Način rada općinske uprave Općine Mljet od 06.travnja 2021. do 16. travnja 2021.godine

10 travnja, 2023

https://www.opcinamljet.com.hr/?post_type=lsvr_document&p=8355

Novosti
O javnoj nabavi
U smislu članka 76. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/2016) Dubrovačko-neretvanska županija ne smije potpisivati ugovore o nabavi sa sljedećim gospodarskim subjektom OGIGIJA MARKET d.o.o., Polače 17, 20226 Goveđari, OIB: 63426588001
Made By Ipsum Studio Copyright © 2023 Sva prava pridržana