POZIV ZA DOSTAVU PONUDE ZA RADOVE SANACIJE I UREĐENJA POJEDINIH NERAZVRSTANIH CESTA NA PODRUČJU OPĆINE MLJET

6 lipnja, 2022

Nakon što je Općini Mljet odobreno sufinanciranje predmetnih radova od strane Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije,
sukladno odredbama općeg akta i Plana javne nabave, te planiranim i osiguranim sredstvima u Proračunu Općine Mljet
započinje se s postupkom predmetne javne nabave.

Poziv za dostavu ponude sa svom relevantnom dokumentacijom slijedi:

POZIV ZA DOSTAVU PONUDE – Nabava roba i/ili usluga procijenjene vrijednosti od 80.000,00 kn do 200.000,00 kn i/ili radova procijenjene vrijednosti od 200.000,00 kn
do 500.000,00 kn – Sanacija i uređenje pojedinih nerazvrstanih cesta na području Općine Mljet (133/2022-PAO)
Poziv dostava ponude sanacija NC

PONUDBENI TROŠKOVNIK / Sanacija i uređenje pojedinih nerazvrstanih cesta na
području Općine Mljet
Ponudbeni troškovnik sanacija NC

PONUDBENI LIST
Ponudbeni list sanacija NC

Izjava o pregledu dokumentacije i mikrolokacije – Izjava broj 1.
Izjava br. 1. sanacija NC

Izjava o radovima po sistemu “obračun stvarno izvedenih količina po ugovorenim jediničnim cijenama”
i uz nepromjenjivu cijenu – Izjava broj 2.
Izjava br. 2. sanacija NC

Izjava u svezi s ugovaranjem – Izjava broj 3.
Izjava br. 3. sanacija NC

Izjava u svezi s kvalitetom izvršenja – Izjava broj 4.
izjava br. 4. sanacija NC

Ovjerena izjava o kaznenoj odgovornosti za ponuditelja i odgovornu osobu na posebnom obrascu
Obrazac izjave o nekažnjavanju sanacija NC

Obrazac prijedlog ugovora
Obrazac ugovora o izvođenju radova sanacija NC

Made By Ipsum Studio Copyright © 2024 Sva prava pridržana