POZIV ZA DOSTAVU PONUDE ZA RADOVE SANACIJE I UREĐENJA NERAZVRSTANE CESTE NC-16

23 veljače, 2023

Sukladno odredbama općeg akta i Plana javne nabave, te planiranim i osiguranim sredstvima u Proračunu Općine Mljet započinje se s postupkom predmetne javne nabave.

Poziv s svim relevantnim prilozima objavljuje se u EOJN Narodnih novina – bagatelne nabave

Relevantna dokumentacija slijedi:

Odluka-pristupanje-nabavi-radova-sanacija-NC16 Poziv-dostava-ponude-sanacija-NC16

Made By Ipsum Studio Copyright © 2024 Sva prava pridržana