pridržana