PLAN GOSPODARENJA OTPADOM OPĆINE MLJET ZA RAZDOBLJE 2018. – 2022. GODINE

8 ožujka, 2018

O nacrtu predmetnog Plana provedeno je savjetovanje sa zainteresiranom javnošću, sukladno odredbama Zakona i općih akata Općine Mljet.

Izvršen je i javni uvid u nacrt predmetnog Plana, te su zatražene i pojedine zakonom propisane suglasnosti i mišljenja.

Izvješće o provedenom savjetovanju slijedi:

PGO-Općine-Mljet-Izvješće-o-savjetovanju-s-zainteresiranom-javnošću

Novosti
O javnoj nabavi
U smislu članka 76. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/2016) Dubrovačko-neretvanska županija ne smije potpisivati ugovore o nabavi sa sljedećim gospodarskim subjektom OGIGIJA MARKET d.o.o., Polače 17, 20226 Goveđari, OIB: 63426588001
Made By Ipsum Studio Copyright © 2023 Sva prava pridržana