Odluka o prihvatu ponude Nabava roba i usluga procijenjene vrijednosti od 20.000,00 kn do 80.000,00 kn i/ili radova do 200.000,00 kn Izrada geodetskog elaborata nerazvrstanih cesta NC11 DC-120 – Velika Plaža – Podškoji i NC26 NC-11 – plato za potrebe evidentiranja u katastru i zemljišniku

5 listopada, 2022
Made By Ipsum Studio Copyright © 2024 Sva prava pridržana