REKONSTRUKCIJA JAVNE RASVJETE U NASELJIMA NP MLJET I U NASELJU KOZARICA PRIMJENOM MJERA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI

19 lipnja, 2018

Općina Mljet je kao naručitelj započela s postupkom predmetne javne nabave.

Poziv za dostavu ponuda poslan je trojici potencijalnih ponuditelja koji su registrirani za obavljanje predmetne gospodarske djelatnosti, te koji su već sudjelovali u istim ili sličnim nabavama za područje Općine Mljet.

Projekt izrađen od VOLT-ING d.o.o. Split oznake T.D.E-202/17 iz veljače 2017. godine dostupan je unutar roka za podnošenje ponuda u prostorijama  Naručitelja.

Dokumenti vezani uz predmetnu nabavu slijede:

Poziv za dostavu ponuda – Rekonstrukcija javne rasvjete u naseljima NP Mljet i u naselju Kozarica primjenom mjera energetske učinkovitosti

Dokumentacija za nadmetanje – Rekonstrukcija javne rasvjete u naseljima NP Mljet i u naselju Kozarica primjenom mjera energetske učinkovitosti

Troškovnik – Rekonstrukcija javne rasvjete u naseljima NP Mljet i u naselju Kozarica primjenom mjera energetske učinkovitosti

Made By Ipsum Studio Copyright © 2024 Sva prava pridržana