Obavijest o javnom uvidu i izlaganju Glavna procjena obala P. Luka

29 rujna, 2021

Obavijest o
JAVNOJ RASPRAVI
o Studiji Glavne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu
„Uređenje obalnog pojasa u naselju Prožurska Luka, otok Mljet“

Obavijest o javnom uvidu i izlaganju Glavna procjena obala P. Luka

 

Made By Ipsum Studio Copyright © 2024 Sva prava pridržana