ODLUKA O PRIHVATU PONUDE – Nabava roba i usluga procjenjene vrijednosti od 20.000,00 kn do 80.000,0 kn i/ili radova do 200.000,00 kn. – Izrada elaborata Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Saplunara

8 travnja, 2022
Made By Ipsum Studio Copyright © 2024 Sva prava pridržana