Poziv za dostavu ponude Nabava roba i/ili usluga procijenjene vrijeednosti od 11.000,00 Eur do 26.540,00 Eur i/ili radova procijenjene vrijednosti od 26.000,00 Eur do 66.360,00 Eur- Nadzor izvođenja radova po ugovoru o građenju za radove "Izvandredno održavanje dijela lokalne ceste br. L69070 (Prožura(D120) - Okuklje - Maranovići (D120)) na dionici između naselja Okuklje i Prožurska Luka "

7 kolovoza, 2023
Novosti
O javnoj nabavi
U smislu članka 76. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/2016) Dubrovačko-neretvanska županija ne smije potpisivati ugovore o nabavi sa sljedećim gospodarskim subjektom OGIGIJA MARKET d.o.o., Polače 17, 20226 Goveđari, OIB: 63426588001
Made By Ipsum Studio Copyright © 2023 Sva prava pridržana