POZIV ZA DOSTAVU PONUDE ZA RADOVE UREĐENJA MJESNE ULICE U NASELJU B. POLJE, PREDIO ZABREŽJE – MATANSKA ULICA

12 rujna, 2022

Sukladno odredbama općeg akta i Plana javne nabave, te planiranim i osiguranim sredstvima u Proračunu Općine Mljet započinje se s postupkom predmetne javne nabave.

Relevantna dokumentacija slijedi:

Odluka pristupanje nabavi uređenje ceste B. Polje

Zahtjev za dostavu ponude uređenje ceste B. Polje

Novosti
O javnoj nabavi
U smislu članka 76. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/2016) Dubrovačko-neretvanska županija ne smije potpisivati ugovore o nabavi sa sljedećim gospodarskim subjektom OGIGIJA MARKET d.o.o., Polače 17, 20226 Goveđari, OIB: 63426588001
Made By Ipsum Studio Copyright © 2023 Sva prava pridržana