ZAPOČINJE POSTUPAK OCJENE O POTREBI STRATEŠKE PROCJENE UTJECAJA IZMJENA I DOPUNA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA NASELJA PROŽURSKA LUKA NA OKOLIŠ

24 srpnja, 2023

Općinski načelnik donio je Odluku o započinjanju predmetnog postupka, sve sukladno Zakonu i podzakonskim propisima.

Odluka s prilozima je dostavljena nadležnim javnopravnim tijelima.

Predmetna Odluka slijedi:

Odluka-o-zapocinjanju-postupka-OPSPUO-a-ID-UPU-naselja-Prozurska-Luka

Novosti
O javnoj nabavi
U smislu članka 76. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/2016) Dubrovačko-neretvanska županija ne smije potpisivati ugovore o nabavi sa sljedećim gospodarskim subjektom OGIGIJA MARKET d.o.o., Polače 17, 20226 Goveđari, OIB: 63426588001
Made By Ipsum Studio Copyright © 2023 Sva prava pridržana