KONAČNI REZULTATI IZBORA ZA VIJEĆE MO-a

23 svibnja, 2018

Općinsko izborno povjerenstvo objavljuje konačne rezultate izbora za Vijeće mjesnih odbora na području Općine Mljet održanih 20. svibnja 2018. godine.

Konačni rezultati po mjesnim odborima slijede:

Konačni rezultati izbora MO-a 20.05.2018.

Novosti
O javnoj nabavi
U smislu članka 76. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/2016) Dubrovačko-neretvanska županija ne smije potpisivati ugovore o nabavi sa sljedećim gospodarskim subjektom OGIGIJA MARKET d.o.o., Polače 17, 20226 Goveđari, OIB: 63426588001
Made By Ipsum Studio Copyright © 2023 Sva prava pridržana