OBJAVA O ZAVRŠENIM JAVNIM RASPRAVAMA O PRIJEDLOZIMA PROSTORNIH PLANOVA

21 studenoga, 2022

Završene su javne rasprave o prijedlozima prostornih planova: ID UPU naselja Saplunara, ID UPU naselja Babino Polje - Uvala Sutmiholjska2 i UPU GZ Žukovac na način da su o tome sastavljena meritorna izvješća.

Meritorna izvješća slijede:

Made By Ipsum Studio Copyright © 2024 Sva prava pridržana