ODLUKU O ODABIRU NAJPOVOLJNIJE PONUDE - Nabava roba i/ili usluga procijenjene vrijednosti od 11.000,00 EUR do 26.540,00 EUR i/ili radova procijenjene vrijednosti od 26.000,00 EUR do 66.360,00 EUR - Upravljanje projektom ukupne izgradnje i opremanja dječjeg vrtića u Babinom Polju NPOO.C3.1.R1-I1.01.0243

24 srpnja, 2023
Novosti
O javnoj nabavi
U smislu članka 76. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/2016) Dubrovačko-neretvanska županija ne smije potpisivati ugovore o nabavi sa sljedećim gospodarskim subjektom OGIGIJA MARKET d.o.o., Polače 17, 20226 Goveđari, OIB: 63426588001
Made By Ipsum Studio Copyright © 2023 Sva prava pridržana