Odluka o pristupanju jednostavnoj nabavi – Nabava roba, usluga i/ili radova procjenjene vrijednosti od 70.000,00 kn do 200.000,00 kn i/ili radova procjenjene vrijednosti od 150.000,00 kn do 500.000,00 kn – Izrada pripremnog elaborata za potrebe Registra komunalne infrastrukture

4 ožujka, 2020
Novosti
O javnoj nabavi
U smislu članka 76. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/2016) Dubrovačko-neretvanska županija ne smije potpisivati ugovore o nabavi sa sljedećim gospodarskim subjektom OGIGIJA MARKET d.o.o., Polače 17, 20226 Goveđari, OIB: 63426588001
Made By Ipsum Studio Copyright © 2023 Sva prava pridržana