Javni poziv radi odobrenja mjesečne potpore umirovljenicima u 2020. godini

10 travnja, 2023

https://www.opcinamljet.com.hr/documents/javni-poziv-radi-odobrenja-mjesecne-potpore-umirovljenicima-u-2020-godini/

Novosti
O javnoj nabavi
U smislu članka 76. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/2016) Dubrovačko-neretvanska županija ne smije potpisivati ugovore o nabavi sa sljedećim gospodarskim subjektom OGIGIJA MARKET d.o.o., Polače 17, 20226 Goveđari, OIB: 63426588001
Made By Ipsum Studio Copyright © 2023 Sva prava pridržana