OBJAVA O ZAVRŠENIM JAVNIM RASPRAVAMA O PRIJEDLOZIMA PROSTORNIH PLANOVA

21 studenoga, 2022

Završene su javne rasprave o prijedlozima prostornih planova: ID UPU naselja Saplunara, ID UPU naselja Babino Polje - Uvala Sutmiholjska2 i UPU GZ Žukovac na način da su o tome sastavljena meritorna izvješća.

Meritorna izvješća slijede:

Novosti
O javnoj nabavi
U smislu članka 76. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/2016) Dubrovačko-neretvanska županija ne smije potpisivati ugovore o nabavi sa sljedećim gospodarskim subjektom OGIGIJA MARKET d.o.o., Polače 17, 20226 Goveđari, OIB: 63426588001
Made By Ipsum Studio Copyright © 2023 Sva prava pridržana