ODLUKA O PRIHVATU PONUDE – Nabava roba i usluga procjenjene vrijednosti od 20.000,00 kn do 80.000,0 kn i/ili radova do 200.000,00 kn. – Izrada elaborata Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Saplunara

8 travnja, 2022
Novosti
O javnoj nabavi
U smislu članka 76. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/2016) Dubrovačko-neretvanska županija ne smije potpisivati ugovore o nabavi sa sljedećim gospodarskim subjektom OGIGIJA MARKET d.o.o., Polače 17, 20226 Goveđari, OIB: 63426588001
Made By Ipsum Studio Copyright © 2023 Sva prava pridržana